Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

klimat

klimat (z gr. klíma - strefa) – ogół zjawisk pogodowych na danym obszarze w okresie wieloletnim. Ustalany jest na podstawie wieloletnich obserwacji róźnorodnych składników, najczęściej pomiarów temperatury, opadów atmosferycznych i wiatru. Standardowy okres to około trzydzieści lat.

Klimat na Ziemi kształtują trzy podstawowe procesy klimatotwórcze: obieg ciepła, obieg wody i krążenie powietrza, oraz czynniki geograficzne: układ lądów i oceanów, wysokość n.p.m. Klimat jest jednym z czynników ekologicznych wpływających na występowanie i życie organizmów.

Klimat może podlegać zmianom. Jednym z przykładów zmiany klimatu jest globalne ocieplenie.

Badaniem klimatu zajmuje się klimatologia. Czynniki klimatotwórcze

 • Meteorologiczne
  • radiacyjne
  • układ ciśnień
  • fronty atmosferyczne
  • masy powietrza
  • prędkość wiatru
 • Niemeteorologiczne
  • szerokość geograficzna
  • rzeźba terenu
  • odległość od morza
  • prądy morskie
  • pokrycie terenu
  • antropogeniczne
  • wysokość nad poziomem morza
  • wielkość i rozmieszczenie lądów i oceanów
Skale klimatu
 • klimat planetarny
 • geoklimat
 • makroklimat
 • mezoklimat
 • topoklimat
 • mikroklimat


Inne hasła zawierające informacje o "klimat":

Wincenty Okołowicz września 1979 w Warszawie ) - polski geograf , specjalista w zakresie geomorfologii i klimatologii , autor najpopularniejszej polskiej klasyfikacji klimatów świata pt. Strefy klimatyczne świata ( 1965 ).W ...

Xiamen ...

Brno ...

1972 u Edwarda Gierka . I sekretarzowi przekazano wyrazy uznania środowiska za "niezwykle pozytywny klimat dla wszelkiego rodzaju inicjatyw i poszukiwań twórczych". 5 maja – premiera filmu ...

Wittenberga ...

Półwysep Antarktyczny lodowiec szelfowy Larsena . Ze względu na swoje położenie panuje to stosunkowo łagodniejszy klimat niż w pozostałych częściach kontynentu. Stąd też znajduje się tutaj, a ...

Ziemia Ognista (archipelag) miedzi , cynku . Niewielki przemysł petrochemiczny, mięsny, produkcja konserw rybnych. TurystykaMimo niesprzyjających warunków klimatycznych odwiedzana przez turystów. Atrakcję stanowią lodowce (m.in. Martial), Park Narodowy Ziemi ...

Jura rozwojem płytkich mórz na zalanych kontynentach. Nastąpiło stopniowe złagodzenie gorącego, ale suchego klimatu triasu na ciepły i wilgotny. Ruchy tektoniczne i wulkanizm były w ...

Nowa Anglia religijny w stanie Rhode Island1.3.6 Podział religijny w stanie Vermont2 Geografia i klimat3 Historia3.1 Przed kolonizacją3.2 Plymouth Council dla Nowej Anglii3.3 Konfederacja Nowej Anglii3.4 ...

Maine ...


Inne lekcje zawierające informacje o "klimat":

010. Dzieje Ziemi (plansza 8) ...

Regiony fizycznogeograficzne Polski (plansza 16) ...

032. Najważniejsze formacje roślinne i ich związek z czynnikami strefowymi i astrefowymi (plansza 18) Strefa zawsze zielonych lasów liściastych klimatu umiarkowanego ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie