Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

synod

synod - w zebranie przedstawicieli duchowieństwa i świeckich w kościołach chrześcijańskich.

Synod pochodzi od greckiego słowa sýnodos oznaczającego zebranie lub koniunkcję ciał niebieskich.

Kościół katolicki

Synod – w kościele katolickim zebranie przedstawicieli duchowieństwa i świeckich:

  • diecezji – synod diecezjalny,
  • metropolii – synod prowincjonalny,
  • całego kraju – synod plenarny.

Teoretycznie pierwszy synod odbył się w Jerozolimie w 50 roku (zwany również Soborem Apostolskim). Nie jest on jednak tożsamy z późniejszymi synodami biskupimi. Pierwszy synod co do którego nie ma wątpliwości że się odbył to dopiero synod rzymski z roku 154 pod przewodnictwem biskupa Rzymu Aniceta przy okazji wizyty Polikarpa ze Smyrny. Pierwszy synod z którego zachowały się oryginalne akta miał miejsce w Elwirze ok. 300 r. (306?).

Synodem Biskupów nazywane jest ciało doradcze papieża.

Kościół prawosławny

Synod – w kościołach prawosławnych to stała rada biskupów działająca pod przywództwem zwierzchnika danego kościoła.

Kościół prawosławny

Synod – w kościołach prawosławnych to stała rada biskupów działająca pod przywództwem zwierzchnika danego kościoła.

Kościół starokatolicki i protestancki

Synod – w kościołach protestanckich i starokatolickich to zjazd duchowieństwa i świeckich, będący organem władzy kościelnej w danym kraju.


Inne hasła zawierające informacje o "synod":

Biskup kolegialna odpowiedzialność biskupów za cały Kościół, która znajdzie swe pełne urzeczywistnienie w synodach i soborach powszechnych. W czasach cesarza Konstantyna i pierwszych istotnych synkretyzmów ...

Stanisław Hozjusz studenci akademii krakowskiej, godni wiekuistej pamięci, których chwałę cały Kościół sławić będzie.Na synodzie piotrkowskim w 1551 r. nakłonił biskupów polskich do zaprzysiężenia ułożonego przez ...

1467 Wydarzenia na świecie 26 marca – w Lhotce pod Rychnovem odbył się pierwszy synod gmin braci czeskich . Urodzili się 1 stycznia – Zygmunt I Stary , król ...

Nicejsko-konstantynopolitańskie wyznanie wiary De Spiritu Sancto, CSEL 79; wyd. O. Faller SJ, 1964 r.↑ Zob.Akta synodu w: Sacrorum Conciliorum nova collectio. J.D. Mansi (oprac.). T. 9. Paryż-Lipsk: ...

Łaska ( 3 lipca 529 ) – dyskusja sprowokowana przez Faustusa znalazła odpowiedź w kanonach synodu (redakcji Cezarego z Arles i papieża Feliksa IV ), które potwierdzają umiarkowaną ...

Teodozjusz I Wielki uznania ich kościelnej godności. Nie wolno im było nauczać swej wiary, urządzać synodów . W tym samym 381 roku uregulowano także sprawę wyznania w zakresie ...

Bolesław V Wstydliwy przywilej immunitetowy na rzecz biskupstwa krakowskiego nadany w Oględowie .W 1257 odbył się synod w Łęczycy, który ustanowił, że każdy władca, który porwie biskupa, będzie ...

Samuel Maciejowski ale z racji na łagodność biskupa cel ten nie został osiągnięty. Zwołał synod diecezjalny w 1547 do Wiślicy . Niestety uchwały tego synodu nie zachowały ...

Jakub Zadzik związku z nominacją kanclerską, w późniejszym okresie rzadko przebywał w diecezji. Na synodzie prowincjalnym w Piotrkowie zastąpił go kanonik Walenty Szczawiński. Po zakończeniu wojny ...

Jan Konarski święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, co ogłosił na zwołanym w 1510 synodzie diecezjalnym.Zainicjował odnowę liturgiczną diecezji wydając nowe mszały i brewiarze . Zorganizował dokształcanie ...


Inne lekcje zawierające informacje o "synod":

019. Narodziny i rozprzestrzenianie się chrześcijaństwa (plansza 11) ...

113 Reformacja i kontrreformacja w Polsce (plansza 15) ...

113 Reformacja i kontrreformacja w Polsce (plansza 10) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie