Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Rezerwat przyrody

Rezerwat przyrody

Tablica informacyjna rezerwatu przyrody w rezerwacie Horowe Bagno
Tablica informacyjna rezerwatu przyrody "Aleja Brzozowa"
Szlak turystyczny na Szczelińcu Wielkim - jednym z najstarszych rezerwatów przyrody w Polsce

Spis treści

Rezerwaty przyrody (w Polsce)

Rezerwat przyrody w brzmieniu Ustawy o ochronie przyrody z 2004 r.[1] ( art.  13 ust.  1)

obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym - ekosystemy , ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin , siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi .

Przedmiotem ochrony może być całość przyrody na terenie rezerwatu lub szczególne jej składniki:

Cały rezerwat albo jego części mogą podlegać ochronie ścisłej , ochronie czynnej lub ochronie krajobrazowej . Ochrona ścisła polega na nieingerencji w naturalne procesy, ochrona czynna dopuszcza wykonywanie zabiegów ochronnych (np. usunięcie drzew zacieniających stanowisko cennego gatunku rośliny), a ochrona krajobrazowa polega na prowadzeniu gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej w sposób uwzględniający potrzeby przedmiotu ochrony.

Rezerwat ustanawiany jest na mocy zarządzenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Likwidacja lub zmniejszenie rezerwatu jest możliwe wyłącznie w przypadku bezpowrotnej utraty jego wartości przyrodniczych. Dla rezerwatu sporządza się na okres 20 lat tzw. plan ochrony – dokument określający cele ochrony, zadania ochronne do wykonania oraz reguły udostępnienia rezerwatu. Plan taki zatwierdza wojewoda po uzgodnieniu z Ministrem Środowiska. W Polsce jest 1407 rezerwatów (stan na dzień 31 grudnia 2008 r.).

Rodzaje rezerwatów przyrody w Polsce[2]

Przypisy

Zobacz też

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Rezerwat przyrody":

Rodzimy Kościół Polski ...

Czarna Góra (Czeski Grzbiet) ...

Łączna Góra ...

Rezerwat biosfery ...

Gatunek chroniony ...

Ziołorośla ...

Chojnik (Karkonosze) ...

Wielki Staw (jezioro w Karkonoszach) ...

Izerka (wieś) położonych wystąpień bazaltowych w Europie , z rzadką fauną i florą,Rašeliniště Jizerky – Rezerwat przyrody. Zobacz też Groß-Iser - bliźniacza wieś po śląskiej stronie granicy, obecnie ...

Zlepieniec ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Rezerwat przyrody":

Tęsknota za ojczyzną - ˝Moja piosnka (II)˝ Cypriana Kamila Norwida (plansza 15) ...

Lasy i leśnictwo w Polsce (plansza 29) ...

Lasy i leśnictwo w Polsce (plansza 2) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie