Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

liturgia

liturgia (gr. λειτουργια – działanie na rzecz ludu) – w starożytnej Grecji działania konkretnej osoby lub społeczności na rzecz obywateli, obecnie – publiczna forma kultu religijnego, dotycząca całokształtu zrytualizowanych, zbiorowych i ściśle określonych czynności sakralnych, ustalonych przez kapłanów danej religii.

W starożytnej Grecji liturgia oznaczała obowiązkowe obciążenie finansowe najbogatszych obywateli (zwanych liturgami) na rzecz budżetu państwa, np. na prowadzenie wojen, organizowanie uroczystości religijnych czy budowę obiektów państwowych.

Od II w. n.e. słowo „liturgia” było związane już wyłącznie z uroczystościami religijnymi. Wśród Żydów mieszkających w Aleksandrii terminem tym określano ceremonie spełniane w Świątyni Jerozolimskiej. Z kolei Grecy mianem tym określali czynności związane z uroczystościami religijnymi, np. z kultem Dionizosa i Apollina.

Ostatecznie słowem „liturgia” zaczęto określać czynności związane z oddawaniem czci bóstwu. Jej warunkiem był liczny udział wyznawców. W judaizmie liturgia oznaczała kult oddawany Bogu przez lud. W podobnym znaczeniu liturgia została przyjęta przez chrześcijaństwo. W Kościołach wschodnich (zarówno katolickich, jak i prawosławnych) sam termin „Liturgia” oraz Boska liturgia używane są zamiennie na określenie Ofiary Eucharystycznej.

Wśród podstawowych czynności liturgicznych wyróżnia się: składanie ofiar, modlitwę, oczyszczenia, ablucje oraz inne formy oddawania czci bogom i świętym.


Inne hasła zawierające informacje o "liturgia":

Rodzimy Kościół Polski poza związku, którym bliska jest rodzima wiara i kultura. Świętom towarzyszy stosowna liturgia, której przewodzi ofiarnik lub wyznaczony żerca . Etyka Kołacz – rodzaj świątecznego pieczywa.Rodzimy ...

Diakon przez narzeczonych, przewodniczyć nabożeństwom (np. Gorzkie żale) i sakramentaliom (błogosławieństwa, poświęcenia oraz liturgia pogrzebu).Podczas mszy diakon odczytuje Ewangelię i rozdziela wiernym Eucharystię. Może także, ...

Rezurekcja ...

Dożynki ...

Zakon Kaznodziejski ...

Nicejsko-konstantynopolitańskie wyznanie wiary - chrześcijańskie wyznanie wiary najbardziej rozpowszechnione wśród tekstów credo używanych współcześnie w liturgiach .W Kościele katolickim i w Cerkwiach prawosławnych jest odmawiane lub śpiewane w ...

Chrześcijaństwo chrześcijaństwa , glosariusz chrześcijaństwa , Bóg , Jezus Chrystus , Duch Święty Biblia , sakrament , biskup , zakon , dekalog , chrzest , liturgia , Ichthys , podatek kościelny Formacja chrześcijańska Polska Rada Ekumeniczna Synkretyzm religijny Przypisy↑ Jeżeli więc ustami swoimi ...

Kielich mszalny położona na patenie.W czasie liturgii posługa przy kielichu należy do diakona . Jeżeli liturgia odbywa się bez udziału diakona wówczas posługa ta należy do celebransa . ...

Ornat ...

Jan Konarski ...


Inne lekcje zawierające informacje o "liturgia":

233 Życie religijne w XX wieku (plansza 12) ...

233 Życie religijne w XX wieku (plansza 11) ...

039 Kryzys kościoła łacińskiego w późnym średniowieczu (plansza 12) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie