Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

proton

proton, p <(gr) πρῶτον – "pierwsze" (l.poj., rodz. nijaki)> - trwała cząstka elementarna z grupy barionów o ładunku +1 i masie spoczynkowej równej ok. 1 u. Protony są głównym składnikiem pierwotnego promieniowania kosmicznego. Protony wraz z neutronami (→ nukleony) tworzą jądra atomowe pierwiastków chemicznych. Liczba protonów w jądrze danego atomu jest równa jego liczbie atomowej, która z kolei jest podstawą uporządkowania atomów w układzie okresowym pierwiastków.

Proton wg Modelu Standardowego jest to cząstka złożona, zaliczana do klasy hadronów, a ściślej barionów, i jest zbudowana z trzech kwarków: dwóch kwarków górnych "u" i jednego kwarku dolnego "d" (układ uud), związanych silnym oddziaływaniem przenoszonym przez gluony.

Czynnik Landego protonu: gp/2 = 2,792847351 ± 0,000000028

Rozpad protonu

Według aktualnych wyników eksperymentalnych, jeżeli rozpad protonu następuje, to średni czas życia tej cząstki jest dłuższy niż 2,1×1029 lat. Zgodnie z Modelem Standardowym proton, jako najlżejszy barion, nie może się samorzutnie rozpaść. Jednakże, teorie wielkiej unifikacji generalnie przewidują rozpad protonu, ale z teoretycznym czasem życia minimum 1×1036 lat.

Proton możne ulec przemianie, na przykład w procesie wychwytu elektronu. Ten proces nie następuje samorzutnie, lecz tylko w wyniku dostarczenia dodatkowej energii. Przemiana ta następuje według równania:gdzie

p - proton,
e - elektron,
n - neutron,
νe - neutrino elektronowe.

Ten proces jest odwracalny. Na przykład, w rozpadzie beta, neutron zamienia się w proton. Wolne neutrony rozpadają się spontanicznie (czas życia około 15 minut) produkując proton.


Inne hasła zawierające informacje o "proton":

Oddychanie komórkowe białkowych będących elementami wewnętrznej błony mitochondriów. W efekcie utleniania NADH i FADH2 protony z matriks mitochondrialnej przenoszone są do przestrzeni międzybłonowej[20]. Energia zgromadzona w ...

1932 Ernest Walton dokonali reakcji jądrowej przyspieszonymi (w specjalnie zbudowanym akceleratorze ) cząstkami – protonami . 17 kwietnia – w Etiopii cesarz Haile Selassie ogłosił prawo zabraniające niewolnictwa . 2 ...

Chemia poszczególne pierwiastki są tworzone przez atomy, które mają w jądrze jednakową liczbę protonów . Indywiduum chemiczne to z kolei substancja, w której występuje jeden rodzaj molekuł . ...

Fosforylacja oksydacyjna elektronów.Energia uwalniana podczas transportu elektronów w łańcuchu oddechowym zużywana jest do przenoszenia protonów przez wewnętrzną błonę mitochondrialną, proces ten przez jego odkrywcę został nazwany ...

Pierwiastek chemiczny – podstawowe pojęcie chemiczne posiadające dwa znaczenia:zbiór wszystkich atomów posiadających jednakową liczbę protonów w jądrze taka substancja chemiczna , która składa się wyłącznie z atomów posiadających ...

Ładunek termojądrowy ...

Nukleony Cząstki elementarne leptony e μ τ νe νμ ντ kwarki u c t d s b nośniki oddziaływań γ Z0 W± gluon g hadrony mezony π K J/ψ Υ B D bariony p n Λ Σ Ξ Ω bozony fermiony Nukleony to wspólna nazwa protonów i neutronów , czyli podstawowych cząstek tworzących jądro atomu . Nukleony składają się ...

Liczba masowa Liczba masowa (A) to wartość opisująca liczbę nukleonów (czyli protonów i neutronów ) w jądrze atomu ( nuklidzie ) danego izotopu danego pierwiastka . Liczby ...

Jonizacja na kilka sposobów:Na poziomie atomowym:zderzenie atomu z cząstką o wysokiej energii np. protonem , elektronem lub cząstką α ;na skutek wzajemnych zderzeń obojętnych atomów o dużej ...

Magnetyczny moment dipolowy pochodzącą od sumy wkładów spinów nukleonowych oraz składową wynikającą z orbitalnego ruchu protonów w powłokach jądrowych.Fakt posiadania przez jądra momentów magnetycznych powoduje zjawisko Jądrowego ...


Inne lekcje zawierające informacje o "proton":

Budowa atomu (plansza 10) width=770 > Charakterystyka cząstek elementarnych budowy atomu Obszary budowy atomu Nazwa cząstki Symbol Przybliżona masa Elementarny ładunek elektryczny jądro atomowe proton + neutron nukleony p, p+, 11p n, n0, 10n 1 u 1 u +1 0 powłoki elektronowe elektron e, e-, -1 ...

Dysocjacja elektrolityczna (plansza 11) Sole powinny mieć zawsze odczyn obojętny 3. Dlaczego amoniak, NH3, jest zasadą? 4. Wolny proton H+ jest niezwykle reaktywny, reaguje on z wodą H2O + H+ ...

Pierwiastki bloku s (plansza 23) W związkach występuje na dwóch stopniach utlenienia: +1 (H+) proton (podobieństwo do litowców) -1 (H−) jon wodorkowy (dwa elektrony na ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie