Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Sobota

Sobota

Sobota – szósty dzień tygodnia . W tradycji biblijnejchrześcijańskiej i żydowskiej , gdzie za pierwszy dzień tygodnia uznawana jest niedziela , sobota jest siódmym, ostatnim dniem tygodnia.

W religii żydowskiej sobota jest dniem świątecznym, zwanym szabatem . Biblijna opowieść o stworzeniu świata wyjaśnia jej genezę – ostatniego dnia tygodnia Bóg odpoczął po dziele stworzenia. W ortodoksyjnym judaizmie ściśle przestrzegany jest nakaz powstrzymania się od pracy.

Polska nazwa, podobnie jak w wielu innych językach europejskich wywodzi się od szabatu – świątecznego dnia odpoczynku obchodzonego przez wyznawców judaizmu i niektórych Kościołów chrześcijańskich, który trwa od zachodu słońca w piątek do zachodu słońca w sobotę; por. np. hiszp. sábado, wł. sabato, czes. sobota, ros. суббота (subbota), chorw. subota, również niem. Samstag.

W języku niemieckim funkcjonuje również nazwa Sonnabend, pochodząca z czasów przedchrześcijańskich i nawiązująca do germańskiej rachuby czasu, w której doba zaczynała się od wieczora: Sonnabend < Sonn + Abend ‛wieczór’, tj. wieczór tej samej doby, co Sonntag ( niedziela ).

W językach nordyckich oznacza ‛dzień kąpieli’: np. duń. lørdag. Na nazewnictwo niektórych innych języków germańskich i celtyckich wpłynęła łacińska nazwa dies Saturni ‛dzień Saturna ’: np. ang. Saturday.

W kulturze zachodniej sobota jest dniem częściowo lub całkowicie wolnym od pracy. Wraz z niedzielą tworzy weekend .

Zobacz też


Inne hasła zawierające informacje o "Sobota":

Adwentyzm gloria Powszechne kapłaństwo wszystkich wierzących Zasada semper reformanda Ustanowienia Pańskie Chrzest Wieczerza Pańska z umywaniem nóg Dekalog Chrześcijański sabat (Sobota) Eschatologia adwentystyczna Wielki bój HistorycyzmPremillenaryzm historycznyTrójanielskie poselstwo Świątynia niebiańska Sąd przedadwentowy Kondycjonalizm Anihilacjonizm Postacie William Miller Joshua V. HimesJosiah Litch George Storrs Ellen ...

1484 ...

1499 ...

1972 ...

1408 ...

1398 ...

1749 ...

1411 ...

1362 ...

1361 ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Sobota":

006 Religie Dalekiego i Bliskiego wschodu (plansza 9) i przepraszają za grzechy. Każdy siódmy (szabat), ostatni dzień tygodnia (jest to Sobota, która jest dla żydów dniem świątecznym) jest poświęcany na modlitwę i ...

008. Mierzenie czasu i kalendarz (plansza 8) może być świętowanie niedzieli na Syberii, podczas gdy na Alasce była jeszcze Sobota. ...

013. Święta Wielkanocne (plansza 6) März, spätestmöglich am 25. April stattfindet. Pierwszy Sobór Niceijski ustalił, że Sobota Wielkanocna będzie obchodzona w pierwszą Sobotę po pełni księżyca. W taki ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie