Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Uniwersytet

Uniwersytet

Akademia Platońska . Obraz pędzla Rafaela .

Uniwersytet ( łac. universitas magistrorum et scholarium, 'ogół nauczycieli i uczniów') - najstarszy rodzaj szkoły wyższej o charakterze nietechnicznym, której celem jest przygotowanie kadr pracowników naukowych oraz kształcenie wykwalifikowanych pracowników. Jednostki organizacyjne uniwersytetu posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora co najmniej w dwunastu dyscyplinach, w tym przynajmniej po dwa uprawnienia w dziedzinach nauk humanistycznych, społecznych lub teologicznych, matematycznych, fizycznych lub technicznych, przyrodniczych oraz prawnych lub ekonomicznych.

Spis treści

Historia

Początki

Uczelnia Nalanda – ruiny

Pierwsze znane obecnie szkoły, przypominające swym charakterem uniwersytety powstały w czasach starożytnych na obszarze Bliskiego Wschodu , Indii , Chin oraz Grecji . Należała do nich m.in. Akademia Platońska (działająca w latach 387 p.n.e.529 ), chińskie szkoły Shang-Xiang, Taixue i Guozijian oraz uczelnia Nalanda (działająca w latach ok. 500 p.n.e.1193 na obszarze Indii)[1].

We wczesnym średniowieczu kalifaty arabskie oraz Cesarstwo Bizantyjskie były najwyżej cywilizacyjnie rozwiniętymi obszarami świata[2] [3], a Bagdad z Konstantynopolem stały się stolicami ówczesnej nauki. Częściowo sytuacja ta wynikała z faktu, iż Bizancjum oraz świat arabski – w przeciwieństwie do Zachodu – zachowały zdobycze nauki starożytnych Greków, Rzymian i innych ludów (Bizancjum było kontynuacją Cesarstwa Wschodniorzymskiego). W Bagdadzie powstał tzw. "Dom Mądrości" – olbrzymia biblioteka i jednocześnie szkoła filozoficzna[4], w Fezie (obecnie Maroko ) od 859 r. działał uniwersytet Al-Karawijjin , a w Kairze uniwersytet Al-Azhar (od 988 r.)[5]. Na uczelniach tych wykładano m.in. teolgię , filozofię , logikę i medycynę .

W tym czasie w Europie Zachodniej nauka była w upadku. Karol Wielki (ok. 800 ) usiłował stymulować jej rozwój tworząc szkołę pałacową w Akwizgranie , w której uczyli duchowni. Za jego przykładem szli inni władcy europejscy. Kościół Rzymskokatolicki tworzył szkoły klasztorne (m.in. w Auxerre , Reims , St. Gallen , Chartres ). Karol Wielki zreformował system szkolnictwa europejskiego podwyższając poziom nauczania w szkołach klasztornych i tworząc szkoły katedralne, zarządził by do nauki w tych szkołach swobodnie dopuszczano świeckich (dotychczas naukę mogli pobierać tylko ludzie przygotowujący się do stanu duchownego). Ustalony program obejmował 7 sztuk wyzwolonych w stopniu niższym-trivium ( gramatyka , retoryka , dialektyka ) i wyższym quadrivium ( arytmetyka , geometria , astronomia i muzyka ). W 970 roku Gerbert z Aurillac sprowadził do Europy cyfry arabskie. Mimo tych reform i osiągnięć poziom nauki w Europie był do XI - XII w. bardzo niski, niższy od poziomu nauki greckiej w III w. p.n.e.

Odrodzenie

Uniwersytet Al-Karawijjin w Fezie

Ożywienie intelektualne na " Zachodzie " nastąpiło dopiero na przełomie XI i XII wieku wraz z rozwojem miast i gospodarki, ogólnym podniesieniem się poziomu cywilizacyjnego i przyswojeniem zdobyczy nauki arabskiej oraz greckiej. Już wcześniej polem tych kontaktów były szkoły bizantyjskie w południowych Włoszech, m.in. w Salernie , gdzie studiowano pisma uczonych arabskich i greckich. Do Europy trafiły arabskie przekłady dzieł Arystotelesa . Ze "Wschodu" na "Zachód" przedostawała się ogromna ilość informacji naukowych, co zapoczątkowało ferment intelektualny, dzięki któremu nauka została wyrwana ze stagnacji. Ośrodkiem tego ruchu stały się szkoły w Bolonii , Paryżu i Oksfordzie , które z czasem przekształciły się w pierwsze zachodnie uniwersytety.

Jednym z pierwszych uniwersytetów w ogóle był Uniwersytet Konstantynopolski (dziś Stambuł ), ufundowany w 849 (lub w 842  ?) r. przez Bardasa, regenta cesarza bizantyjskiego Michała III , zwany także Uniwersytetem Magnaury[1]. Na uczelni tej wykładano m.in.: medycynę , filozofię , prawo , ekonomię , geografię , retorykę i astronomię . Następnymi były bułgarskie uczelnie w Presławiu i Ochrydzie – tzw. "szkoły piśmiennicze", powstałe w IX w. za panowania cara Symeona I . W szkołach tych wykładano m.in. literaturę, nauki przyrodnicze, geografię i inne przedmioty.

Najstarszy uniwersytet w kręgu cywilizacji łacińskiej powstał w Salerno pod koniec X w. na terenie pobizantyjskich posiadłości na południu Półwyspu Apenińskiego. Często jednak za najstarszy uniwersytet uważa się tradycyjnie Uniwersytet Boloński utworzony w 1088 r. we Włoszech . [6] Wynika to z faktu, iż była to pierwsza uczelnia, która nazywała się oficjalnie uniwersytetem, choć pod względem organizacyjnym nie różniła się od swoich poprzedniczek.

Pierwsze uniwersytety były wytworem ówczesnej kultury miejskiej. Początkowo określano je mianem studium generale . Ich struktura organizacyjno-ustrojowa wzorowana była na instytucjach cechowych . Olbrzymi wpływ na kształt uczelni miał Kościół ; językami wykładowymi były: greka , łacina , arabski i język staro-cerkiewno-słowiański . Rozkwit uniwersytetów i towarzyszących im ośrodków miejskich datuje się na XIII - XV wiek . Zapoczątkowana w XVII wieku rewolucja naukowa dała bodziec do rozwoju nowożytnych uniwersytetów, które od średniowiecznych odróżniało wprowadzenie języków narodowych jako wykładowych, a także skierowanie nacisku na osobistą pracę naukową profesorów i swobodę prowadzonych przez nich badań naukowych.

Najstarsze uniwersytety

Miasto Rok założeniaUniwersytet
Konstantynopol 849 (istniał do 1453 ) Uniwersytet Konstantynopolski
Fez 859 Uniwersytet Al-Karawijjin
Ochryda IX wiek Ochrydzka szkoła piśmiennicza
Presław IX wiek (istniała do 972 ) Presławska szkoła piśmiennicza
Salerno X wiek Salerniańska Szkoła Medyczna
Kair 988 Al-Azhar
Bolonia 1088 Uniwersytet Boloński
Paryż ok. 1100 Uniwersytet Paryski (połączony później z Sorboną )
Oksford 1167 Uniwersytet Oksfordzki
Modena 1175 Uniwersytet w Modenie
Cambridge 1209 Uniwersytet Cambridge
Salamanka 1218 reorganizacja: 1254
Padwa 1222 Uniwersytet w Padwie
Neapol 1224
Tuluza 1229
Siena 1240
Paryż 1257 Sorbona
Montpellier 1289
Coimbra 1290 Uniwersytet w Coimbrze
Rzym 1303
Orlean 1309
Florencja 1321
Grenoble 1339
Piza 1343
Valladolid 1346
Praga 1348 Uniwersytet Karola
Pawia 1361 Uniwersytet w Pawii
Kraków 1364 Uniwersytet Jagielloński
odnowienie: 1400
Wiedeń 1365
Pecz 1367
Heidelberg 1386
Kolonia 1388
Obuda (dziś dzielnica Budapesztu ) 1389
Ferrara 1391
Erfurt 1392

Uniwersytety na świecie

Christ Church przy Uniwersytecie Oksfordzkim

Prócz uniwersytetów o długiej historii, do znaczących placówek należą:

Europa

USA

Kanada

Azja

Zobacz też

Uniwersytety w Polsce

Ciekawostki

  • Kiedy Kazimierz Twardowski , twórca filozoficznej Szkoły Lwowsko-Warszawskiej , otrzymał w roku 1933 doktorat honoris causa Uniwersytetu Poznańskiego , wygłosił słynny i aktualny do dzisiaj wykład pt. O dostojeństwie uniwersytetu. Oto jak określił zadanie tej instytucji: Zadaniem Uniwersytetu jest zdobywanie prawd i prawdopodobieństw naukowych oraz krzewienie umiejętności ich dochodzenia. Rdzeniem i jądrem pracy uniwersyteckiej jest tedy twórczość naukowa, zarówno pod względem merytorycznym, jak i pod względem metodycznym. [...] W tym właśnie uwydatnia się charakter obiektywny badania naukowego, że nie przyjmuje ono rozkazów od żadnych czynników zewnętrznych i że nie chce służyć żadnym względom ubocznym, lecz że za panów swoich uznaje jedynie doświadczenie i rozumowanie i że jedno tylko ma zadanie: dochodzenie należycie uzasadnionych sądów prawdziwych albo przynajmniej jak najbardziej prawdopodobnych.

Przypisy

  1. 1,0 1,1 Jerome Bump, Historia uniwersytetu jako instytucji naukowej
  2. Alatas, Syed Farid (2006), "From Ja¯mi`ah to University: Multiculturalism and Christian–Muslim Dialogue", Current Sociology 54 (1): 112–32
  3. Goddard, Hugh (2000), A History of Christian-Muslim Relations, Edinburgh University Press, s. 99,
  4. QUOTATIONS ON ISLAMIC CIVILIZATION
  5. Alatas, Syed Farid, 2006. From jami`ah to university: multiculturalism and Christian–Muslim dialogue, Current Sociology 54(1):112-32
  6. Artykuł "University", w: "Wikipedia angielska"

Zobacz też

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Uniwersytet":

Xiamen temperatura roczna 20,8 °C, najwyższa temperatura 38,4 °C, najniższa 2 °C.Najsłynniejsze atrakcje: Wyspa Gulangyu, Jimei.Edukacja: Uniwersytet Xiamen Miasta partnerskie Cardiff , Walia Sasebo , Japonia Cebu , Filipiny Baltimore , USA ...

Linz roku odkrył i sformułował swoje trzecie prawo astronomiczne. Jego imię nosi tutejszy Uniwersytet.Pomnik Johannesa Keplera w LinzuInnym znanym obywatelem miasta był Anton Bruckner , który ...

Linköping króla Polski XIX wiek – modernizacja katedry 1937 – otwarcie fabryki Saaba 1975 – otwarcie Uniwersytetu Uniwersytet LinköpingW miejscowości znajduje się założony w 1975 roku Uniwersytet, jako ...

Tampere znajduje się część koncernu Metso Automation (przemysł papierniczy, mineralny i automatyka przemysłowa). Uniwersytet założony w 1925 r., Uniwersytet techniczny w 1972 r. W mieście ...

Växjö miejskie 13 lutego 1342 od króla Magnusa Erikssona .W mieście od 1999 funkcjonuje Uniwersytet - Växjö universitet . Linki zewnętrzne Strona oficjalna Przypisy↑ - Szwedzki Urząd Statystyczny SCB ...

Brno ośrodkiem kulturalnym (teatry, filharmonia, międzynarodowe festiwale muzyczne), naukowym (6 uczelni, w tym Uniwersytet Masaryka, i Uniwersytet Techniczny) i turystycznym. Co zaskakujące, mimo iż Brno ...

Uniwersytet Witolda Wielkiego ...

Wittenberga Wittenberga miała ok. 2000 mieszkańców. W 1502 Fryderyk III założył w mieście Uniwersytet , który przyczynił się do duchowego i gospodarczego rozkwitu miasta, przyciągając duchownych, ...

Klemens Maria Hofbauer panie, które pozostały jego największymi dobrodziejkami.W wieku dwudziestu dziewięciu lat wstąpił na Uniwersytet Wiedeński , gdyż rząd zamknął wszystkie seminaria i kandydaci na kapłanów musieli ...

Nowa Anglia region , w którym znajdują się znane prestiżowe prywatne uczelnie. Należą do nich: Uniwersytet Browna , Dartmouth College , Uniwersytet Yale , Massachusetts Institute of Technology czy Uniwersytet ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Uniwersytet":

222 Historiografia po II wojnie światowej (plansza 17) Bronisław Geremek (uhonorowany dziesięcioma doktoratami honoris causa nadanymi między innymi przez nowojorski Uniwersytet Columbia, paryską Sorbonę, Uniwersytet w Utrechcie oraz Uniwersytet w Boliwii). Był ...

222 Historiografia po II wojnie światowej (plansza 14) ...

222 Historiografia po II wojnie światowej (plansza 15) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie