Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Cenzura

Cenzura

Cenzura instytucjonalna (np. GUKPPiW ) powoduje automatyczne powstanie cenzury redakcyjnej i autocenzury
Cenzura w rosyjskiej książce z 1886 roku - ocenzurowane fragmenty zastąpiono kropkami
Дозволено цензурою. Варшава, дня 18 Мая 1902 года
(Zezwolenie cenzury, Warszawa, 18 maja 1902 roku)

na odwrocie karty tytułowej Encyklopedii Orgelbranda
Strona tytułowa dziennika " Robotnik " z 1931 r. z wyciętym artykułem wstępnym
Egzemplarz dziennika "Wieczór Wrocławia" z 20-22 marca 1981
Ocenzurowany telegram z okresu stanu wojennego (1982 r.)
Stopki redakcyjne trzech książek opublikowanych w okresie PRL. Podkreślone sygnatury cenzorów z Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk .

Cenzura ( łac. censere - osądzać) – świadome wprowadzenie w błąd poprzez selektywny dobór zazwyczaj masowo rozpowszechnianych informacji[1].

Inna definicja:

Cenzura – kontrola publicznego przekazywania informacji, ograniczająca wolność publicznego wyrażania myśli i przekonań. Polega na weryfikacji audycji radiowych, telewizyjnych, widowisk, Internetu itp. przez organy państwowe z punktu widzenia ich zgodności z prawem, polityką państwową, obronnością[2].

Jedna z pierwszych wzmianek o potrzebie cenzury mitów i poezji przeciw demoralizacji dzieci pochodzi z ok. 360 roku p.n.e., a znajduje się w Państwie [3] Platona .

Spis treści

Definicja cenzury

Cenzura jest ogółem działalności mającym na celu odniesienie jakichś korzyści przez cenzurującego. Rozpowszechnianie informacji niepełnych (prawda selektywna) oraz błędnych ( kłamstwo ) powoduje pożądaną manipulację światopoglądu lub poziomu świadomości. Prowadzi to do ograniczenia prawa do wypowiedzi jednej osoby bądź instytucji przez inną, również przez państwo podstawowych praw człowieka – prawa do wolności słowa i wolności prasy.

Cenzura instytucjonalna jest zazwyczaj jedynym namacalnym elementem działalności cenzury. Powoduje ona jednak powstanie innych poziomów działalności składających się na efekt ogólny. W najprostszym przykładzie mogą to być następujące dodatkowe poziomy[1]:

Rodzaj cenzuryOpis działalności
Cenzura instytucjonalnaIstnieje instytucja prawnie odpowiedzialna za wprowadzanie pewnych z góry określonych działalności cenzorskich. Instytucja taka jest jawnym dowodem i jest raczej skutkiem, a nie przyczyną cenzury - przyczyną jest potrzeba kontrolowania środków masowego przekazu.
Cenzura odredakcyjnaRedakcja danej publikacji (np. gazety) zdaje sobie sprawę, że kontrowersyjne materiały nie zostaną dopuszczone do publikacji przez cenzurę instytucjonalną. Redaktor nakłada wówczas wymóg na swoich dziennikarzy, aby nie pisać o takich tematach ponieważ i tak nie zostaną wydrukowane. Działalność taka jest bezpośrednim efektem istnienia cenzury instytucjonalnej, pomimo braku bezpośredniej ingerencji w już przygotowane materiały.
Autocenzura Dziennikarz zdaje sobie sprawę, że materiały o kontrowersyjnych tematach najprawdopodobniej nie zostaną wydrukowane. Dlatego też automatycznie wybiera inne "bezpieczniejsze" tematy. Pomimo braku bezpośredniej ingerencji redakcji lub instytucji zachowanie takie wynika wprost z istnienia instytucji cenzurującej.
Selekcja własna odbiorcyW wyniku ciągłego fałszowania lub prezentacji wyselekcjonowanych informacji odbiorca może dojść do wniosku, że pewne tematy są albo mało interesujące, albo też nie wnoszą nic nowego do już istniejącego poziomu wiedzy. Zachowanie takie może być zatem również wynikiem istnienia i ogólnej działalności cenzury instytucjonalnej, pomimo braku bezpośrednich interwencji w sposobie odbioru informacji.

Rodzaje cenzury

Z punktu widzenia sposobów działalności cenzorskiej można wyróżnić następujące rodzaje cenzury:

 • instytucjonalna – w danym kraju istnieje specjalna instytucja, która zajmuje się kontrolą i dopuszczaniem (lub nie) do przekazu wszelkich publikacji, filmów , itp. Zazwyczaj cenzura instytucjonalna działa w sposób prewencyjny.
 • prewencyjna – polegająca na kontrolowaniu wszelkich przekazów zanim zostaną one opublikowane i zakazie publikowania czegokolwiek bez zgody odpowiedniej instytucji cenzurującej.
 • prawna – w danym kraju istnieje prawo zakazujące publikowanie określonych treści pod groźbą rozmaitych kar, które są egzekwowane na normalnej drodze prawnej czyli przez zwykłe organy ścigania i sądy.
 • represyjna – polegającej na ściganiu, karaniu i ew. wycofywaniu z obiegu materiałów objętych cenzurą, jednak bez cenzurowania ich przed publikacją.
 • wewnętrzna (odredakcyjna) – odbywająca się nie na mocy prawa lecz wewnątrz wydawnictw czy stacji telewizyjnych i polegająca na kontrolowaniu publikacji przez właścicieli mediów.
 • polityczna – ograniczenia wolności słowa dotyczących polityki, szczególnie krytyki władz.
 • religijna – ograniczenia publikacji krytykujących pewną religię – zarówno jej dogmaty jak i bardziej przyziemne sprawy typu postępowanie kleru czy sprawy finansowe.

Cenzura korespondencji

Cenzurą korespondencji (albo cenzurą pocztową) nazywa się kontrolowanie treści korespondencji prywatnej, stosowane w niektórych sytuacjach (np. korespondencja listów osób osadzonych w aresztach i więzieniach , cenzura poczty polowej żołnierzy podczas wojny w ramach tzw. cenzury wojennej ); szczególnym przypadkiem tego rodzaju było cenzurowanie wszelkiej korespondencji (listów, kart pocztowych i telegramów) obywateli PRL , które stosowano jawnie od chwili wprowadzenia stanu wojennego w Polsce w 1981 . Cenzura tego rodzaju polega na usuwaniu z tekstu korespondencji fragmentów, które zdaniem cenzurującego mogłyby ujawnić informacje zagrażające bezpieczeństwu. Jakkolwiek w przypadku cenzurowania korespondencji żołnierzy podczas wojny stosowanie tej zasady można uznać za racjonalne, to powszechne stosowanie cenzury korespondencji wszystkich obywateli, jak to miało miejsce w Polsce w latach 1981-1983, miało bardziej na celu utrzymywanie ich w strachu przed wszechobecnością państwa[4]; temu samemu celowi podporządkowane było jawne podsłuchiwanie w tym czasie rozmów telefonicznych (w pierwszej fazie stanu wojennego wszystkie telefony w Polsce zostały wyłączone, a po kilku tygodniach, po ich włączeniu wszystkie rozmowy były podsłuchiwane, przy czym w niektórych miastach przypominał o tym odtwarzany podczas rozmowy komunikat "rozmowa kontrolowana").

Współcześnie w Polsce stosowana jest cenzura korespondencji aresztowanych i osadzonych, przy czym zdarza się czasem jej nadużywanie w stosunku do korespondencji z ich obrońcami; takie przypadki są sprzeczne z prawem[5][6].

Cenzura przed wynalezieniem druku

Ta sekcja jest . Jeśli możesz, .

Powstanie nowożytnej cenzury

 • Wkrótce po usprawnieniu prasy drukarskiej Gutenberga władcy wprowadzili obowiązek posiadania zezwoleń na druk celem ograniczenia wpływu słowa drukowanego ( Bartholomé de Las Casas ).

Demokracja a cenzura

W krajach demokratycznych najczęściej nie ma cenzury prewencyjnej i instytucjonalnej. W większości z nich jednak występują różne formy cenzury represyjnej, głównie jako pozostałości po czasach niedemokratycznych. Są one jednak rzadko stosowane w praktyce.

W niektórych krajach, takich jak np. Stany Zjednoczone cenzura jest całkowicie zabroniona przez pierwszą poprawkę do Konstytucji. W Polsce cenzura prewencyjna jest sprzeczna z Konstytucją [7].

Cenzurowanie sztuki

 • W malarstwie ewentualnie rzeźbie cenzura najczęściej miała podłoże obyczajowe i polegała na zamalowywaniu (zasłanianiu) nagości.
Z polecenia papieża Pawła IV zamalowane intymne fragmenty Sądu Ostatecznego Michała Anioła w Kaplicy Sykstyńskiej .
 • W filmie wycinano sceny, które mogły budzić protesty obyczajowe, najczęściej o charakterze erotycznym. Zdarzała się również cenzura z przyczyn politycznych, głównie w państwach komunistycznych.
Z przyczyn obyczajowych w okrojonej wersji upowszechniano Powiększenie Antonioniego .
 • W muzyce przedmiotem cenzury były głównie libretta operowe, ewentualnie tytuły.
1 marca 1794 w Warszawie wystawiono Cud mniemany czyli Krakowiaków i Górali z muzyką Jana Stefaniego do libretta Wojciecha Bogusławskiego . Czytelna aluzja do politycznego rozłamu w polskim społeczeństwie i Targowicy oraz jednoznacznie wezwanie do zachowania jedności narodowej, jakie stanowiło główny wątek spektaklu spowodowało, że carska cenzura zdjęła spektakl z repertuaru po trzech przedstawieniach.
Po premierze Wolnego strzelca Carla Marii von Webera w czerwcu 1821 w Berlinie w listopadzie operę tę wystawiono w Wiedniu, lecz bez strzelania (na austriackich scenach zakazanego od 1807) i bez "niechrześcijańskiej", acz kluczowej dla akcji postaci złego ducha Samiela[8].
Wielokrotnie w konflikty z cenzurą wchodził Giuseppe Verdi . Rigoletto , oparte na dramacie Victora Hugo Król się bawi, w bardzo niekorzystnym świetle przedstawiało dwór królewski, więc uznano je za niebezpieczne politycznie i moralnie. Premierę uratowała pomoc dyrektora weneckiej policji, który był takim miłośnikiem muzyki Verdiego, że doradzał kompozytorowi co i jak zmienić, żeby uzyskać zgodę cenzury[9]. Z podobnymi problemami, i w konsekwencji z koniecznością daleko posuniętych zmian, spotkał się Verdi podczas pracy nad Balem maskowym.
Wydane w " drugim obiegu " uzupełnienie do wydanej legalnie "Historii Polski", zawierające niektóre wycięte przez cenzurę[10] fragmenty książki

Cenzura w poszczególnych krajach

Chiny

Polska Rzeczpospolita Ludowa

Cenzura w Internecie

Przypisy

 1. 1,0 1,1 Tomasz Strzyżewski: Matrix czy Prawda Selektywna? Antycenzorskie retrospekcje. Wrocław: Wektory, 2006. . 
 2. Nowa encyklopedia powszechna PWN. Wyd. pierwsze. T. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995, s. 665. . 
 3. Platon, Państwo, księga III,
 4. Grzegorz Majchrzak, "Wojenna" cenzura , biuletyn IPN nr 02/2004 s. 52-55
 5. Trybunał Strasburgu uznał skargę Polaka w/s cenzury korespondencji , gazeta.prawna.pl, 28.4.2008
 6. Europejski Trybunał Praw Człowieka , wyrok z 6 września 2007 w sprawie nr 21890/03
 7. Art. 54.2. Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane. Ustawa może wprowadzić obowiązek uprzedniego uzyskania koncesji na prowadzenie stacji radiowej lub telewizyjnej.
 8. D. Gwizdalanka Muzyka i polityka, Kraków PWM 1999, s. 94.
 9. H. Swolkień Verdi, Kraków PWM 1968, s. 123.
 10. Na z roku 1983, w drugim od dołu wierszu widoczny jest napis: "Zam. nr 8332/80, H-8". Symbol H-8 identyfikuje cenzora odpowiedzialnego za tę książkę

Zobacz też

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Cenzura":

Autorytet ...

Insurekcja kościuszkowska ...

1977 ...

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" ...

1964 ...

Tygodnik Powszechny ...

1946 uwagę międzynarodowej opinii publicznej od sfałszowanego referendum. 5 lipca – została wprowadzona prewencyjna Cenzura prasowa. Został powołany Urząd Kontroli Prasy. 9 lipca – Artur Greiser , w ...

André Breton na "niebezpiecznego anarchistę " jest prewencyjnie więziony przez dwa tygodnie na okręcie, a Cenzura Vichy zakazuje wydania jego tekstów Anthologie de l’humour noir ( Antologia czarnego ...

Zimna wojna ...

Teatr dopiero w momencie jego realizacji na scenie teatralnej. Presje wywierane na twórców teatrupublicznośćCenzurakrytykazdrowie i kondycjasprawy finansowe (zwłaszcza od XIX wieku ) TeatrologiaNauka o teatrze nazywana ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Cenzura":

222 Historiografia po II wojnie światowej (plansza 12) ...

230a Kryzysy ideologiczne, gospodarcze i społeczne w Polsce Ludowej (plansza 14) ...

234. Polska droga do demokracji (plansza 12) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie