Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Towar

Towar

1. Towar – ( ang. trade goods) artykuły ( dobra materialne ) przeznaczone na sprzedaż .

2. Towar ( ang. merchandise) – zapas artykułów w sklepie , na składzie, w magazynie .

3. Towar ( ang. commodity) – wszystko, co może być przedmiotem obrotu na giełdach , np. towary masowe, obligacje , waluty , instrumenty finansowe, a nawet indeksy giełdowe. W tym szerokim znaczeniu słowo „towar” używane jest rzadko.

Zjawisko komodyzacji oraz organizowanie się nowych rynków giełdowych to dwie główne przyczyny rozszerzania terminu towar na takie dobra, jak niektóre wyroby przemysłu elektronicznego (np. procesory, kości pamięci), a także na dobra negatywne, jak np. emisja zanieczyszczeń.

4. Towar (ang. commodity) – substancja masowa znajdująca się w obrocie na giełdzie towarowej . Do towarów zalicza się surowce (np. metale , ropa naftowa ) i dobra nieprzetworzone, zwykle pochodzenia rolniczego (np. ziarno pszenicy , soi , kawy czy kakao ), surowce wytwarzane przez przemysł chemiczny (np. kwas siarkowy ). Jakość towaru giełdowego jest ściśle określona i standardowa, a cena nie zależy od miejsca jego pochodzenia, lecz wyłącznie od popytu i podaży .

Handel towarami giełdowymi odbywa się przeważnie na podstawie kontraktów na dostawy w przyszłości ( ang. futures), które to kontrakty także są przedmiotem obrotu.

5. Towar – w znaczeniu potocznym i w slangunarkotyki .


Inne hasła zawierające informacje o "Towar":

Towar 1. Towar – ( ang. trade goods) artykuły ( dobra materialne ) przeznaczone na sprzedaż .2. Towar ...

Cena (ekonomia) ...

Asortyment ...

Przełęcz Łupkowska ...

Dumping granicę poniżej kosztów w celu uniknięcia strat związanych na przykład z magazynowaniem Towaru. Praktyka ta, jeśli zdarza się sporadycznie, nie spotyka się na ogół ...

Inkaso wyznaczonym terminie po wydaniu dokumentów płatnikowi. W praktyce stosowane jest także inkaso Towarowe, zgodnie z którym określona instytucja (np. bank) wydaje Towar pod warunkiem ...

Światosław I ...

Energia elektryczna w kondensatorze2.2 Energia pola ładunku sferycznego3 Energia prądu elektrycznego4 Energia elektryczna jako Towar na rynku4.1 Właściwości energii elektrycznej4.2 Wady energii elektrycznej5 Zobacz też6 Linki ...

Dobra komplementarne ...

Konsument (ekonomia) ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Towar":

234. Polska droga do demokracji (plansza 11) czego w sklepach, do których kolejki stawały się coraz dłuższe, zaczynało brakować Towarów. ...

08. Otoczenie konkurencyjne przedsiębiorstwa (plansza 16) który był przedmiotem transakcji. W ramach rękojmi sprzedawca ma obowiązek: usunięcia wady zakupionego Towaru lub jego wymiany na inny, niewadliwy Towar obniżenia ceny wadliwego Towaru lub ...

Historia Ikara - inspiracją do rozważań o naturze ludzkiej (plansza 15) po prostu wykonują swoją ciężką pracę: orzą pole, łowią ryby, statek dostarcza Towar do miasta. Ich praca przyniesie pożytek innym, chociaż nie jest na ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie