Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Rosja

Rosja, Federacja Rosyjska - (ros. Росси́я, Rossija; Российская Федерация, Rossijskaja Fiedieracyja)– państwo rozciągające się od wschodniej Europy poprzez północną część Azji po Ocean Spokojny. Rosja jest największym państwem na świecie według powierzchni, jej terytorium jest większe od kontynentu: Europy, Australii i Antarktydy. Pod względem liczby ludności zajmuje 9. miejsce (po Chinach, Indiach, USA, Indonezji, Brazylii, Pakistanie, Bangladeszu i Nigerii).

W ZSRR Rosja (czyli Rosyjska Federacyjna Socjalistyczna Republika Radziecka, w skrócie RFSRR) pełniła rolę dominującą, od 1991 roku jest samodzielnym państwem. Widać różnicę między obecną pozycją Rosji, a czasami zimnej wojny, kiedy ZSRR był jednym z dwóch światowych supermocarstw. Obecnie Rosja jest uważana za światowe mocarstwo, a przez niektórych nawet za supermocarstwo.

Pochodzenie nazwy kraju

Nazwa Rosja, którą zaczęto używać pod koniec XV wieku, pochodzi od greckiej nazwy Rusi Ῥώς (Rhos). Zatem Rosja znaczy tyle co "Ruś". O ile etymologia słowa Rosja wydaje się oczywista, o tyle pochodzenie słowa Ruś wzbudza wiele kontrowersji. W historii wywodzono ją od nazwy starożytnego plemienia Roksolanów (hipoteza Szymona Zimorowica i Gieorgija Wiernadskiego), albo od słowa "rossieja" co oznacza "po ziemi, daleko" (hipoteza Macieja Stryjkowskiego). Współcześni językoznawcy wywodzą najczęściej nazwę "Ruś" od ugrofińskiego słowa "Ruotsi", które oznacza "mieszkańcy wybrzeża", "brzeżanie". Finowie do dzisiaj nazywają tak również Szwedów, od których słowo to mogli przejąć, gdyż roslag oznacza w staronordyjskim "wybrzeże". Przez szereg stuleci używano dwóch nazw kraju równolegle. Nazwa Rosja stała się zdecydowanie bardziej popularna od Rusi dopiero w XVIII wieku.

Położenie

Rosja położona jest na dwóch kontynentach: Europie i Azji. Rozciąga się od Europy Wschodniej przez północno-środkową Azję, aż do Oceanu Spokojnego. Rosja graniczy z Norwegią (196 km), Finlandią (1 313 km), Estonią (290 km), Łotwą (292 km), Białorusią (959 km), Ukrainą (1 576 km), Gruzją (723 km), Azerbejdżanem (284 km), Kazachstanem (6 846 km), Chinami (3 645 km), Mongolią (3 441 km), Koreą Północną (17,5 km) oraz Litwą (227 km) i Polską (432 km) - z dwiema ostatnimi poprzez obwód kaliningradzki. Graniczy także z kilkoma państwami poprzez Morze Bałtyckie, Morze Czarne, Morze Kaspijskie, Morze Ochockie z Japonią oraz poprzez Morze Beringa (Cieśnina Beringa) z USA. Długość granic lądowych wynosi 20 241,5 km, morskich - 37 653 km. Rozciągłość południkowa Rosji wynosi do 4 000 km, natomiast rozciągłość równoleżnikowa - do 9 000 km.

Demografia

Statystyki demograficzne
Według Światowej Organizacji Zdrowia:

  • Oczekiwana długość życia w chwili urodzenia (2006): w całej populacji 66 lat, u mężczyzn 60 lat, u kobiet 73 lata
  • Oczekiwana długość życia w zdrowiu w chwili narodzenia (2006): w całej populacji 58 lat, u mężczyzn 53 lata, u kobiet 64 lata
  • Śmiertelność poniżej 5 roku życia (2006): w całej populacji 13 na 1000, u chłopców 15 na 1000, u dziewczynek 11 na 1000
  • Śmiertelność dorosłych (15-60 lat, 2006): w całej populacji 300 na 1000, u mężczyzn 432 na 1000, u kobiet 158 na 1000
  • Oczekiwane dalsze trwanie życia w zdrowiu osób w wieku 60 lat (2002): mężczyźni: 10,1 lat, kobiety 14,2 lat
  • Liczba miejsc szpitalnych (2006): 97 na 10 000 mieszkańców.
Struktura etniczna

Zgodnie ze spisem ludności przeprowadzonym w 2002 roku największą grupą etniczną Rosji są Rosjanie (ros. русские, russkije, dosłownie "ruskie", "ruscy", "Rusini") należący do Słowian wschodnich. Potocznie słowo Rosjanie (ros. россияниe, rossijanie) jest używane do określenia wszystkich obywateli Rosji bez względu na przynależność etniczną, podobnie jak często czyniono to wobec obywateli Związku Radzieckiego. Dawniej etnicznych Rosjan zwano też Wielkorusinami (ros. великорусские, wielikorusskije), gdyż zamieszkiwali nie tyle większą, co starszą część państwa, w przeciwieństwie do Małorusinów (dziś Ukraińców) oraz Białorusinów. Osobne grupy etniczne w ramach narodu rosyjskiego stanowią: Kozacy, Pomorcy i Sybiracy.


Inne hasła zawierające informacje o "Rosja":

Wszystkich Świętych ...

Biegun północny ...

Tiumeń ...

Tampere ...

Ukaz ...

Brno ...

Wiktor Sukiennicki – polski prawnik, historyk, sowietolog , teoretyk prawa. ŻyciorysUkończył szkołę średnią w Rybińsku (Rosja), gdzie należał do harcerstwa. Był członkiem Polskiej Organizacji Wojskowej (POW) w ...

1484 z Nawarry 14841484 Katarzyna z Nawarry i Jan d'Albret 1516 Norwegia 1483 Jan Oldenburg 1513 Papież 1471 Sykstus IV 14841484 Innocenty VIII 1492 ElektorPalatynatu 1476 Filip 1508 Portugalia 1481 Jan II Doskonały 1495 Niemcy 1440 Fryderyk III Habsburg 1493 Rosja 1462 Iwan III Srogi (a. Wielki) 1505 Elektor Saksonii 1464 Ernest 1486 Szkocja 1460 Jakub III 1488 Król Szwecji 1471 Sten Sture Starszy 1497 Turcja 1481 Bajezyd II 1512 DożaWenecji 1478 Giovanni Mocenigo 1485 KrólWęgier 1458 Maciej Korwin 1490 Premier Wysp ...

Fosforan wapnia ...

1499 Moro 1499 Lord Monako 1494 Jan II 1505 Nawarra 1484 Katarzyna z Nawarry i Jan d'Albret 1516 Norwegia 1483 Jan Oldenburg 1513 Papież 1492 Aleksander VI 1503 ElektorPalatynatu 1476 Filip 1508 Portugalia 1495 Manuel I Szczęśliwy 1521 Niemcy 1493 Maksymilian I Habsburg 1519 Rosja 1462 Iwan III Srogi (a. Wielki) 1505 Elektor Saksonii 1486 Fryderyk I Mądry 1525 Szkocja 1488 Jakub IV 1513 Król Szwecji 1497 Jan II Oldenburg 1501 Turcja 1481 Bajazyd II 1512 DożaWenecji 1486 Agostin Barbarigo 1501 KrólWęgier 1490 Władysław ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Rosja":

144 I wojna światowa. Rewolucja w Rosji (plansza 15) ...

144 I wojna światowa. Rewolucja w Rosji (plansza 3) ...

144 I wojna światowa. Rewolucja w Rosji (plansza 4) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie