Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Stosunek pracy

Stosunek pracy

Stosunek pracy - pojęcie z zakresu prawa pracy oznaczające więź prawną łączącą pracownika i pracodawcę .

Cechą charakterystyczną stosunku pracy jest to, że pracownik zobowiązuje się świadczyć na rzecz pracodawcy pracę w miejscu i czasie przez niego określonym i pod jego kierownictwem, a pracodawca zobowiązuje się do zapłaty odpowiedniego wynagrodzenia .

Spis treści

Cechy stosunku pracy

W Polsce stosunek pracy oraz prawa i obowiązki wynikające z niego dla pracodawcy i pracownika regulowane są przede wszystkim przez Kodeks pracy [1].

Stosunek pracy może powstać na podstawie:

  • umowy o pracę (nawiązywany jest na czas: określony, nieokreślony, zastępstwa lub wykonywania określonej pracy. W ten sposób zatrudnionych jest większość pracowników)
  • powołania (zatrudnia się w ten sposób np. skarbnika gminy , dyrektora firmy)
  • wyboru (w ten sposób nawiązuje się stosunek pracy z osobami wyłonionymi w wyborach, np. z wójtem , burmistrzem , starostą )
  • mianowania (nominacji) (zatrudniani są tak przede wszystkim urzędnicy lub nauczyciele z odpowiednim stażem pracy)
  • spółdzielczej umowy o pracę (w ten sposób nawiązywany jest stosunek pracy np. z członkami spółdzielni)

Stosunek pracy nie zostaje nawiązany w przypadku umów cywilnoprawnych (tzn. zawieranych według Kodeksu cywilnego a nie Kodeksu pracy ):

Natomiast stosunek pracy zawarty jest z pracownikiem, który świadczy na rzecz pracodawcy pracę w miejscu i czasie przez niego określonym i pod jego kierownictwem bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy. [2]

W związku z częstym zastępowaniem umów o pracę umowami cywilnoprawnymi (które nie gwarantują pracownikom prawa do urlopu czy gwarancji minimalnego wynagrodzenia, jeżeli nie zostaną w umowie zawarte) w 2002 roku znowelizowano Kodeks pracy, dodając zapis: Nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy, określonych w § 1[3] [czyli wypisanych powyżej].

Nowelizacja z 2002 roku wyklucza zatem możliwości zatrudniania pracowników, którzy pracują w ustalonych przez pracodawce godzinach i w siedzibie firmy, na umowę zlecenia lub umowę o dzieło.

Przypisy

  1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy ( Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141 )
  2. Art. 22 § 11 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy ( Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141 )
  3. Art. 22 § 1 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy ( Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141 )

Zobacz też

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Stosunek pracy":

Wszystkich Świętych ...

Nadciśnienie tętnicze ...

Wiktor Sukiennicki ...

Tadeusz Kognowicki ...

1972 ...

Kauen ...

Uniwersytet Witolda Wielkiego ...

Jonas Basanavičius ...

Wittenberga ...

Diakon ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Stosunek pracy":

22 Eksploatacja i obsługa pojazdu (plansza 4) ...

202 System wersalski. Europa po I Wojnie Światowej (plansza 11) ...

218b Sprawa polska podczas II wojny światowej (plansza 4) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie