Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Tygodnik Powszechny

Tygodnik Powszechny

Tygodnik Powszechny
Częstotliwość Tygodnik
Kraj   Polska
Adresul. Wiślna 12,
31-007 Kraków
Wydawca Tygodnik Powszechny spółka z o.o.
Rodzaj czasopismakatolicki tygodnik społeczno-kulturalny
Pierwsze wydanie 24 marca 1945
Redaktor naczelny ks. Adam Boniecki
Średni nakład (7/2009) 36 228 [1] egz.
Format A3
Liczba stron40-48
ISSN 0041-4808
Strona internetowa czasopisma

Tygodnik Powszechny – ukazujący się od 1945 r. tygodnik katolicki o tematyce społeczno-kulturalnej, założony przez kardynała Adama Stefana Sapiehę . Redaktorem naczelnym tygodnika jest ks. Adam Boniecki .

Spis treści

Historia

Pierwszy numer Tygodnika Powszechnego ukazał się z datą 24 marca 1945 r. Komitet redakcyjny składał się początkowo z czterech osób: z ks. Jana Piwowarczyka , Jerzego Turowicza (wieloletniego redaktora naczelnego), Konstantego Turowskiego i Marii Czapskiej . Później dołączyli do nich m.in. Zofia Starowieyska-Morstinowa , Stefan Kisielewski , Leopold Tyrmand , Antoni Gołubiew , Paweł Jasienica (do aresztowania w 1948 r.), Stanisław Stomma , Hanna Malewska i Józefa Golmont-Hennelowa . W 1953 r. pismo zamknięto z powodu odmowy opublikowania nekrologu Stalina , a jego wydawanie wznowiono w grudniu 1956 r. W latach 1953-1956 ukazywał się za to tzw. Tygodnik paxowski - pod identyczną winietą, zachowujący ciągłość numeracji - nie redagowany jednak przez prawowitych właścicieli. Po tym, jak w 1956 r. „Tygodnik” wrócił w posiadanie redaktorów z Wiślnej, na łamach publikowali m.in. Karol Wojtyła , Władysław Bartoszewski , Jerzy Zawieyski , Jacek Woźniakowski , Stefan Wilkanowicz , Leszek Kołakowski , Stanisław Lem , Zbigniew Herbert , Tadeusz Kudliński , Czesław Zgorzelski . Pismo było wówczas uważane za jedyny, niezależny głos środowiska tzw. inteligencji katolickiej. Ze środowiskiem tygodnika związane jest Koło Poselskie „Znak” . Później współpracowało ono z KOR , współtworzyło "Solidarność" (jej kapelanem został ks. Józef Tischner - jeden ze sztandarowych publicystów krakowskiego pisma). Od chwili wyboru kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową - „Tygodnik” stał się najpopularniejszym w Polsce przekaźnikiem nauki Jana Pawła II i przez długi czas jedynym pismem, któremu papież udzielił wywiadu ( 3 sierpnia 1980 ). Później dostąpiło tego zaszczytu tylko włoskie „Il Tempo”. Na łamach „Tygodnika” przez lata publikował swoje wiersze Czesław Miłosz , który w 1945 r. przygotował dla Jerzego Turowicza rękopiśmienny tomik „Wierszy pół-perskich”. Jedynym polskim pismem, na którego łamach Miłosz zamieszczał swoje wiersze po otrzymaniu Nagrody Nobla , był właśnie „Tygodnik Powszechny”. Po wprowadzeniu stanu wojennego wydawanie pisma zostało na kilka miesięcy zawieszone. Od 1982 r. tygodnik ukazywał się bez przerw. W latach 80. XX wieku tygodnik stał się nieformalnym organem polskiej opozycji demokratycznej i był niekiedy uważany za jedyne legalne pismo opozycyjne w PRL. W 1987 r. na łamach „Tygodnika Powszechnego” ukazał się głośny esej Jana Błońskiego „Biedni Polacy patrzą na getto”.

Od lat 90. niechętna Tygodnikowi była część kościelnej hierarchii, która krytykowała zbyt liberalną , jej zdaniem, formułę pisma (odzwierciedla to poniekąd prawie nieobecny kolportaż parafialny pisma).

W latach 90 w efekcie konfliktów z wladzami kościelnymi redakcja Tygodnika utraciła asystenta kościelnego[].

W 1998 r. Maria Zmarz-Koczanowicz zrealizowała film pt. „Zwyczajna dobroć” opowiadający o Jerzym Turowiczu.

Po śmierci Jerzego Turowicza w 1999 r. redaktorem naczelnym Tygodnika został ks. Adam Boniecki .

W kwietniu 2007 r. 49% udziałów w Tygodniku Powszechnym objęła Grupa ITI . Od 5 grudnia 2007 r. Tygodnik Powszechny wydawany jest w mniejszym formacie. W dużym stopniu została odmieniona szata graficzna pisma, a także skład redakcji. 23 czerwca 2008 Grupa ITI stała się większościowym udziałowcem pisma, po tym jak w wyniku transakcji z Fundacją Tygodnika Powszechnego jej udziały wzrosły do 53%[2].

W 2009 roku, w wyniku znacznego spadku zleceń od reklamodawców, spowodowanego kryzysem finansowym , Tygodnik Powszechny stanął przed groźbą upadku. Redaktor naczelny, ks. Adam Boniecki na łamach Tygodnika, zaapelował do czytelników o pomoc, przyznając, że w tak złej sytuacji finansowej czasopismo jeszcze nie było.[3]

W czerwcu 2010 na antenie TVN24 zaczął ukazywać się program "Czas Decyzji z Tygodnikiem Powszechnym", w którym szeroko komentowane są wydarzenia z kampanii prezydenckiej.

"Tygodnik Powszechny" współpracuje z Religia.tv i Discovery Historia .

Wartości

Tygodnik Powszechny stara się godzić wartości liberalizmu z zasadami wiary, prezentuje otwarty, ekumeniczny nurt polskiego katolicyzmu. Kieruje się zasadą dialogu, często zapraszając do debaty na łamach reprezentantów poglądów innych niż ściśle katolickie. Według typologii Jarosława Gowina zaprezentowanej w książce „Kościół w czasach wolności” Tygodnik jest jednym z głównych reprezentantów nurtu katolicyzmu otwartego, inspirowanego katolickim personalizmem.

Jak pisze Sergiusz Kowalski , analizując dyskurs publicystyki pisma w latach 1993 - 1995 , „Publicyści Tygodnika cenią umiarkowanie, otwartość, gotowość do dialogu i kompromisu ”, poszukując „modus vivendi między liberalną demokracją i Kościołem, nowoczesnością i tradycją” (Kowalski 1997: 148).

Fundacja Tygodnika Powszechnego przyznaje Medal świętego Jerzego "za zmagania ze złem i uparte budowanie dobra w życiu społecznym ludziom, którzy wykazują szczególną wrażliwość na biedę, krzywdę, niesprawiedliwość i wrażliwość tę wyrażają czynem".

Krytyka

Tygodnik Powszechny w czasach PRL-u był uważany za pismo, w którym w pewnym stopniu (wyznaczonym przez cenzurę ) można było głosić poglądy nieprzychylne władzom komunistycznym. Po 1989 pismo stało się przedstawicielem jednej opcji w dialogu wewnątrzkościelnym - określanej jako katolicyzm otwarty - co spowodowało falę krytyki ze strony innych środowisk. Tygodnikowi przypisywano również reprezentowanie po 1989 r. tylko jednego środowiska politycznego ( Unii Demokratycznej , potem Unii Wolności ) – ze względu na fakt, że wielu ludzi związanych z pismem było uczestnikami przemian politycznych ( Józefa Hennelowa , Tadeusz Mazowiecki , Krzysztof Kozłowski ).

Krytycy krakowskiego tygodnika często powołują się na fragment listu[4], jaki 15 maja 1995 z okazji jubileuszu 50-lecia przesłał „Tygodnikowi” Jan Paweł II[5].

Dodatki tematyczne

 • Książki w Tygodniku
 • Ucho Igielne
 • Rzecz Obywatelska
 • Historia w Tygodniku
 • Dodatki specjalne
 • Nowa Europa Wschodnia
 • Europa Środka
 • Cybertygodnik
 • Unia dla Ciebie
 • Apokryf
 • Kontrapunkt
 • Parafia

Redakcja pisma[6]

 • Anna Łabuszewska
 • Michał Paweł Markowski (stały współpracownik)
 • Maciej Müller (kierownik działu "Wiara")
 • Piotr Mucharski (zastępca redaktora naczelnego)
 • Małgorzata Nocuń (stała współpracowniczka)
 • Grzegorz Nurek
 • Michał Okoński (sekretarz redakcji)
 • Michał Olszewski
 • Wojciech Pięciak (kierownik działu "Świat")
 • Anita Piotrowska
 • Tomasz Ponikło
 • Jacek Prusak SJ
 • Agnieszka Sabor (stała współpracowniczka)
 • Artur Sporniak
 • Marian Stala (stały współpracownik)
 • Patryk Stanik
 • Andrzej Stasiuk (stały współpracownik)
 • Artur Strzelecki (kierownik typografii)
 • Maciej Szklarczyk (kierownik korekty)
 • Joachim Trenkner
 • ks. Mieczysław Turek
 • Przemysław Wilczyński
 • Marek K. Zalejski (dyrektor artystyczny)

Bibliografia

 • „Trzy ćwiartki wieku. Rozmowy z Jerzym Turowiczem” Jacek Żakowski
 • „Pół wieku pod włos, czyli życie Tygodnika Powszechnego w czasach heroicznych” Jacek Żakowski
 • „Anatomia smaku. Rozmowy o losach zespołu Tygodnika Powszechnego w latach 1953 - 1956” Jacek Żakowski
 • „Wierność” (wywiad-rzeka z Jerzym Turowiczem) Tadeusz Kraśko
 • „Czterdzieści pięć lat w opozycji” Robert Jarocki
 • „Zawsze jest inaczej” - z ks. Andrzejem Bardeckim rozmawiają Adam Szostkiewicz i Janusz Poniewierski
 • „Gliniarz z Tygodnika. Rozmowy z byłym ministrem Krzysztofem Kozłowskim” Witold Bereś, Krzysztof Burnetko
 • „Bo jestem z Wilna. Z Józefą Hennelową rozmawia Roman Graczyk”
 • „Bilet do raju” Jerzy Turowicz
 • „Kościół nie jest łodzią podwodną” Jerzy Turowicz
 • „Chrześcijanin w dzisiejszym świecie” Jerzy Turowicz
 • „Korespondencja” Zbigniew Herbert, Jerzy Turowicz
 • „Pościg za nadzieją” Stanisław Stomma
 • „Wolność w blasku prawdy”, S. Kowalski.
 • „O retoryce Tygodnika Powszechnego”, M. Czyżewski, S. Kowalski, A. Piotrowski

Przypisy

 1. wirtualnemedia.pl
 2. ITI zwiększa udziały w "Tygodniku Powszechnym" , tvn24.pl [dostęp 27.06.2008]
 3. tygodnik.onet.pl: "Tygodnik" w godzinie kryzysu ( pol. ). [dostęp 4 marca 2009].
 4. onet.pl - Tygodnik Powszechny
 5. W ciągu trwającej kilkadziesiąt lat przyjaźni Jana Pawła II z Jerzym Turowiczem, zdarzało się im toczyć polemiki w sprawach dotyczących Kościoła. „Dla Kościoła krytyka może być potrzebna i konstruktywna, zwłaszcza jeśli płynie z miłości” – pisał, w jednym z listów do naczelnego Tygodnika Powszechnego, Jan Paweł II. - m.in. na znaczący jego fragment: "(...) Rok 1989 przyniósł w Polsce głębokie zmiany związane z upadkiem systemu komunistycznego. Odzyskanie wolności zbiegło się paradoksalnie ze wzmożonym atakiem sił lewicy laickiej i ugrupowań liberalnych na Kościół, na Episkopat, a także na Papieża. Wyczułem to zwłaszcza w kontekście moich ostatnich odwiedzin w Polsce w roku 1991. Chodziło o to, aby zatrzeć w pamięci społeczeństwa to, czym był Kościół w życiu Narodu na przestrzeni minionych lat. Mnożyły się oskarżenia czy pomówienia o klerykalizm, o rzekomą chęć rządzenia Polską ze strony Kościoła czy też o hamowanie emancypacji politycznej polskiego społeczeństwa. Pan daruje, jeżeli powiem, iż oddziaływanie tych wpływów odczuwało się jakoś także w 'Tygodniku Powszechnym'. W tym trudnym momencie Kościół w 'Tygodniku' nie znalazł, niestety, takiego wsparcia i obrony, jakiego miał poniekąd oczekiwać: 'nie czuł się dość miłowany' - jak kiedyś powiedziałem (...)"
 6. Wybór według: "Tygodnik Powszechny" 2010, nr 39.

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Tygodnik Powszechny":

Grenoble ...

Stanisław Narutowicz polskie życie studenckie. Zajmował się również dziennikarstwem, wydając w 1890 roku pismo "Tygodnik Powszechny".Po powrocie na Żmudź prowadził pracę oświatową i kulturalną wśród litewskich ...

Janusz Józefowicz ...

Kichanie ...

Pstrąg potokowy ...

Uniwersytet ...

Adolf Hitler ...

1932 ...

Nicejsko-konstantynopolitańskie wyznanie wiary ...

Chrześcijaństwo ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Tygodnik Powszechny":

230a Kryzysy ideologiczne, gospodarcze i społeczne w Polsce Ludowej (plansza 9) ...

222. Warunki życia w Polsce (plansza 7) ...

020. Panteizm B. Spinozy (plansza 8) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie