Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Zespół Szkół Lauder-Morasha w Warszawie MAKOR S.A.

ul. Wawelberga 10, 01-188 Warszawa
tel. (22) 862-63-30, fax (22) 862-63-29
www:   http://www.lauder-morasha.edu.pl
e-mail:   sekretariat@lauder-morasha.edu.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 11055 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

PRZEDSZKOLE LAUDER-MORASHA ORAZ ZERÓWKA
Proponowane zajęcia:

- zajęcia z zakresu judaizmu
- język hebrajski
- język angielski

- rytmika, gimnastyka korekcyjna
- plastyka, taniec, filozofia
- zajęcia międzykulturowe.
- gry logiczne i strategiczne
- ceramika, zoologia, pilates
- przedstawienia teatralne i koncerty
- prowadzimy oddział „0” czyli tzw. zerówkę

E-SZKOŁA LAUDER MORASHA

- edukacja żydowska dla wszystkich
  żydowskich dzieci w Polsce

- edukacja żydowska przez cały rok
- nauka języka hebrajskiego, angielskiego,
  francuskiego, niemieckiego dostępna
  dla wszystkich dzieci w Polsce

- tworzenie więzi i przyjaźni pomiędzy
  Żydami z całej Polski

 

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 94 LAUDER-MORASHA
Zapewniamy:

- poczucie bezpieczeństwa i życzliwą
  atmosferę

- zindywidualizowane podejście do każdego
  dziecka ze szczególnym uwzględnieniem
  potrzeb uczniów zdolnych lub
  o specyficznych problemach w uczeniu się
  i ocenę postępów dziecka adekwatną do
  jego możliwości

- atrakcyjne i dobrze zorganizowane zajęcia
  w nowocześnie wyposażonym
  i dostosowanym do potrzeb dzieci
  budynku

- wysoki poziom wiedzy i solidne podstawy
  do dalszej nauki

- stałą pracę pedagogów nad jakością
  działań dydaktyczno-wychowawczych

- doskonałą opiekę psychologiczną,
  logopedyczną, reedukacyjną

- wspieranie rodziców w wychowywaniu
  dzieci zgodnie z uniwersalnym systemem
  wartości

- współpracę z instytucjami
  odpowiedzialnymi za rozwój i wychowanie


PRYWATNE GIMNAZJUM NR 22

- nowatorskie programy nauczania
- przyjazna i miła atmosfera
- opieka medyczna
- udział w międzykulturowych
  przedsięwzięciach edukacyjnych

- koszerne (mleczne) wyżywienie

Szkoły Lauder-Morasha w Warszawie

"Morasha" - to słowo w języku hebrajskim oznacza "dziedzictwo". Szkoły Lauder-Morasha są pierwszymi w Warszawie od 1949 roku szkołami, które upamiętniają, zachowują i wzbogacają dziedzictwo kulturowo-historyczne Żydów w Polsce.

W szkołach Lauder-Morasha realizowane są programy nauczania zatwierdzone przez MEN oraz własne, opracowane przez nauczycieli. Integralną częścią oferty edukacyjnej są dodatkowe przedmioty, takie jak: język hebrajski, kultura żydowska i historia Żydów. Dzięki tym zajęciom uczniowie mają możliwość zgłębiania wiedzy o judaizmie, jego historii i tradycji. Wspólne celebrowanie świąt i obyczajów żydowskich (m.in. "śniadania szabatowe", Chanuka, Purim) sprzyja budowaniu przyjaznej atmosfery. Działania dydaktyczne są uzupełniane przez różnorodne zajęcia pozalekcyjne, panele i warsztaty naukowe, wyjazdy integracyjne oraz "zielone szkoły". Uczniowie biorą udział w wielu konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

Nowoczesne pracownie lekcyjne i metody nauczania umożliwiają efektywną pracę dydaktyczną. Indywidualizacji nauczania sprzyja niewielka liczebność klas, lekcje prowadzone w małych grupach, zajęcia wyrównawcze i konsultacje przedmiotowe. Szkoła zapewnia uczniom stałą opiekę pedagogiczno-psychologiczną.
Żywimy nadzieję, że nasi uczniowie kończący szkołę będą dobrze przygotowani do nowych wyzwań edukacyjnych, świadomi swych możliwości, tolerancyjni, a także otwarci na świat i potrzeby innych ludzi.

Chcielibyśmy, by stali się "ambasadorami porozumienia", propagującymi głębsze zrozumienie tradycji i kultury żydowskiej oraz aktywnymi uczestnikami życia społecznego.

Nowocześnie wyposażony budynek przystosowany jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

PRZEDSZKOLE I ZERÓWKA LAUDER-MORASHA

Przedszkole nasze jest jedynym w Polsce przedszkolem żydowskim. Nasza placówka, obok obowiązkowego programu nauczania zgodnego z wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej, proponuje zajęcia z zakresu judaizmu (tradycja, kultura i historia Żydów) oraz język hebrajski. Ponieważ nie istnieje program nauczania wyżej wspomnianych przedmiotów w języku polskim, opieramy się na stworzonym przez naszych nauczycieli autorskim programie.

Jest to więc program "żywy", ulegający stałym przekształceniom, zgodny z naszymi bieżącymi potrzebami, modyfikowany dzięki zdobywanym doświadczeniom. Program ten obejmuje nauczanie dzieci w wieku 3-6 lat. Interesujące jest to, że obejmuje on także edukację rodziców. Jest to wyjście naprzeciw oczekiwaniom rodzin żydowskich, które po 1968 roku nie miały możliwości kultywowania tradycji. Wspólnie więc obchodzimy Szabaty i wszystkie święta żydowskie.

Przedszkole nasze prowadzi oddział "0" czyli tzw. zerówkę. Po ukończeniu edukacji w naszej placówce absolwenci przedszkola i zerówki mają pierwszeństwo w przystąpieniu do nauki w klasie I Szkoły Podstawowej Lauder-Morasha.

Przedszkole prowadzi koszerną (mleczną) kuchnię. Dwa razy w miesiącu odbywają się w naszej placówce przedstawienia teatralne i koncerty. W miesiącu czerwcu jeździmy 2-3 razy na całodniowe wycieczki w okolice Warszawy.

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 94 LAUDER-MORASHA

Oferujemy:
 • ogólnokształcący program edukacyjny rozszerzony o kulturę, tradycję i historię żydowską oraz naukę w oparciu o programy własne nauczycieli i modyfikacje programów zatwierdzonych przez MEN
 • naukę języków obcych – języka angielskiego i języka hebrajskiego
 • zajęcia z filozofii i etyki, zajęcia informatyczne
 • edukację regionalną oraz patriotyczno-obywatelską
 • udział i organizowanie imprez kulturalnych i sportowych
 • udział w konkursach i zawodach
 • bogaty program zajęć pozalekcyjnych (w tym koła przedmiotowe i zainteresowań, zajęcia wyrównawcze, reedukacyjne i logopedyczne, praca z uczniem zdolnym)
 • udział w pracach Samorządu Szkolnego, w międzykulturowych przedsięwzięciach edukacyjnych oraz w comiesięcznych koncertach edukacyjnych
 • wspólne, rodzinne celebrowanie świąt żydowskich oraz uroczystości szkolnych
 • wyjazdy na wycieczki i zielone szkoły

Zapewniamy naszym uczniom ogólnokształcący program dydaktyczno-wychowawczy, oparty na psychologii humanistycznej i zgodny z wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Program ten poszerzony został o przedmioty judaistyczne - kulturę, tradycje i historię żydowską oraz język hebrajski, oparte na dziedzictwie kultury żydowskiej sprzed drugiej wojny światowej.

Pokazujemy uczniom wartości kultury żydowskiej, budzimy poczucie tożsamości, a jednocześnie kształcimy w duchu tolerancji i szacunku dla różnych religii, narodowości i kultur. Z tego powodu szkoła integruje w swych murach dzieci i młodzież różnych wyznań i o różnych korzeniach etnicznych oraz promuje szacunek dla symboli, tradycji, a także odpowiedzialność za siebie i innych. Umożliwiamy naszym uczniom spotkanie z innymi kulturami i poznanie ich przez organizowanie imprez o charakterze międzykulturowym.

PRYWATNE GIMNAZJUM NR 22 LAUDER-MORASHA

Gimnazjum Lauder-Morasha istnieje od 1999 roku. Jesteśmy otwartą światopoglądowo szkołą żydowską, w której obchodzone są święta żydowskie, a uczniowie - oprócz "tradycyjnych" przedmiotów - uczą się też kultury i historii żydowskiej oraz języka hebrajskiego.
Oferujemy:
 • ogólnokształcący program edukacyjny poszerzony o kulturę, tradycję i historię żydowską
 • wspólne, rodzinne celebrowanie świąt żydowskich
 • naukę w oparciu o programy własne nauczycieli i modyfikacje programów zatwierdzonych przez MEN
 • naukę języków obcych – jęz. angielskiego i jęz. hebrajskiego, oraz do wyboru niemieckiego lub francuskiego
 • indywidualną pracę z uczniem, uwzględniającą jego potrzeby i możliwości
 • edukację regionalną oraz patriotyczno-obywatelską
 • zajęcia informatyczne
 • udział i organizowanie imprez kulturalnych i sportowych
 • udział w konkursach i zawodach
 • bogaty program zajęć pozalekcyjnych (w tym koła przedmiotowe i zainteresowań, konsultacje przedmiotowe, zajęcia z uczniem zdolnym)
 • przygotowanie do egzaminu FCE w ramach zajęć popołudniowych
 • udział w międzykulturowych przedsięwzięciach edukacyjnych
 • udział w koncertach edukacyjnych
 • wyjazdy na wycieczki i zielone szkoły
 • realizację projektów edukacyjnych

W naszej szkole od początku jej istnienia pracujemy nad jakością. Udział w programie prowadzonym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej zaowocował przyznaniem naszemu gimnazjum prestiżowego tytułu "Szkoły Uczącej Się".

Naszym celem jest wszechstronne rozwijanie możliwości uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb i zainteresowań oraz kształcenie w nich umiejętności niezbędnych do życia we współczesnym świecie. Cel ten osiągamy dzięki wykwalifikowanej, systematycznie podnoszącej swoje kompetencje zawodowe, życzliwej dzieciom kadrze i realizacji programów własnych nauczycieli, promujących samodzielność i ciekawość poznawczą.
Uczniowie naszej szkoły zdobywają swe doświadczenia nie tylko podczas zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych, ale także poprzez wyjazdy na wycieczki, zielone szkoły oraz uczestniczenie wraz z rodzicami w obchodach świąt żydowskich.

GALERIA

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie