Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Kujawsko-Pomorski Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy nr 2

im. Gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy

ul. Akademicka 3, 85-796 Bydgoszcz
tel. (52) 344-74-15, fax (52) 346-36-16
www:   http://www.oswnr2.bydgoszcz.pl
e-mail:   biuro@oswnr2.bydgoszcz.pl
Liczba odwiedzin od 01.01.2015: 17417 razy
dzięki wykupionej wizytówce w serwisie szkolnictwo.pl
(wysokie pozycjonowanie płatnej wizytówki =
= duża popularność
Twojej jednostki!)
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznieSZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA


SZKOŁA POLICEALNA


SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

- nauczyciele realizują treści z zakresu
  gospodarstwa domowego,
  sztuki użytkowo- dekoracyjnej, elementów
  biurowych,
  rękodzielnictwa, elementów florystyki oraz
  zajęć komputerowych i zajęć sportowych

 

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

- terapia z dzieckiem od momentu
  zdiagnozowania niepełnosprawności
  do czasu podjęcia przez nie nauki
  w SP


ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 68

- wykwalifikowana kadra pedagogiczna
- nauka języka angielskiego
- indywidualizacja nauczania
- edukację w małych zespołach klasowych
- stałą opiekę psychologiczną, pedagogiczną
  i logopedyczną


ODDZIAŁY GIMNAZJUM NR 45

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

- wysoki poziom nauczania
- wykwalifikowana kadra

TECHNIKUM

W naszym Ośrodku:
 • uczniowie technikum elektronicznego naukę zawodu odbywają w Zespole Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy - Szkoła ta według rankingów szkół technicznych zajmuje I miejsce w woj. kujawsko-pomorskim
 • na wszystkich zajęciach rozwijana jest mowa dźwiękowa
 • wychowankowie uczestniczą w terapii logopedycznej wspierającej rozwój mowy
 • nauka odbywa się w 4-8 osobowych zespołach klasowych
 • dla każdego ucznia jest planowana indywidualna pomoc psychologiczno – pedagogiczna
   
 • wychowankowie mogą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach: rewalidacyjnych, socjoterapeutycznych, gimnastyki korekcyjnej i wielu innych rozwijających wiedzę, zainteresowania i umiejętności ucznia
 • pracownie przedmiotowe są dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne, a w kilku pracowniach zamontowane są tablice interaktywne
 • w klasach są urządzenia wspomagające słuch - pętle indukcyjne oraz systemy FM
 • budynki ośrodka usytuowanie są w otoczeniu zieleni, na skraju lasu, wychowankowie mają do dyspozycji rozległy teren umożliwiający wypoczynek
 • dzieci i młodzież mogą korzystać z placu zabaw, sportowego boiska, sali gimnastycznej, siłowni
 • bezpieczeństwo zapewnia dodatkowo monitoring wewnątrz i na zewnątrz budynku
 • wychowankowie biorą udział w życiu kulturalnym i sportowym miasta Bydgoszczy


Dzieci młodsze realizują większość przedmiotów w swoich pomieszczeniach - klasach. Uczniowie klas starszych naukę pobierają w istniejących na terenie Ośrodka pracowni takich jak: biologiczna, fizyczno-chemiczna, informatyczna, plastyczno-techniczna, historyczna, geograficzna, polonistyczna, matematyczna i katechetyczna.


Pracownie wyposażone są w aparaturę stacjonarną – pętle induktofoniczne, które zapewniają uczniom z dużymi resztkami słuchu i niesłyszącym właściwy odbiór dźwięków mowy i dźwięków z otoczenia. Niektóre sale wyposażone są też w modele "Solaris" firmy Oticon służący do bezprzewodowej transmisji fonii miedzy lektorem a uczniem na drodze fal radiowych. Urządzenie to w połączeniu z aparatem słuchowym ucznia pozwala na lepszą komunikację z nauczycielem lub z dowolnymi urządzeniami audiowizualnymi.

Szkoła zapewnia:
 • kompetentną kadrę pedagogiczną
 • stałą opiekę psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną
 • indywidualizację nauczania
 • edukację w małych zespołach klasowych
 • naukę języka angielskiego

Uczniowie mogą korzystać z bogato wyposażonej biblioteki i czytelni. Szkoła dysponuje również zespołem sportowym,
który tworzy sala gimnastyczna, duże przebieralnie, natryski,
 toalety, magazyn sportowy, siłownia.


Szkoła obejmuje swą opieką również uczniów, którzy z uwagi na dodatkowe schorzenia są objęci nauczaniem indywidualnym. Nauczanie takie może się odbywać zarówno na terenie Ośrodka, jak i w miejscu zamieszkania. Proces dydaktyczno - wychowawczy w szkole obejmuje, poza realizacją przedmiotów wynikających z programu, także zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, logorytmikę, zajęcia socjoterapeutyczne.Szkoła Branżowa I Stopnia - placówka posiada 4 bardzo dobrze wyposażone pracownie (gastronomiczne, cukierniczą i odzieżową) w których odbywa się kształcenie teoretyczne i praktyczne. Zajęcia praktyczne w klasach o profilu monter–elektronik odbywają się w Zespole Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy przy ulicy Karłowicza.

W klasie trzeciej Technikum każdy z uczniów odbywa obowiązkową miesięczną praktykę zawodową. Uczniowie technikum odbywają praktyki zawodowe i specjalizacje w takich znanych firmach jak: Teleplan i restauracja UTP (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy).

Kynoterapia w Ośrodku
Na terenie naszego Ośrodka odbywają się zajęcia kynoterapeutyczne (dogoterapia) z udziałem psa rasy Golden Retriever. Celem prowadzonych spotkań z wychowankami Ośrodka jest utrwalanie i poszerzanie słownictwa dzieci oraz wspólna relaksująca zabawa, dzięki której nauka przebiega wręcz niedostrzegalnie.

Zajęcia z udziałem psa mają również na celu rozwijanie u dziecka sfery umysłowej, wpływając na koncentrację uwagi, rozwój mowy i funkcji poznawczych oraz pobudzenie zmysłów wzroku, słuchu, dotyku i węchu. Wspólne śpiewanie piosenek, nauka wierszyków, zajęcia poprawiające motorykę ruchową to radosne poznawanie świata, tak aby rozwój naszych dzieci przebiegał harmonijnie.

INTERNAT

Internat jest częścią składową Ośrodka. Zajmuje dwa połączone korytarzem budynki jednopiętrowe. W pierwszym budynku przebywają dzieci młodsze, a w drugim młodzież szkół ponadpodstawowych. Do dyspozycji młodszych dzieci jest nowoczesny i bezpieczny plac zabaw, a starsi wychowankowie mogą pograć na boisku w piłkę nożną, siatkówkę i pospacerować po zalesionym terenie Ośrodka. Spokojną naukę gwarantuje młodzieży świetlica "Samouczek" z komputerem i wygodnymi miejscami do pracy.

Praca w internacie koncentruje się na zadaniach wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych. Dzieci mają zapewnioną stałą opiekę specjalistów – pedagoga, psychologa, pielęgniarki, co zapewnia skuteczną pomoc w rozwiązywaniu ich indywidualnych problemów. W internacie wychowawcy kontynuują pracę dydaktyczną szkoły. Pomagają w odrabianiu, utrwalaniu i poszerzaniu zdobywanej na lekcjach wiedzy. Poprzez serdeczną, życzliwą opiekę kadry pedagogicznej oraz bardzo dobre warunki zakwaterowania stwarzamy wychowankom klimat „drugiego domu”. Wychowankowie mają dostęp do biblioteki i internetu.

Poza
nauką wychowankowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i współtworzyć życie internatu. Wychowankowie mogą realizować swoje pasje w działających w internacie kołach i klubach.

Koła zainteresowań:
 • kynoterapia
 • Gazetka Ślimaczek
 • Eponiks
 • Klub Sympatyków PCK
 • AB-SURDUS
 • koło biblioteczne
 • koło przyrodnicze
 • bajkoterapia
 • Klub Motoryzacyjny
 • Integracja Grup Młodszych

Młodzież działa w licznych sekcjach samorządu dbając o porządek w internacie i organizuje liczne imprezy sportowe i kulturalno – oświatowe.

Serdecznie zapraszamy dzieci niesłyszące i słabo słyszące do realizacji obowiązku szkolnego w naszym ośrodku!

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie