Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Nagroda Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii

Nagroda Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii

Nagroda Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii jest to nagroda w dziedzinie nauk ekonomicznych przyznawana przez Komitet Noblowski. Są to nagrody ufundowane przez Szwedzki Bank Narodowy , czyli nie pochodzą z funduszy, z których pochodzą Nagrody Nobla .

Lista laureatów

Do 2009 roku przyznano 41 nagród, którymi wyróżniono 64 laureatów[1]. Najwięcej nagród (7) przyznano w dziedzinie makroekonomii [2]. Najwięcej laureatów (10) pochodziło z University of Chicago [3]

RokLaureaciDziedzinaOsiągnięcia
2010 Peter Diamond za analizę rynków poszukiwania, na których występują "tarcia"[4]
Dale Mortensen
Christopher Pissarides
2009 Elinor Ostrom Zarządzanie za analizę ekonomicznych aspektów zarządzania[5]
Oliver E. Williamson
2008 Paul Krugman Ekonomia międzynarodowaza analizę wzorców handlu i lokalizacji działalności gospodarczej[6]
2007 Leonid Hurwicz Mikroekonomia za położenie podwalin pod teorię mechanism design[7]
Eric S. Maskin
Roger B. Myerson
2006 Edmund S. Phelps Makroekonomia za analizę zależności międzyokresowych w polityce makroekonomicznej[8]
2005 Robert J. Aumann Teoria gier za poszerzenie naszego rozumienia konfliktu i kooperacji poprzez analizę z użyciem teorii gier[9]
Thomas C. Schelling
2004 Finn E. Kydland Makroekonomia za wkład w makroekonomie dynamiczną: spójność polityki gospodarczej w czasie oraz przyczyny leżące u podstaw cykli koniunkturalnych[10]
Edward C. Prescott
2003 Robert F. Engle Ekonometria za metody analizy ekonomicznych szeregów czasowych ze zmienną w czasie wariancją (model ARCH)[11]
Clive W. J. Granger za metody analizy ekonomicznych szeregów czasowych ze wspólnymi trendami (kointegrację)[11]
2002 Daniel Kahneman Psychologia ekonomiczna i ekonomia eksperymentalna za zintegrowanie wniosków z badań psychologicznych do nauk ekonomicznych, szczególnie dotyczących ludzkich osądów i podejmowania decyzji w warunkach niepewności[12]
Vernon L. Smith za ustanowienie eksperymentów laboratoryjnych narzędziem empirycznej analizy ekonomicznej, szczególnie do badania alternatywnych mechanizmów rynkowych[12]
2001 George A. Akerlof Ekonomia informacji za analizę rynków z asymetrią informacji[13]
A. Michael Spence
Joseph E. Stiglitz
2000 James Heckman Ekonometria za rozwój teorii i metod analizowania prób selektywnych[14]
Daniel McFadden za rozwój teorii i metod analizowania wyborów dyskretnych[14]
1999 Robert Mundell Makroekonomia międzynarodowaza analizę polityki pieniężnej i fiskalnej w warunkach różnych reżimów kursów wymiany oraz analizę optymalnych obszarów walutowych[15]
1998 Amartya Sen Ekonomia dobrobytu za wkład w ekonomię dobrobytu[16]
1997 Robert Merton Ekonomia finansowa za nowatorską metodę wyznaczania wartości instrumentów pochodnych[17]
Myron Scholes
1996 James Mirrlees Ekonomia informacji za fundamentalny wkład w ekonomiczną teorię bodźców w warunkach asymetrii informacji[18]
William Vickrey
1995 Robert Lucas Jr Makroekonomia za rozwój i zastosowanie hipotezy racjonalnych oczekiwań, a tym samym przekształcenie analizy makroekonomicznej i głębsze zrozumienie polityki gospodarczej[19]
1994 Reinhard Selten Teoria gier za pionierską analizę równowagi w teorii gier niekooperacyjnych[20]
John Nash Jr
John Harsanyi
1993 Robert Fogel Historia gospodarcza za wkład w odnowę historii gospodarczej poprzez zastosowanie teorii ekonomii i metod ilościowych do objaśnienia zmian gospodarczych i instytucjonalnych[21]
Douglas North
1992 Gary Becker Mikroekonomia i socjologia ekonomiczna za rozszerzenie zakresu analizy mikroekonomicznej na szeroki zakres ludzkich zachowań i interakcji, włączając zachowanie pozarynkowe[22]
1991 Ronald Coase Teoria instytucjiza odkrycie i wyjaśnienie wpływu kosztów transakcyjnych i praw własności na strukturę instytucjonalną i funkcjonowanie gospodarki[23]
1990 Harry Markowitz Ekonomia finansowa za pionierskie prace w teorii ekonomii finansowej[24]
Merton Miller
William Sharpe
1989 Trygve Haavelmo Ekonometria za wyjaśnienie podstaw ekonometrii w oparciu o rachunek prawdopodobieństwa i analizę równoczesnych struktur ekonomicznych[25]
1988 Maurice Allais Teoria równowagi ogólnej i teoria równowag cząstkowych za pionierski wkład w teorię rynków i efektywnego wykorzystywania zasobów[26]
1987 Robert M. Solow Teoria wzrostu gospodarczego za wkład w teorię wzrostu gospodarczego[27]
1986 James M. Buchanan Jr. Finanse publiczne za rozwój kontraktowych i konstytucyjnych podstaw teorii podejmowania decyzji ekonomicznych i politycznych[28]
1985 Franco Modigliani Makroekonomia za pionierskie analizy oszczędzania i rynków finansowych[29]
1984 Richard Stone Pomiar produktu narodowegoza zasadniczy wkład w rozwój systemów rachunku narodowego, a tym samym ogromne usprawnienie podstaw empirycznej analizy ekonomicznej[30]
1983 Gérard Debreu Teoria równowagi ogólnej za wdrożenie do teorii ekonomii nowych metod analitycznych oraz za nowe ścisłe sformułowanie teorii równowagi ogólnej[31]
1982 George Stigler Organizacja przemysłuza nowatorskie badania nad strukturami przemysłu, funkcjonowaniem rynków oraz przyczynami i skutkami regulacji publicznej[32]
1981 James Tobin Makroekonomia za analizę rynków finansowych i ich związków z decyzjami o wydatkach, zatrudnieniem, produkcją i cenami[33]
1980 Lawrence Klein Makroekonometriaza stworzenie modeli ekonometrycznych i ich zastosowanie do analizy wahań ekonomicznych i polityki ekonomicznej[34]
1979 Theodore Schultz Ekonomia rozwoju za pionierski wkład w badania rozwoju gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem problemów krajów rozwijających się[35]
Arthur Lewis
1978 Herbert Simon Management science ( zarządzanie )za pionierskie badania procesów podejmowania decyzji wewnątrz organizacji gospodarczych[36]
1977 Bertil Ohlin Międzynarodowe stosunki gospodarcze za przełomowy wkład w teorię handlu międzynarodowego i międzynarodowych przepływów kapitałowych[37]
James Meade
1976 Milton Friedman Makroekonomia za osiągnięcia w dziedzinie analizy konsumpcji, historii i teorii monetarnej oraz za przedstawienie złożoności polityki stabilizacyjnej[38]
1975 Leonid Kantorowicz Teoria optymalnej alokacji zasobówza wkład w teorię optymalnej alokacji zasobów[39]
Tjalling Koopmans
1974 Gunnar Myrdal Makroekonomia i ekonomia instytucjonalnaza pionierską pracę w dziedzinie teorii pieniądza i wahań gospodarczych oraz za pogłębioną analizę współzależności zjawisk ekonomicznych, społecznych i instytucjonalnych[40]
Friedrich Hayek
1973 Wassily Leontief Analiza nakładów i wynikówza rozwój metody nakładów i wyników i jej zastosowanie do ważnych problemów ekonomicznych[41]
1972 John Hicks Teoria równowagi ogólnej za pionierski wkład w ekonomiczną teorię równowagi ogólnej oraz ekonomii dobrobytu[42]
Kenneth Arrow
1971 Simon Kuznets Wzrost gospodarczy i historia gospodarcza za opartą na badaniach empirycznych interpretację wzrostu gospodarczego, która dała nowe i pogłębiła istniejące zrozumienie ekonomiczne struktur społecznych i procesów rozwoju[43]
1970 Paul Samuelson Teoria równowagi ogólnej i teoria równowag cząstkowych za pracę naukową, poprzez którą rozwinął statyczną i dynamiczną teorię ekonomii i aktywnie przyczynił się do podniesienia poziomu analizy w naukach ekonomicznych[44]
1969 Ragnar Anton Kittil Frisch Ekonometria za rozwój i zastosowanie modeli dynamicznych do analizy procesów ekonomicznych[45]
Jan Tinbergen

Przypisy

 1. All Laureates in Economics ( ang. )
 2. Table Listing the Economics Prize 1969 – 2006 ( ang. )
 3. Nobel Laureates and Universities ( ang. )
 4. The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2010 ( ang. )
 5. The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2009 ( ang. )
 6. The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2008 ( ang. )
 7. The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2007 ( ang. )
 8. The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2006 ( ang. )
 9. The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2005 ( ang. )
 10. The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2004 ( ang. )
 11. 11,0 11,1 The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2003 ( ang. )
 12. 12,0 12,1 The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2002 ( ang. )
 13. The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2001 ( ang. )
 14. 14,0 14,1 The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2000 ( ang. )
 15. The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1999 ( ang. )
 16. The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1998 ( ang. )
 17. The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1997 ( ang. )
 18. The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1996 ( ang. )
 19. The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1995 ( ang. )
 20. The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1994 ( ang. )
 21. The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1993 ( ang. )
 22. The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1992 ( ang. )
 23. The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1991 ( ang. )
 24. The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1990 ( ang. )
 25. The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1989 ( ang. )
 26. The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1988 ( ang. )
 27. The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1987 ( ang. )
 28. The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1986 ( ang. )
 29. The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1985 ( ang. )
 30. The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1984 ( ang. )
 31. The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1983 ( ang. )
 32. The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1982 ( ang. )
 33. The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1981 ( ang. )
 34. The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980 ( ang. )
 35. The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1979 ( ang. )
 36. The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1978 ( ang. )
 37. The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1977 ( ang. )
 38. The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1976 ( ang. )
 39. The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1975 ( ang. )
 40. The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1974 ( ang. )
 41. The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1973 ( ang. )
 42. The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1972 ( ang. )
 43. The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1971 ( ang. )
 44. The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1970 ( ang. )
 45. The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969 ( ang. )

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Nagroda Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii":

Biskup ...

Oddychanie komórkowe ...

Grenoble ...

Linköping ...

Växjö ...

Sztuka ...

Brno ...

1484 ...

1499 ...

1972 ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Nagroda Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii":

Zbiory liczbowe (plansza 7) ...

Procenty i promile (plansza 2) ...

203 Okres międzywojenny na świecie. Postęp techniczny i kryzys gospodarczy (plansza 3) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie