Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Senator

Senator

Senator - deputowany, członek parlamentu . Instytucja mająca korzenie w Senacie z okresu starożytnego Rzymu . W Polsce senator jest członkiem Senatu , izby wyższej Parlamentu.

Spis treści

Senatorzy w Polsce

Senatorem w Polsce może być obywatel, który ukończył 30 lat i ma bierne prawo wyborcze . O ważności wyborów rozstrzyga Sąd Najwyższy . Obowiązkiem senatora jest złożenie ślubowania przed Senatem RP, branie udziału w pracach Senatu na posiedzeniach plenarnych i w komisjach oraz utrzymywanie kontaktu z wyborcami.

Senatorowi przysługuje immunitet (nietykalność), prawo do diet, bezpłatnych przejazdów, urlopu na czas kadencji z zachowaniem ciągłości pracy. W odróżnieniu od posłów senatorom nie przysługuje prawo interpelacji, ani prawo do inicjatywy ustawodawczej (gdyż ta przysługuje Senatowi); wniosek o podjęcie inicjatywy ustawodawczej może złożyć grupa 10 senatorów bądź komisja senacka .

Senatorowie są zorganizowani w Senacie w kluby i koła senatorskie. Regulamin Senatu ustala minimalną liczebność klubu na 7 senatorów, do utworzenia koła potrzeba 3 senatorów.

Mandat senatora

Mandat senatora to (w prawie konstytucyjnym i tradycyjnie) pełnomocnictwo udzielone osobie sprawującej funkcję pochodzącą z wyboru. Obecnie jest to określenie całokształtu praw i obowiązków senatora . Funkcja parlamentarzysty jest czasochłonna i nie może być łączona z innymi zajęciami, które także stanowią istotne obciążenie, albo które mogłyby negatywnie wpływać na niezależność deputowanego. Mechanizmem , który to zapewnia, jest tzw. niepołączalność mandatu senatora z określonymi funkcjami lub z określonym zatrudnieniem.

Mandatu senatora nie można łączyć z funkcją:

Mandat senatora można łączyć z funkcją:

Mandat senatora wygasa wskutek śmierci, zrzeczenia się, utraty prawa wybieralności lub stwierdzenia nieważności wyboru.

Obowiązki senatora

Obowiązki senatora i jego uprawnienia uregulowane są szczegółowo przez przepisy prawne: Konstytucję RP , ustawy - wśród nich przede wszystkim przez ustawę o wykonywaniu mandatu posła i senatora - oraz Regulamin Senatu.

Senator ma obowiązek czynnego uczestniczenia w posiedzeniach Senatu oraz organów Senatu (komisji senackich, Prezydium Senatu , Konwentu Seniorów ). Jeżeli senator narusza ten obowiązek i opuszcza bez usprawiedliwienia posiedzenia albo jest obecny na posiedzeniu, ale nie bierze udziału w głosowaniu, to obniżane są świadczenia pieniężne, które otrzymuje za dany miesiąc. Na posiedzeniach plenarnych senator może zabrać głos w omawianej przez Senat sprawie, zgłaszać wnioski do dyskutowanej przez Senat ustawy i uchwały (proponować jej odrzucenie, przyjęcie bez poprawek albo wnosić do jej tekstu poprawki), zgłaszać tzw. wnioski formalne (np. ogłoszenie przerwy, ograniczenie czasu przemówień) oraz wnioski dotyczące porządku obrad. Jeżeli senator przedstawiał na posiedzeniu Senatu stanowisko komisji senackiej w sprawie rozpatrywanej ustawy, to po ostatecznym jej rozpatrzeniu przez Senat ma obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach odpowiednich komisji sejmowych , na których wyjaśnia przyjęte przez Senat stanowisko.

Senator ma również obowiązek zgłoszenia swojej kandydatury przynajmniej do jednej stałej komisji senackiej. Jeżeli chce pracować w więcej niż dwóch komisjach, musi uzyskać zgodę Prezydium Senatu. W komisji senator ma prawo zabierać głos w sprawach przewidzianych porządkiem obrad, zgłaszać wnioski do rozpatrywanych aktów prawnych , zgłaszać uwagi i propozycje do pracy komisji i trybu jej obrad. Senator może także brać czynny udział w pracach każdej innej komisji, której nie jest członkiem, ale nie może wtedy uczestniczyć w głosowaniu.

Senator wykonuje swoje obowiązki nie tylko w parlamencie , ale także w swoim okręgu wyborczym i w innych miejscach na terenie kraju , a także za granicą. Wiąże się to z koniecznością odbywania częstych podróży, przede wszystkim przyjazdu (kilka razy w miesiącu) na posiedzenia Senatu i komisji senackich. Dlatego też senatorowi przysługują bezpłatne przejazdy komunikacją miejską, a także środkami transportu publicznego ( PKP , PKS ) oraz bezpłatne bilety na samoloty na terenie kraju.

Zobacz też

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Senator":

Julius Jewelowski rządu Wolnego Miasta Gdańska ), w którym odpowiadał za sprawy gospodarcze.Jako parlamentarzysta i Senator opowiadał się za normalizacją stosunków polsko-gdańskich oraz nawiązaniem bliższej współpracy gospodarczej ...

1986 z wizytą arcybiskup Francesco Colasuonno , następca specjalnego nuncjusza Poggiego. 18 listopada były prezydent Włoch , Senator Alessandro Pertini , doktorem honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego ." Solidarność " członkiem Światowej Konferencji Pracy ...

Janusz Radziwiłł hetman wielki litewski Janusz Radziwiłł (1880-1967) - działacz gospodarczy i państwowy, poseł i Senator II Rzeczypospolitej ...

Adam Naruszewicz biskup łucki w latach 1790 - 1796 , sekretarz Rady Nieustającej w latach 1781 - 1786 , jezuita , Senator. Ojciec polskiego klasycyzmu. Już za życia nazywano go "polskim Horacym" i ...

1878 Curwood , amerykański pisarz (zm. 1927 ) 11 lipca – Jan Marian Czerwiński , inżynier technolog, Senator RP (zm. 1962 ) 22 lipca – Janusz Korczak , właściwie Henryk Goldszmit, polski ...

1932 muzykolog, krytyk muzyczny (zm. 1999 ) 22 lutego - Edward M. Kennedy , polityk amerykański, Senator ze stanu Massachusetts (zm. 2009 ) 23 lutego - Andrzej Wituski , poznański działacz ...

1925 (zm. 2006 ) 14 czerwca – Pierre Salinger , amerykański dziennikarz, sekretarz prasowy prezydentów USA, Senator (zm. 2004 ) 20 czerwca Irena Dziedzic , polska dziennikarka i prezenterka telewizyjna Doris Hart , tenisistka ...

1870 (ur. 1830 ) 27 sierpnia - Tomasz Łubieński , polski szwoleżer , baron Cesarstwa Francuzów, generał, Senator, ziemianin i przedsiębiorca (ur. 1784 ) 23 września – Prosper Mérimée , francuski pisarz ...

1962 Pożegnania z Afryką (ur. 1885 ) 29 września – Jan Marian Czerwiński , inżynier technolog, Senator RP (ur. 1878 ) 18 listopada – Niels Bohr , fizyk duński, laureat w ...

1943 ujawniona afera Watergate 29 marca - Paola Binetti - włoska lekarka, naukowiec i Senator 31 marca - Christopher Walken - amerykański aktor, reżyser, i scenarzysta 3 maja ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Senator":

16. Organy władzy Rzeczypospolitej Polskiej ? sejm i senat (plansza 5) le height=380 width=770 > Ewa Kopacz, posłanka Stefan Niesiołowski, Senator Wybory do sejmu i senatu Wybory zarządza prezydent nie później niż na ...

16. Organy władzy Rzeczypospolitej Polskiej ? sejm i senat (plansza 11) le height=380 width=770 > Posłowie i Senatorowie Status posła i Senatora określa Ustawa o obowiązkach i prawach posła i ...

026 Feudalizm (plansza 3) Feudalizm Ogromne posiadłości ziemskie Senatorów, nazywa się latyfundiami, rozwijały się one głównie w III wieku, wykorzystując ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie