Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Geografia

Geografia

Geografianauka przyrodnicza i społeczna zajmująca się badaniem powierzchni Ziemi ( przestrzeni geograficznej ), jej zróżnicowaniem przestrzennym pod względem przyrodniczym i społeczno-gospodarczym, a także powiązaniami pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a działalnością społeczeństw ludzkich. Nazwa geografia (gr. Γεωγραφία) pochodzi od słów γῆ geos – "ziemia" i γράφω grapho – "piszę". Za twórcę terminu uważa się Eratostenesa z Cyreny . Ze względu na różnorodność przedmiotu geografii i urozmaiconej metodologii częste są dyskusje wokół jej definicji oraz zakresu badawczego; proponuje się używanie w miejsce dotychczasowej nazwy "geografia" terminu "nauki geograficzne"[1].

Definicja według S. Leszczyckiego : Geografia jest nauką o przestrzennym zróżnicowaniu struktur fizyczno-geograficznych i społeczno-ekonomiczno-geograficznych i ich wzajemnym powiązaniu.

Spis treści

Przedmiot badań

Przedmiotem badań geografii jest środowisko geograficzne obejmujące zarówno przyrodę, jak i gospodarkę. Geografia ma więc dwa przedmioty badań: środowisko naturalne oraz człowieka i jego działalność. Jest więc nauką dualistyczną.

Miejsce w systemie nauk

Ze względu na swój dualizm (podwójny przedmiot badań) geografia należy zarówno do nauk przyrodniczych (geografia fizyczna) oraz do nauk społeczno - ekonomicznych (geografia społeczno-ekonomiczna); równocześnie poszczególne działy geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej wykazują ścisłe związki z innymi pokrewnymi gałęziami wiedzy. Działy geografii fizycznej wiążą się z naukami przyrodniczymi: geomorfologia z geologią i fizyką , klimatologia z fizyką, hydrografia z hydrologią i chemią , glacjologia z fizyką, geografia gleb z gleboznawstwem i biologią itd. Podobnie działy geografii społeczno-ekonomicznej wykazują powiązania z naukami społeczymi i ekonomicznymi, i tak np.: geografia osadnictwa z historią i urbanistyką , geografia ludności z demografią i statystyką itp. Geografia jest nauką syntetyzującą, problemową; w ujęciu przedmiotowym jest monotematyczna (formułująca prawidłowości na podstawie powtarzalności zjawisk) w ujęciu regionalnym jest idiograficzna (dająca opis przestrzenny zjawisk).

Metody badań

Podstawą tej nauki jest badanie przestrzennych zależności, a najczęściej stosowanym narzędziem jest mapa .

  • opisowe – przeglądowy opis cech miejsca i ludności go zamieszkującej,
  • analityczne – odpowiedź na pytanie, dlaczego jakieś zjawiska występują na danym obszarze.

Działy geografii

Podstawowe działy geografii

Mapa Ziemi

1. Geografia fizyczna zajmująca się środowiskiem przyrodniczym , jego cechami, przestrzennym zróżnicowaniem tych cech oraz zjawiskami je kształtującymi. W skład geografii fizycznej wchodzą:

2. Geografia społeczno-ekonomiczna ( geografia człowieka , antropogeografia ) zajmująca się wszelkimi aspektami działalności człowieka , przestrzennymi strukturami życia społecznego i gospodarczego oraz poszczególnych działów gospodarki. W dziale geografii społeczno-ekonomicznej wyróżnia się:

3. Geografia regionalna zajmująca się kompleksowym opisem środowiska geograficznego regionów.

Nauki pomocnicze

Historia geografii

Greccy uczeni jako pierwsi zajmowali się geografią jako nauką i filozofią. Największy wkład wnieśli Tales z Miletu , Herodot , Eratostenes , Arystoteles , Strabon i Ptolemeusz . Rzymianie w czasie swoich podbojów rozwinęli sztukę rysowania map.

W średniowieczu do rozwoju tej dziedziny przyczynili się Arabowie (między innymi Al-Idrisi , Ibn Battuta czy Ibn Khaldun ), którzy przejęli dziedzictwo naukowe Greków i Rzymian, aktywnie je rozwijając. W tym samym czasie horyzont geograficzny rozszerzył Marco Polo . Wiek XV i XVI to epoka wielkich odkryć geograficznych. Napływ szczegółowych danych wymagał lepszych fundamentów teoretycznych oraz lepszych technik kartograficznych, czego wyrazem są Geographia generalis Vareniusa i mapa świata Merkatora .

W XVIII i XIX wieku geografia staje się oddzielną dziedziną nauki i zostaje wprowadzona do programów uniwersyteckich. W ciągu ostatnich dwustu lat nastąpił znaczny rozwój nauk geograficznych oraz stosowanych w nich metod i narzędzi badawczych.

W rozwoju geografii znaczącą rolę odegrały organizacje skupiajace badaczy i miłośników geografii np. brytyjskie Królewskie Towarzystwo Geograficzne czy amerykańskie Narodowe Towarzystwo Geograficzne a w Polsce Polskie Towarzystwo Geograficzne istniejące od 1918 roku.

Tradycje najstarszej katedry geografii w Polsce , która została założona w 1849 roku i była kierowana przez Wincentego Pola , kontynuuje Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie .

Przypisy

  1. Encyklopedia Geografia. Red. A. Jackowski

Zobacz też


Inne hasła zawierające informacje o "Geografia":

Cava de' Tirreni miejscowość i gmina we Włoszech , w regionie Kampania , w prowincji Salerno .Spis treści1 Geografia2 Galeria3 Sport4 Miasta partnerskie5 Przypisy6 Zobacz też7 Linki zewnętrzne GeografiaWg danych ...

Uznam ...

XVI wiek ...

Wittenberga przy Andreaskirchplatz) zostały wpisane w 1996 na listę światowego dziedzictwa UNESCO .Spis treści1 Geografia fizyczna1.1 Położenie1.2 Klimat2 Geografia społeczno-ekonomiczna2.1 Podział administracyjny3 Historia3.1 1200-15003.2 Reformacja3.3 XVII-XVIII ...

Kara (prawo) Kara (przestępstwo) Kara śmierci Kara umowna Kara (psychologia) Kara (behawioryzm) Kara opóźniona Kara (religia) Kara kościelna Życie codzienne: Kara cielesna Inne znaczeniaGeografia: Kara – miasto w Togo w regionie Kara w prefekturze KozahKara – ...

Aurora Spis treści1 Kultura2 Technologia3 Geografia Aurora – bogini zorzy porannej , świtu w mitologii rzymskiej Aurora – imię żeńskieKrólewna ...

Poniemoń (dzielnica Kowna) ...

Akcja (prawo) ...

Nowa Anglia Hampshire1.3.5 Podział religijny w stanie Rhode Island1.3.6 Podział religijny w stanie Vermont2 Geografia i klimat3 Historia3.1 Przed kolonizacją3.2 Plymouth Council dla Nowej Anglii3.3 Konfederacja ...

Maine grupy algonkińskiej. Europejscy osadnicy zastali tu plemiona : Penobscot i Passamaquoaddy.Spis treści1 Historia2 Geografia3 Symbole stanu4 Przemysł i bogactwa naturalne5 Sławni ludzie6 Wyższe Uczelnie7 Informacje ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Geografia":

002. Podział nauk geograficznych i informacje o przestrzeni geograficznej (plansza 18) Świętochowice - najgęściejzaludnione miasto Polski Podział nauk geograficznych i informacje o przestrzeni geograficznej Geografia społeczno-ekonomiczna prowadzi badania w różnych dziedzinach i zahacza o wiele nauk. ...

002. Podział nauk geograficznych i informacje o przestrzeni geograficznej (plansza 13) ...

202. Historia geologiczna i budowa Polski. Rozmieszczenie zasobów mineralnych (plansza 4) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie