Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

renesans

renesans lub odrodzenie - okres w historii Europy obejmujący przede wszystkim wiek XV i XVI, okres w historii kultury europejskiej określany często jako "odrodzenie sztuk i nauk" i koncepcja historiozoficzna odnosząca się do historii kultury włoskiej od Dantego do roku 1520 (La Rinascimento). Polski termin "renesans" pochodzi od francuskiego słowa renaissance, zastosowanego przez Jules`a Micheleta i Jakoba Burckhardta. Termin renaissance jest używany w wielu językach europejskich, w tym francuskim, angielskim i niemieckim - w języku włoskim stosowany jest natomiast termin rinascità. Pierwszy bodaj użył jej Giorgio Vasari w swoich Le vite de` piú eccellenti pittori, scultori ed architettori w połowie w. XVI (mianowicie we wstępie do trecenta i wstępie do quattrocenta). Druga z polskich nazw epoki, "odrodzenie", jest wiernym tłumaczeniem francuskiego słowa renaissance.

Termin "Renesans" nie jest jednoznaczny. Jako epoka w historii kultury Renesans obejmuje wiek XV i XVI, ale jego granice czasowe nie są jasno ustalone. Renesans jako koncepcja historiozoficzna Jacoba Burckhardta, pewien wzorzec do naśladowania jaki ten historyk chciał przekazać swoim współczesnym, a z którym wiąże się do dziś popularne i "szkolne" rozumienie tej epoki, jest już przestarzały. Jako spójny okres w historii cywilizacji Renesans postrzegany jest tylko przez niektórych historyków, szczególnie historyków amerykańskich - chcą oni ujmować historię tej epoki jako samodzielną jedność, tj. badać razem np. wielkie odkrycia geograficzne, przemiany w literaturze, wzrost inflacji w XVI w. czy odkrycia z dziedziny medycyny w ich wzajemnych powiązaniach. Wielu innych uczonych współczesnych woli widzieć Renesans na tle całości europejskiej kultury, odrzucając często tezę o jego przełomowości dla kultury europejskiej, często widząc w nim bardziej kontynuację średniowiecza niż samodzielną epokę w historii. Szczególnie wyraźne jest to na gruncie historii filozofii, w której niezależnie od tego, jak ten przełom się ocenia, widzi się przełom polegający na "przejściu od przedmiotu do podmiotu" nie w filozofii odrodzenia, ale w racjonalizmie wieku XVII. Mniej wyraźne jest to na gruncie sztuki, gdzie Renesans ciągle widziany jest jako epoka klasyczna i szczególna, mimo trwających od dawna tendencji do rewaloryzacji sztuki "nieklasycznej", jak sztuka średniowieczna, bizantyjska czy orientalna. Jako kontynuację średniowiecza widzą Renesans przede wszystkim mediewiści, jak Étienne Gilson wykazujący, że jest on "zepsutym średniowieczem", czy Charles Homer Haskins, główny twórca teorii fal renesansowych w średniowieczu (renesans ottoński, karoliński itd.), do której przynależeć ma Renesans XV i XVI w. Historyk sztuki Erwin Panofsky twierdzi jednak, że należy odróżniać Renesans i renesansy średniowieczne ze względu na to, że w Renesansie włoskim wieku XV dokonało się zjednoczenie obecnych w dawniejszych renesansach starożytnych form z odkrytymi na nowo treściami starożytności.


Inne hasła zawierające informacje o "renesans":

Sztuka ...

XVI wiek służbie angielskiej. syn Giovanniego-Johna. Girolamo Cardano – włoski matematyk, astrolog i lekarz epoki renesansu . Jacques Cartier - francuski podróżnik i odkrywca. Miguel de Cervantes - prozaik hiszpański.John ...

Wittenberga głównego w kościele NMPDom LutraDom Melanchtona (niem. Melanchtonhaus) – kamienica w stylu renesansowym, wybudowana dla Filipa Melanchtona w poł. XVI w. na koszt Fryderyka ...

Pałac Ministra Skarbu w Warszawie Skarbu nr rej. 468 z 1.07.1965Pałac Ministra SkarbuPałac Ministra Skarbu Państwo   Polska Miejscowość Warszawa Adrespl. Bankowy 3Styl architektoniczny renesans Architekt Antonio Corazzi Kondygnacje 3Rozpoczęcie budowy1825Ukończenie budowy1830Zniszczono1944Odbudowano1950-1954Pierwszy właścicielminister Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki Pałac Ministra Skarbu zwany także ...

Sylabizm występuje średniówka w środku wersu oraz rym żeński w klauzuli wersu . Od renesansu po oświecenie sylabizm jest głównym systemem wiersza polskiego. W okresie romantyzmu ...

Małopolska Droga św. Jakuba [dostęp 20 maja 2010].↑ Droga św. Jakuba – średniowieczny szlak pielgrzymkowy przeżywa renesans . TwójRegion24.pl. [dostęp 20 maja 2010].↑ Dominikanie « Małopolska Droga św. Jakuba ↑ Dominikanie ...

Muzea Watykańskie kolejki.Pinakoteka – muzeum powstałe podczas pontyfikatu Piusa VI . Gromadzi obrazy od wczesnego renesansu do XIX wieku . Można w niej zobaczyć dzieła takich mistrzów jak ...

Peter Vischer starszy prac wykonywał wspólnie z synami (którzy z kolei skłaniali się ku stylowi renesansowemu ). Prawdopodobnie Piotr starszy jako giser w dużej mierze posługiwał się też ...

Nałęcz (herb szlachecki) Taka wersja Nałęcza widnieje w kościele w Stopnicy .Nałęcz IX – w kartuszu renesansowym , w polu nieznanym nałęczka związana, srebrna. Godło w wyszukanym kartuszu umieścił ...

Ołtarz główny bazyliki archikatedralnej św. Stanisława BM i św. Wacława w Krakowie pomysł ordynariusza krakowskiego o postawieniu nowego ołtarza głównego w miejsce starego – renesansowego (tenże rozebrano w 1649 r.). Ołtarz powstał miedzy rokiem 1646 , a ...


Inne lekcje zawierające informacje o "renesans":

102 Kultura renesansu w Europie (plansza 14) Kultura renesansu w Europie Renesans w Anglii miał swój szczyt za panowania Elżbiety ...

025 Państwo Franków (plansza 15) ...

033a.Kultura wczesnego i pełnego średniowiecza. Czas kościołów i wielkich katedr (plansza 2) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie