Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

jon

jon - atom lub grupa atomów połączonych wiązaniami chemicznymi, która ma niedomiar lub nadmiar elektronów w stosunku do protonów. Obojętne elektrycznie atomy i cząsteczki związków chemicznych posiadają równą liczbę elektronów i protonów, jony zaś są elektrycznie naładowane dodatnio lub ujemnie.

Jony naładowane dodatnio nazywa się kationami, zaś ujemnie anionami. Jony mogą występować samodzielnie, w stanie wolnym (zwykle w fazie gazowej) lub tworzą tzw. pary jonowe, które mogą być luźno z sobą związane lub odwrotnie - tworzyć silne wiązania. Silnie związane pary jonowe tworzą chemiczne wiązania jonowe, obecne w wielu związkach chemicznych.

Powstanie jonu z obojętnego atomu lub cząsteczki nazywamy jonizacją.

Symbol jonu podaje się w postaci symbolu atomu lub grupy atomów z ładunkiem umieszczonym w prawym górnym indeksie, np. dodatnie: Na+, Ca2+, Al3+ oraz ujemne: F-, S2-, SO42-.


Inne hasła zawierające informacje o "jon":

Oddychanie komórkowe składa się z 13 podjednostek, zawiera także dwa hemy A i trzy jony miedzi ulokowane w centrach miedziowych. Cząsteczka O2 przyłączana jest do zredukowanego ...

Mioglobina i F, a w jego centrum jest związane koordynacyjnie żelazo w formie jonu Fe2+. Utlenienie jonu żelaza Fe2+ do Fe3+ powoduje utratę aktywności biologicznej ...

Ekranizacje dzieł Williama Szekspira ...

1986 ...

Kanalik nerkowy nabłonek jednowarstwowy sześcienny, którego komórki mają bardziej rozwiniętą zdolność do aktywnego transportowania jonów i są słabo przepuszczalne dla mocznika .W kanaliku nerkowym zwracają uwagę proste ...

Peter Debye zależności od temperatury. Prawo graniczne Debye'a-Hückla – rodzaj prawa granicznego opisującego współczynniki aktywności jonów w roztworze gdy siła jonowa (a więc i stężenie ) roztworu dąży ...

Lista Przebojów Programu Trzeciego wydanie trzeciej książki, autorstwa Jakuba Jarosza i Jacka Marcinkowskiego. Jest to wydawnictwo kolekcjonerskie, pierwsze wydanie - 100 sztuk; drugie wydanie (grudzień 2009) - również ...

1962 ...

1938 Polski (w drodze dekretu Prezydenta). 24 listopada – prezydent Ignacy Mościcki dekretem rozwiązał funkcjonujące w Polsce loże wolnomularskie . 27 listopada – 24 Pułk Ułanów stoczył walkę ...

Chemia jest w istocie nauką zajmującą się zjawiskami elektronowymi i nie wnika w funkcjonowanie jąder. Wyjątkiem jest tylko chemia jądrowa , nauka na pograniczu fizyki jądrowej ...


Inne lekcje zawierające informacje o "jon":

Krew i choroby układu krwionośnego (plansza 7) ...

028. Ekologia – zależności między organizmami i środowiskiem (plansza 23) glebach ubogich w azot są mało odporne na przesuszanie, zbyt duże stężenie jonów wodorowych na torfowisku ogranicza zdolność roślin do pobierania soli mineralnych i ...

Mangan i jego związki (plansza 5) w kwasach nieutleniających wypierając wodór i tworzy sole, w których występuje jako jon Mn2+, z wody wypiera wodór. W stanie litym w powietrzu w ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie