Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Dehydrogenazy

Dehydrogenazy

Dehydrogenazy to ogólna nazwa enzymów odczepiających atomy wodoru ( łac. hydrogenium - wodór) z rozmaitych związków organicznych występujących w organizmach żywych. Przykładem może być kompleks dehydrogenazy kwasów tłuszczowych czy enzymy cyklu Krebsa . Odrywany atom wodoru nie występuje w postaci rodnika tylko jest wiązany z NADP i tak używany do hydrogenacji ( uwodorniania ) albo utleniany w kaskadzie oksydacyjnej mitochondrium produkując ATP ~P~P. Dopuszczalne jest przeniesienie w dwoch etapach jednoelektronowych z utworzeniem rodników. Mechanizm i stereochemie reakcji katalizowanych przez enzymy zależnie od nukleotydów nikotynoamidowych jest przedstawiona na przykładzie konkretnych reakcji:

Zobacz też


Inne hasła zawierające informacje o "Dehydrogenazy":

Oddychanie komórkowe ...

Cykl kwasu cytrynowego źródeł. Zwykle powstaje z pirogronianu (produktu glikolizy ) w reakcji katalizowanej przez kompleks Dehydrogenazy pirogronianowej w mitochondrium . Stanowi także produkt β-oksydacji kwasów tłuszczowych .Drugim substratem pierwszej ...

Łańcuch oddechowy ...

Fosforylacja oksydacyjna w β-oksydacji kwasów tłuszczowych , katabolizmie aminokwasów i choliny , spełniając funkcję akceptora elektronów Dehydrogenazy acylo-CoA [29][30]. U roślin, oksydoreduktaza ETF-Q nie bierze udziału w β-oksydacji, jednak ...

Glikoliza aldehydu 3-fosfoglicerynowego w 1,3-bisfosfoglicerynian (1,3-BPG) z użyciem fosforanu nieorganicznego, NAD + i enzymu Dehydrogenazy aldehydu 3-fosfoglicerynowego . Jest to jednoczesna reakcja utleniania i fosforylacji, która może ...

Koenzym A kwas liponowy , NAD+, FAD , CoA) oraz dwa enzymy regulujące ( kinaza i fosfataza Dehydrogenazy pirogronianowej).Przebieg procesu zależy od stanu energetycznego komórki. Przy wysokim stężeniu ATP ...

Kwas glutaminowy SyntezaW komórkach człowieka glutaminian syntetyzowany jest przede wszystkim na drodze trzech reakcji:reakcji Dehydrogenazy glutaminianowej (EC 1.4.1.2) z α-ketoglutaranu, jonu amonowego i w obecności NAD(P)H ...

Beta-oksydacja o nieparzystej liczbie węgli. β-oksydacja obejmuje następujące reakcje, zachodzące cyklicznie: Utlenienie (przy pomocy Dehydrogenazy acylo-CoA) acylo-CoA do trans-Δ2-enoilo-CoA z wytworzeniem FADH2.Uwodnienie trans-Δ2-enoilo-CoA do 3-hydroksyacylo-CoA przy ...

Szlak pentozofosforanowy zwieszając wydajność tego procesu. Szlak pentozofosforanowy a malariaZauważono, że genetycznie uwarunkowany niedobór Dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej występuje znacznie częściej u Amerykanów pochodzenia afrykańskiego (11%) niż Amerykanów ...

Dehydrogenaza bursztynianowa Struktura Dehydrogenazy bursztynianowej w błonie fosfolipidowejDehydrogenaza bursztynianowa – ( EC 1.3.99.1 ) katalizuje reakcje odwodornienia ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Dehydrogenazy":

Enzymy - chemiczne regulatory reakcji, część I (plansza 15) enzymy katalizujące reakcje utleniania i redukcji. Do tej grupy biokatalizatorów zalicza się Dehydrogenazy oraz oksydazy. Te ostatnie przenoszą elektrony na tlen. Transferazy – przenoszą pewne ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie