Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Fermentacja mlekowa

Fermentacja mlekowa

Fermentacja mlekowa - fermentacja węglowodanów do kwasu mlekowego odbywająca się pod wpływem działania bakterii mlekowych. Fermentacja ta odgrywa kluczowe znaczenie przy produkcji wielu przetworów mlecznych .

Spis treści

Rola różnych grup bakterii mlekowych w przetwórstwie żywności

Właściwą fermentację mlekową wywołują bakterie mlekowe zaliczane do rodzajów:

 • Lactococcus - paciorkowce homofermentatywne ( Lactococcus lactis paciorkowiec mlekowy, Lactococcus cremoris - paciorkowiec śmietanowy)
 • Leuconostoc - paciorkowce heterofermentatywne (Leuconostoc citrovorum - bywa używany jako dodatek do zakwasów przy wyrobie masła )
 • Lactobacillus - pałeczki homo- i heterofermentatywne (Lactobacillus bulgaricus - pałeczka bułgarska występująca w jogurcie , Lactobacillus viridescens - powoduje zielenienie mięsa peklowanego i surowych kiełbas ).

Bakterie właściwej fermentacji mlekowej dzieli się na:

 • homofermentatywne - fermentują cukrowce wytwarzając głównie kwas mlekowy
 • heterofermentatywne - fermentują cukrowce wytwarzając obok kwasu mlekowego produkty uboczne

Równanie sumaryczne właściwej fermentacji mlekowej

 • C6H12O6 + bakterie mlekowe → 2CH3CHOHCOOH + 22,5 kcal
( cukier prostykwas mlekowy + energia )

Zastosowanie bakterii mlekowych w przemyśle spożywczym

 • w przemyśle mleczarskim (produkcja napojów mlecznych fermentowanych, ukwaszanie mleka, śmietanki, dojrzewanie serów)
 • w przemyśle warzywnym (kwaszenie ogórków i kapusty )
 • w przemyśle mięsnym (produkcja wędlin surowych, np. metka , salami )
 • w przemyśle piekarskim (wchodzą w skład zakwasów chlebowych , używanych przy produkcji pieczywa żytniego)

Szkodliwe działanie bakterii mlekowych w przemyśle spożywczym

 • we wszystkich przemysłach opartych na fermentacji alkoholowej (przemysł piwowarski, winiarski, gorzelniczy),
 • w cukrownictwie (powodują śluzowacenie soków dyfuzyjnych),
 • w przemyśle drożdżowym,
 • w przemyśle mięsnym.

Fermentacja pseudomlekowa

Obok bakterii właściwej fermentacji mlekowej wyróżnia się bakterie fermentacji pseudomlekowej, jak np.:

 • Escherichia coli - pałeczki okrężnicy (wywołują różne wady mleka, wczesne wzdęcie sera, wady masła)
 • mikrokoki - (wywołują różne wady mleka i serów)

Fermentacja pseudomlekowa charakteryzuje się tym, że kwas mlekowy jest tylko jednym z produktów, a ponadto powstaje dwutlenek węgla, kwas octowy, alkohol etylowy i inne. Fermentacja pseudomlekowa występuje w mleku zakażonym bakteriami pseudomlekowymi łącznie z właściwą fermentacją mlekową, a także przy fermentacji podłoża roślinnego (np. kwaszenie kapusty i ogórków) obniżając wartość końcową produktu. W mleku powoduje gazowanie oraz rozrywanie skrzepu.

Fermentacja mlekowa jako proces biochemiczny

Fermentacja mlekowa jako proces biochemiczny pozwala organizmom (bądź też organom takim jak mięśnie szkieletowe ) działającym w warunkach beztlenowych na regenerację NAD zużytego w procesie glikolizy . Produkt ostatniego etapu wspomnianej glikolizy – pirogronian jest redukowany w mleczan przy jednoczesnym utlenieniu NADH powstałego w procesie glikolizy do NAD przy pomocy dehydrogenazy mleczanowej (LDH – Lactate Deshydrogenase). Warto dodać, że reakcja może przebiegać też w drugą stronę – i tak kwas mlekowy jest jednym z podstawowych substratów energetycznych dla mięśnia sercowego (po przekształceniu w pirogronian włączany jest do cyklu Krebsa ).

Zobacz też


Inne hasła zawierające informacje o "Fermentacja mlekowa":

Oddychanie komórkowe w glikolizie. Zalicza się do nich homofermentację mlekową , przebiegającą tak samo, jak Fermentacja mlekowa w organizmach wyższych opisana powyżej. Przeprowadzają ją bakterie mlekowe wykorzystujące ...

Fruktoza ...

Fosforylacja oksydacyjna ...

Substancja psychoaktywna ...

Jöns Jacob Berzelius ...

Fermentacja fermentacja octowa przebiegająca z dostępem tlenu.Do najważniejszych rodzajów fermentacji należą: fermentacja alkoholowa fermentacja cytrynowa fermentacja masłowa Fermentacja mlekowa fermentacja mannitowa (zwana też "śluzową" lub "gumową") fermentacja metanowa fermentacja octowa (fermentacja tlenowa) fermentacja ...

Gorzelnia ...

Chleb ...

Wino ...

Dekarboksylacja ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Fermentacja mlekowa":

Higiena żywienia i żywności (plansza 6) ...

Przegląd i znaczenie bakterii (plansza 9) ...

Węglowodany (cukry) - część 2 (plansza 2) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie