Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Hydrobiologia

Hydrobiologia

Hydrobiologia ( biologia środowiska wodnego , w węższym rozumieniu ekologia wód) – nauka o życiu organizmów w środowisku wodnym. Hydrobiologia w szczególności zajmuje się organizmami , których wielkość pozwala badać je makroskopowo (tzn. "gołym okiem", bez pomocy przyrządów optycznych) lub przynajmniej pod mikroskopem świetlnym. W przypadku badań taksonomicznych czy metabolicznych mikroorganizmów mamy do czynienia bardziej z mikrobiologią niż hydrobiologią. Niemniej mikrobiologia środowiskowa i mikrobiologia wód (i ścieków), zwłaszcza ekologia mikroorganizmów, może być zaliczana do hydrobiologii.

Hydrobiologia uwzględnia warunki abiotyczne , jak i biotyczne . Obejmuje kilka dyscyplin podstawowych, takich jak: hydrochemia , hydrobotanika , algologia ), hydrozoologia .

W hydrobiologii wyróżnia się:

a niekiedy wyróżnia się także potamologię – obejmującą swym zakresem wody płynące (cieki)

Wyróżnia się też w jej obrębie węższe dyscypliny, głównie o charakterze stosowanym:

  • hydrobiologię rybacką
  • hydrobiologię techniczną – zajmuje się ochroną urządzeń technicznych i problematyką oczyszczania ścieków
  • hydrobiologię sanitarną – zajmuje się aspektami zdrowotnymi
  • trofologię wód – zajmuje się problematyką żyzności zbiorników wodnych (patrz trofizm )

Hydrobiologia jako nauka ma charakter ekologiczny – opisuje relacje i zależności między organizmami a różnymi czynnikami środowiska . Posługuje się przy tym szerokim wachlarzem metod badawczych, zapożyczonych z botaniki , zoologii , mikrobiologii , chemii i fizyki , a zwłaszcza w ostatnim czasie – także w coraz większym zakresie z matematyki (zaawansowana analiza statystyczna ). Hydrobiologia dostarcza także modeli stosowanych w ekologii ogólnej, np. dotyczących populacjologii , produktywności ekosystemów , etologii , bioróżnorodności .

Hydrobiologia należy do najszerzej uprawianych nauk biologicznych , tylko w Polsce zajmuje się tą dziedziną kilkaset osób, zaś zrzeszające większość krajowych specjalistów Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne liczy ponad 500 członków. Jest to związane z jej ogromnym znaczeniem dla zrozumienia funkcjonowania środowiska przyrodniczego , jak też wykorzystaniem jej zdobyczy w ochronie środowiska i produkcji żywności .


Inne hasła zawierające informacje o "Hydrobiologia":

Stagnacja (hydrobiologia) ...

Alfred Lityński ...

Hydrobiologia Hydrobiologia ( biologia środowiska wodnego , w węższym rozumieniu ekologia wód) – nauka o ...

Akwarium Gdyńskie ...

Jezioro dystroficzne University Press , 2008, s. 30, seria: Biology of Habitats. . ↑ Zdzisław Kajak: Hydrobiologia-limnologia. Ekosystemy wód śródlądowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN , 1998, s. 94. .  ...

Źródło ...

Fitoplankton ...

Zooplankton ...

Dryf dryf (Hydrobiologia) - termin hydrobiologiczny, zwierzęta unoszone w wodzie dryf (żegluga) - znoszenie jednostki ...

Strefa przybrzeżna Warszawa 1996, Fauna naszych wód, "Akwarium" nr 5-6/87 Ekosystemy wodne-jeziora i rzeki Zdzisław Kajak, Hydrobiologia-Limnologia. Ekosystemy wód śródlądowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, . ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Hydrobiologia":

Hasło nie występuje w innych lekcjach!

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie