Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

parafia

parafia - (z łac. parochia), probostwo - podstawowa jednostka organizacyjna Kościoła katolickiego i wielu innych wyznań chrześcijańskich. Według koncepcji teologicznych to przede wszystkim określona wspólnota wiernych. Zwierzchnikiem parafii jest proboszcz, któremu mogą pomagać inni księża wikariusze, oraz kapelani czy rezydenci. Centralnym ośrodkiem życia parafii jest kościół parafialny (farny).

Powstanie instytucji parafii wiąże się z rozprzestrzenieniem chrześcijaństwa na tereny wiejskie. Ostatecznie znaczenie i rolę parafii określił Sobór Laterański IV w 1215. W średniowiecznej Polsce parafie obejmowały kilka lub kilkanaście wsi. Były one powiązane z własnością ziemską: właściciel, zazwyczaj świecki, utrzymywał patronat nad kościołami, co dawało mu prawo przedstawiania kandydata na plebanię (od XII w. proboszcza określano terminem "pleban" (z łac. plebanus). Wierni w parafiach byli zobowiązani do ponoszenia różnych świadczeń, jak dziesięcina czy świętopietrze. W parafiach powstawały czasem konfraternie wiernych, zajmujące się dobroczynnością, pokutą i modlitwą, a nawet zarządzaniem majątkiem parafii (tzw. warsztaty).

W średniowieczu parafie wypełniały wielorakie funkcje. W Polsce od XIII w. przy zamożniejszych parafiach zaczęły powstawać podstawowe szkoły parafialne, a w miastach także szpitale. W wielu krajach parafie były też traktowane jako najniższy szczebel administracji państwowej (w Polsce podział na parafie wyrugował wcześniejszy podział administracyjny na opola).

Szacuje się, że w 1200 w dzisiejszych granicach Polski istniało już ok. 1000 parafii. 300 lat później było ich już niemal sześciokrotnie więcej, a ok. 1772 4700. Według pallotyńskiego Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego w poł. 2003 w Polsce istniało ok. 10 050 parafii katolickich (w tym parafie zakonne). W roku 2006 ilość parafii wzrosła - wg spisu pod redakcją naukową ks. Witolda Zdaniewicza SAC, ks. Sławomira Zaręby i Roberta Stępisiewicza - do 10 162; w parafiach tych działa 29 490 kapłanów, w tym 5 674 zakonników.


Inne hasła zawierające informacje o "parafia":

Parafia mariawicka w Kownie Parafia mariawicka w Kownie – parafia mariawicka istniejąca w dwudziestoleciu międzywojennym w Kownie , z siedzibą przy ul. ...

Klemens Maria Hofbauer Europie zakładać nowe placówki Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela .Św. Klemens Maria Hofbauerwitraż w kościele parafialnymWiedeń – Liesing Warszawa Kasata józefińska nie pozwoliła Klemensowi pozostać w swoim kraju. ...

Bereza (Białoruś) Kasata klasztoru nastąpiła w roku 1831 . Później kościół klasztorny służył jako kościół parafialny dekanatu prużańskiego . W XIX w.Stacja kolejowa drogi żelaznej moskiewsko – brzeskiej między Liniewem ...

Zbór do podstawowej jednostki administracyjnej, Kościoły ewangelickie (m.in. luterańskie ) posługują się także terminem parafia (przy czym pojęcie zbór ma charakter szerszy, gdyż odnosi się również ...

Kowary wzdłuż Jedlicy z kamieniczkami z XVI - XIXw . wraz z klasycystycznym ratuszem z 1788 .Kościół parafialny pw. NMP z XV w.Kaplica wotywna św. Anny z 1727 .Zespół pałacowo-parkowy ...

Mikołajki ...

Zakon Kaznodziejski wykształconego, wielkomiejskiego środowiska klasy średniej, któremu nie wystarczą nauki w ich własnych parafialnych kościołach, a wśród których to zauważalny jest największy odsetek laicyzacji i ...

Małopolska Droga św. Jakuba ...

Święta Kinga ...

Jan Konarski liturgiczną diecezji wydając nowe mszały i brewiarze . Zorganizował dokształcanie kleru, zreformował szkolnictwo parafialne . W dobrach biskupich wyremontował zamek w Bodzentynie . W rodzinnych Konarach wybudował ...


Inne lekcje zawierające informacje o "parafia":

033a.Kultura wczesnego i pełnego średniowiecza. Czas kościołów i wielkich katedr (plansza 12) ...

033a.Kultura wczesnego i pełnego średniowiecza. Czas kościołów i wielkich katedr (plansza 16) ...

243. Oświata, nauka i kultura Polski (plansza 20) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie