Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Entalpia

Entalpia

Entalpia (H) (zawartość ciepła) — w termodynamice wielkość fizyczna będąca funkcją stanu mająca wymiar energii , będąca też potencjałem termodynamicznym , oznaczana przez H, h,I lub χ, którą definiuje zależność:

H=U+pV\,

gdzie:

Z powyższego wzoru wynika sens fizyczny entalpii. Entalpia jest równa sumie energii wewnętrznej, czyli energii jaka jest potrzebna do utworzenia układu gdy jest on tworzony w otoczeniu próżni oraz iloczynu pV, który jest równy pracy jaką należy wykonać nad otoczeniem by w danych warunkach uzyskać miejsce na układ.[1]

Wszystkie wielkości definiujące entalpię są funkcjami stanu, dlatego entalpia też jest funkcją stanu.

Nieskończenie małą zmianę entalpii określa wzór:

 dH = dU + pdV + Vdp \,

Dla procesów, zachodzących dla ciał stałych i cieczy pod niezbyt dużym ciśnieniem składniki pdV i Vdp są małe w porównaniu do dU i mogą być pominięte, wówczas zmiana entalpii jest równa zmianie energii wewnętrznej:

Spis treści

Entalpia jako zawartość ciepła

Z definicji entalpii i I zasady termodynamiki :

dH = dQ - dW_e + Vdp \,

Gdy układ nie wykonuje pracy nieobjętościowej oraz gdy ciśnienie jest stałe, wówczas zmiana entalpii jest równa ciepłu dostarczonemu do układu:

dH = dQ \,

Z tego, że entalpia jest funkcją stanu oraz powyższego wynika, że dla dowolnego procesu, w którym ciśnienie początkowe jest równe ciśnieniu końcowemu, ilość ciepła dostarczonego do układu jest równa zmianie entalpii:

 \Delta Q = \Delta H \,

Przemiany przebiegające przy stałym ciśnieniu są bardzo często spotykane w praktyce (np. kocioł parowy , przemiany fazowe, reakcje chemiczne ), stąd entalpia jest bardzo często wykorzystywaną w obliczeniach funkcją stanu.

W termodynamice technicznej przydatne są wielkości termodynamiczne właściwe (odniesione do jednostki masy rozpatrywanego czynnika termodynamicznego). Wprowadza się więc entalpię właściwą:

h=\frac{H}{m}

Dla entalpii właściwej można zapisać wzór definicyjny w następującej postaci:

h=u+pv\,

gdzie:

Zależność entalpii od temperatury

Entalpia substancji zależy od jej temperatury. Przy stałym ciśnieniu jest nazywana pojemnością cieplną przy stałym ciśnieniu Cp

 dH = C_p dT \,

lub

 dH = c_p m dT \,

gdzie:

Entalpia standardowa

Entalpia standardowa to entalpia danej substancji w jej czystej postaci w warunkach standardowych , to jest przy ciśnieniu 1 bar i temperaturze 298 K. Określa się też entalpię standardową w określonej temperaturze. Zmianę entalpii standardowej oznacza się symbolem  \Delta H^\ominus . Oznaczając entalpie jak i entalpie standardowe wprowadza się do symbolu entalpii oznaczenie przemiany  \Delta_{przem}H\,, gdzie przem oznacza przemianę, stosowany jest też zapis  \Delta H_{przem}\,.

Entalpie standardowe tworzenia 1 mola (zobacz Standardowe molowe ciepło tworzenia ) substancji są podawane w tabelach własności fizycznych substancji. Przyjmuje się, że pierwiastki w ich podstawowym stanie w warunkach standardowych mają entalpię równą 0.

Przykłady entalpii standardowych tworzenia: wodór H2 – 0, H – +217,97 kJ/mol, tlen O2 – 0, woda (ciecz) – −285,83 kJ/mol, (gaz) – −241,82 kJ/mol.

Entalpia przemian

Wybrane oznaczenia entalpii przemian
PrzemianaOpisOznaczenie
Przejście fazowefaza a → faza b \Delta_{p.f.}H\,
RozpuszczanieSubstancja rozpuszczana → roztwór \Delta_{roz}H\,
Reakcjasubstraty → produkty \Delta_{r}H\,
Tworzeniepierwiastki → związek chemiczny \Delta_{tw}H\,

Inne

Z definicji oraz wyrażenia na energię wewnętrzną dla procesów odwracalnych:

U=TS-pV+ \sum_{i=1}^{N}{\mu_i N_i}

wynika:

dH = TdS +Vdp + \sum_{i=1}^k {\mu_i dN_i}

Z zależności tej wynika:

T = \left( \frac{\partial H}{\partial S} \right)_{p,N_1,\dots,N_k} - związek z temperaturą
V = \left( \frac{\partial H}{\partial p} \right)_{S,N_1,\dots,N_k} - związek z objętością
\mu_i = \left( \frac{\partial H}{\partial N_i} \right)_{S,p,N_1,\dots,N_{i-1},N_{i+1},\dots,N_k} - związek z potencjałem chemicznym

gdzie

Entalpia gazów rzeczywistych i innych substancji zależy w sposób bardziej skomplikowany od temperatury, konieczne jest zastosowanie bardziej skomplikowanych zależności, uwzględniających m.in. ciśnienie. Szczególnie skomplikowane jest wyznaczenie entalpii stosowanej w technice pary wodnej (np. w kotłach i turbinach parowych , suszarniach, wymiennikach ciepła , sprężarkach i wentylatorach do gazów wilgotnych, silnikach cieplnych , zwłaszcza z wtryskiem wody bądź pary wodnej, sieci i węzłów ciepłowniczych i innych), gdyż jej parametry są oddalone w stosunkowo niewielkim stopniu od linii nasycenia i punktu krytycznego .

W termodynamice nie jest istotna wartość całkowitej entalpii, lecz jej przyrost lub spadek w danym procesie. Przyrost entalpii występuje w sprężarkach , natomiast spadek — w turbinach cieplnych .

Moc maszyny przepływowej ( turbiny , sprężarki ) obliczana jest jako iloczyn wewnętrznego spadku (bądź przyrostu) entalpii czynnika przepływowego i strumienia masy rozprężanego (lub sprężanego) czynnika.

Zobacz też

Przypisy

Bibliografia


Inne hasła zawierające informacje o "Entalpia":

Chemia chemicznych.Są to m.in.: Energia wiązania chemicznego - czyli najmniejsza energia potrzebna do jego rozerwania. Entalpia reakcji chemicznej - będąca miarą efektu cieplnego reakcji chemicznej, zachodzącej pod ...

Energia jonizacji ...

Ciepło utajone ...

Wiązanie wodorowe ...

Samoorganizacja molekularna ...

Równanie Bernoulliego ...

Dwutlenek węgla tworzenia efektu cieplarnianego GWP 1Właściwości dla temperatury nasycenia -20 °C:Ciśnienie nasycenia16,831barGęstość właściwa cieczy1057,29kg/m³Gęstość właściwa pary44,31kg/m³Entalpia parowania( Ciepło parowania )289,75kJ/kg Ciepło właściwe cp cieczy2,154kJ/kgKCiepło właściwe cp pary1,292kJ/kgKWspółczynnik przewodności cieplnej cieczy0,0394W/(m·K)Współczynnik ...

Termit (pirotechnika) ...

Enzymy wysycenia dla reakcji enzymatycznej ukazująca zależność szybkości reakcji (V) od stężenia substratu ()gdzie: V0 – szybkość początkowa, S – stężenie substratu, Km – stała ...

Przemiana adiabatyczna ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Entalpia":

Elementy termodynamiki część 2 (plansza 5) e height="380" width="770"> Standardowa Entalpia reakcji Standardowa Entalpia reakcji – symbol ∆H0 Jej wartość liczbowa (znakowana zgodnie z ...

Elementy termodynamiki (plansza 7) układu stosuje się funkcje termodynamiczne nazywane funkcjami stanu. Są to: A. energia wewnętrzna (U) B. Entalpia (H) C. entropia (S) D. Entalpia swobodna (G) Wartość każdej z nich nie zależy ...

Elementy termodynamiki część 2 (plansza 7) e height="434" width="770"> Standardowa Entalpia spalania Standardowa molowa Entalpia spalania ∆H0spal jest zmianą entalpii, która towarzyszy spalaniu ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie