Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Moc zasady

Moc zasady

Moc zasady - ilościowa miara jej chemicznej "siły działania". Miarą tej mocy jest minus logarytm dziesiętny ze stałej dysocjacji zasady w danych warunkach, oznaczany skrótem pKb lub

pKb = - log[Kb]

gdzie Kb to stała dysocjacji zasady. Im pKb jest mniejsze, tym moc zasady jest większa.

Przykładowo dla NaOH :

NaOH → Na+ + OH- (dysocjacja w wodzie)
 K_b = \frac{[Na^+][OH^-]}{[NaOH]} > 10^{14},  pK_b < - 14

Przykładowe wartości pKb:

Dietyloamina :  3
Amoniak :4,7
Mocznik :13,8

Dla zasadowych związków organicznych najczęściej zamiast pKb podaje się wartości pKa (oznaczane czasem jako pKBH+) dla kwasu sprzężonego BH+ danej zasady B. Obie wartości skorelowane są wzorem

pKa + pKb = 14

Np. dla amoniaku pKb = 4,7, a pKa = 9,3, która to wartość odpowiada dysocjacji (jonizacji) kwasowej jonu amonowego NH4+, a także reakcji hydrolizy tegoż jonu.

Mocne zasady

Wartości Kb mocnych zasad w wodzie są na tyle duże (powyżej 1014), że nie daje się ich zmierzyć żadnymi znanymi metodami, dlatego trudno jest porównywać ich moc i zazwyczaj przyjmuje się, że wszystkie silne zasady posiadają jednakową moc. Dopiero w przypadku słabszych zasad jest sens porównywać ich moc, jednak relacja między ich mocą i strukturą chemiczną jest dość złożona.

Mocne zasady:

Bibliografia

Lech Pajdowski: Chemia Ogólna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN , 1981. . 

Zobacz też


Inne hasła zawierające informacje o "Moc zasady":

Dzień Zmarłych ...

Nadciśnienie tętnicze ...

Adwentyzm ...

Sztuka ...

Koszykówka ...

Diakon ...

Nowa Polityka Ekonomiczna ...

Akcja (prawo) ...

Stanisław Hozjusz ...

Świadomość społeczna ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Moc zasady":

Potęgi (plansza 11) ...

02a Pojęcia podstawowe - część 1 (plansza 11) ...

02c Pojęcia podstawowe - część 3 (plansza 11) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie