Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Handel

Handel

Handel – proces gospodarczy polegający na sprzedaży , to znaczy na wymianie dóbr i usług na pieniądze , realizowany przez zawodowych pośredników w celu osiągnięcia zysku .

Do podstawowych funkcji handlu zalicza się:

  • uzgadnianie struktury rodzajowej towarów,
  • kierowanie ruchem towarów w czasie - związane jest to z występowaniem rozbieżności między produkcją a konsumpcją,
  • kierowanie ruchem towarów w przestrzeni - miejsca produkcji określonych dóbr nie pokrywają się z miejscami popytu, spożycia lub zużycia,
  • kształtowanie struktury asortymentowej towarów - poszczególne dobra w czasie przechodzenia ze sfery produkcji do sfery konsumpcji są grupowane według rodzaju zaspokajanych potrzeb.

W zależności od zakresu i rodzaju działalności wyróżnia się handel hurtowy i detaliczny .

Odmianą handlu jest handel zagraniczny (międzynarodowy), czyli międzynarodowa wymiana towarowa pomiędzy firmami pochodzącymi z różnych państw.

Zobacz też


Inne hasła zawierające informacje o "Handel":

Wittenberga nowej Bazyliki św. Piotra w Rzymie oraz spłatę długów w banku Fuggera. Handel odpustami opierał się na założeniu, że Chrystus i święci podczas swego ...

Szkoci (w 1438r. i 1453r.) na Akademię Krakowską , a kupcy szkoccy prowadzili ożywiony Handel z Gdańskiem , np: James Kabrun (Cockburn), sfinansował budowę opery w tym ...

Nowa Polityka Ekonomiczna monopolu państwowego w dziedzinach dużych gałęzi przemysłu (głównie przemysł ciężki ), handlu (szczególnie Handel zagraniczny ), bankowości i instytucjach finansowych, zezwalając także na koncesjonowaną działalność gospodarczą ...

Bilans handlowy Polsce ma wartość ujemną, co oznacza, że import przeważa nad eksportem. Zobacz też Handel zagraniczny Bibliografia Adam Budnikowski : Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006, ...

Handel Handel – proces gospodarczy polegający na sprzedaży , to znaczy na wymianie dóbr ...

Przeszczepianie narządów pomocyoddanie organu musi być dobrowolne (również po śmierci, pobranie organów warunkuje wcześniejsza zgoda)Handel organami ludzkimi jest sprzeczny z godnością człowiekamożna przyjmować organy od nie-muzułmanów, ...

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" dzięki któremu złoty wkrótce mógł stać się wymienialny. Zniesiono monopol państwa na Handel zagraniczny i w ten sposób możliwy stał się normalny eksport oraz ...

Anarchizm decyzje dotyczące kolektywów. W wielu regionach wycofano pieniądze , a zwiększając hodowle, Handel i produkcję nastawiono się na wymianę Ruch anarchistyczny po II wojnie ...

1962 na 800 m wynikiem 1:44,3 s. 7 lutego – USA wprowadziło embargo na Handel z Kubą . 8 lutego – paryska policja zamordowała 9 związkowców uczestniczących w ...

Towar cena nie zależy od miejsca jego pochodzenia, lecz wyłącznie od popytu i podaży .Handel towarami giełdowymi odbywa się przeważnie na podstawie kontraktów na dostawy w ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Handel":

117 Gospodarka folwarczno-pańszczyźniana (plansza 12) Gospodarka folwarczno-pańszczyźniana Administracja i Handel Polski rozwijał się w miastach, a w XVI w. i pierwszej ...

105 Dualizm w rozwoju ekonomicznym Europy (plansza 7) handlu jednak się zmienił. Swobodę handlową zastąpiły monopole dające prawo wyłączności na Handel z koloniami jedynie ich właścicielom. Hiszpanie zdominowali całkowicie kontakty handlowe z ...

143a Życie codzienne między XIX a początkiem XX wieku (plansza 3) więc szlachta musiała poddać się pracy, często hańbiącej (według niej), jak np. Handel lub praca na roli. Chwilowym wyrwaniem się z takiej sytuacji była ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie