Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Gmina

Gmina

Gminy w Polsce

Gmina (od niem. Gemeinde – komuna, społeczność) – to wspólnota samorządowa mieszkańców na odpowiednim terytorium. Może występować również jako jednostka samorządu specjalnego np. gmina wyznaniowa, gmina szkolna.

W latach 19541972 w miejsce gmin powołano gromady . Od 1990 r. w Polsce gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego . O ustroju gminy stanowi jej statut . Gmina może być gminą wiejską , gminą miejsko-wiejską lub gminą miejską .

Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze : sołectwa , dzielnice , osiedla i inne.

Spis treści

Organy gminy

Zadania gminy

Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zadania te dzielimy na własne – nadane ustawowo i zlecone – przydzielane przez władze państwowe.

Gmina realizuje wszystkie zadania niezastrzeżone do kompetencji innych jednostek samorządu terytorialnego ( powiat , województwo samorządowe ).

Mieszkańcy uczestniczą w sprawowaniu władzy na terenie swojej gminy poprzez głosowanie: w wyborach samorządowych oraz referendum lokalnym lub za pośrednictwem organów gminy.

Gmina realizuje dwa rodzaje zadań: własne i zlecone.

I. Zadania własne

Są to zadania publiczne wykonywane przez jednostkę samorządu terytorialnego, które służą zaspokojeniu potrzeb wspólnoty samorządowej. Mogą one być:

a) obowiązkowe – gmina nie może zrezygnować z ich realizacji, musi zapewnić w budżecie środki na ich realizowanie; przyczyna: dążenie do zapewnienia mieszkańcom świadczeń publicznych o charakterze elementarnym;

b) fakultatywne – gmina realizuje je w takim zakresie, w jakim jest to możliwe ze względu na środki posiadane w budżecie oraz lokalne potrzeby (samodzielnie na własną odpowiedzialność z własnego budżetu).

Zadania własne obejmują sprawy:

 • ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
 • gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
 • wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymaniu czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadków komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
 • lokalnego transportu zbiorowego,
 • ochrony zdrowia,
 • pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
 • gminnego budownictwa mieszkaniowego,
 • edukacji publicznej,
 • kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
 • kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
 • targowisk i hal targowych,
 • zieleni gminnej i zadrzewnej,
 • cmentarzy gminnych,
 • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
 • utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
 • polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
 • wspierana i upowszechnianie idei samorządowej,
 • promocji gminy,
 • współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 • współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

II. Zadania zlecone

Są to inne zadania publiczne wynikające z uzasadnionych potrzeb państwa ustawowo zlecone do wykonania jednostkom samorządu terytorialnego. Są:

a) przekazywane na mocy regulacji ustawowej;

b) przekazywane w drodze porozumień między jednostką samorządu terytorialnego a administracją rządową.

Statystyka

Na terenie kraju jest obecnie (od 1 stycznia 2010 r.) 2479 gmin trzech rodzajów:

 • 1576 gmin wiejskich,
 • 597 gminy wiejsko-miejskie,
 • 306 gmin miejskich.

Ogółem liczba miast (w gminach miejskich i miejsko-wiejskich łącznie) wynosi 903.

Powierzchnia

(stan 1 stycznia 2007, GUS)

Ogólnie:

Gminy miejskie:

Gminy miejsko-wiejskie:

Gminy wiejskie:

Miasta:

Ludność

(stan 1 stycznia 2007, GUS)

Ogólnie oraz gminy miejskie:

Gminy miejsko-wiejskie:

Gminy wiejskie:

Miasta:

Regulacje prawne

Status samorządu gminnego reguluje w Polsce ustawa z dnia 8 marca 1990 samorządzie gminnym, ( Dz. U. z 1990 r. Nr 16, poz. 95 ) obowiązująca od 27 maja 1990 .

Zobacz też

oraz


Inne hasła zawierające informacje o "Gmina":

Pęcice ...

Cava de' Tirreni pocztowy 84013Kod ISTAT 065037Położenie na mapie Włoch Cava de' TirreniCava de' Tirreni – miejscowość i Gmina we Włoszech , w regionie Kampania , w prowincji Salerno .Spis treści1 Geografia2 Galeria3 ...

Brescia kierunkowy 030 Kod pocztowy 25100Położenie na mapie Włoch Brescia Strona internetowa miasta Brescia ['bre ʃ: a] – miasto i Gmina miejska (comune) w północnych Włoszech .Miasto jest stolicą prowincji Brescia . Jest drugim ...

Canelli ludności  - gęstość 10 628▲450,7/km² Numer kierunkowy 0141 Kod pocztowy 14053Kod ISTAT 005017Położenie na mapie Włoch CanelliCanelli to miejscowość i Gmina we Włoszech , w regionie Piemont , w prowincji Asti .Wg danych na I ...

Odense ...

Grenoble FrancjiGrenoble ( oksyt. Grenòble, Granòble; średniowieczny oksyt. Grasanòbol; franko-prow. Grenoblo) – miejscowość i Gmina we Francji , w regionie Rodan-Alpy , w departamencie Isère .Według danych na rok ...

Linköping okręgu administracyjnego Östergötland , nad rzeką Stångån. Miasto liczy 97 428 mieszkańców a Gmina Linköping, około 141 863 (2008). Linköping jest 7 co do wielkości ...

Aurora stanie Utah , w hrabstwie Sevier Gminy w USA Aurora ( ang. Aurora Township) – Gmina w stanie Illinois , w hrabstwie Kane Aurora ( ang. Aurora Township) – Gmina ...

Poniemoń (dzielnica Kowna) znajduje się IV i V fort Twierdzy Kowno.Za Królestwa Polskiego istniała wiejska Gmina Poniemoń i Gmina Poniemoń-Pożajście . 1825-1870 miasto. Linki zewnętrzne Poniemoń w Słowniku geograficznym ...

Aleksota (dzielnica Kowna) mieszkaniowe.Na Aleksocie znajduje się II fort Twierdzy Kowno.Za Królestwa Polskiego istniała wiejska Gmina Aleksota . Linki zewnętrzne Aleksota w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Gmina":

01 Znaki drogowe - znaki uzupełniające (plansza 3) br> F3 – Granica obszaru administracyjnego Znak z napisami „województwo, „powiat” lub „Gmina i umieszczonymi nazwami, informuje o wjeździe odpowiednio na obszar województwa, ...

28. Zachowania przedsiębiorcze w strukturach samorządu terytorialnego (plansza 5) dzielnice, osiedla lub inne jednostki (art. 5, ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym). Gmina realizuje zadania poprzez swoje organy: radę gminy (organ stanowiący i kontrolny) ...

28. Zachowania przedsiębiorcze w strukturach samorządu terytorialnego (plansza 21) możliwościach otrzymania wsparcia finansowego lub innego na terenie gminy, województwa i kraju. Gmina poprzez tego typu instytucje powinna również organizować szkolenia, np. jak zostać ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie