Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Absorpcja (optyka)

Absorpcja (optyka)

Absorpcja – w optyce proces pochłaniania energii fali elektromagnetycznej przez substancję . Natężenie światła wiązki przechodzącej przez substancję ulega zmniejszeniu nie tylko w wyniku absorpcji, lecz również na skutek rozpraszania światła . O ile jednak promieniowanie rozproszone opuszcza ciało, to część zaabsorbowana zanika powodując wzrost energii wewnętrznej tego ciała.

Spis treści

Mechanizm absorpcji

W procesie absorpcji światło zachowuje się jak strumień cząstek elementarnych i może być pochłaniane tylko w określonych porcjach, których wielkość zależy od częstotliwości światła ν

E=h \nu \,

gdzie hstała Plancka .

Kwant światła, czyli foton niosący tę określoną porcję energii może oddziaływać z elektronem walencyjnym w atomie substancji ośrodka. Jeżeli energia fotonu równa jest różnicy energii pomiędzy dowolnym stanem wzbudzonym elektronu a stanem podstawowym , wówczas foton zostanie pochłonięty (następuje absorpcja fotonu). Gdy energia fotonu jest inna, wówczas albo przechodzi on przez substancję bez przeszkód, albo jest rozpraszany. Na skutek absorpcji fotonu atom przechodzi w stan wzbudzenia o wyższej energii. Wzbudzone atomy powracają do stanu podstawowego emitując foton o takiej samej lub mniejszej energii. Zmniejszenie energii emitowanego fotonu w porównaniu z energią fotonu absorbowanego nosi nazwę luminescencji . Układ poziomów energetycznych elektronów w atomach, czas życia stanów wzbudzonych i sam proces absorpcji wynika z praw mechaniki kwantowej .

Absorpcja w gazach atomowych

W zimnych gazach atomowych poziomy energetyczne charakteryzujące stany wzbudzenia leżą stosunkowo daleko od siebie. Dlatego substancje te mogą absorbować tylko niektóre fotony o ściśle określonych energiach (i częstotliwościach). Jeżeli widmo światła padającego jest widmem ciągłym, powoduje to powstawanie w tym widmie ciemnych linii. Po raz pierwszy zjawisko absorpcji zostało zaobserwowane w widmie słonecznym przez Fraunhofera [1] a jego prawidłową interpretację podał Bunsen i Kirchhoff [2].

Możliwa jest również absorpcja przez wzbudzony atom ( absorpcja ze stanów wzbudzonych ).

Absorpcja w gazach cząsteczkowych

W przypadku cząsteczek układ poziomów energetycznych elektronów jest dużo bardziej złożony, ponieważ oprócz poziomów związanych z konfiguracją elektronów dochodzą jeszcze poziomy oscylacyjne – związane z drganiami atomów wewnątrz cząsteczki i poziomy rotacyjne – związane z obrotami całej cząsteczki. Poziomy energetyczne leżą tak blisko siebie, że zlewają się w całe pasma o różnej szerokości.

Wykorzystanie zjawiska absorpcji

W wyniku absorpcji światła przechodzącego przez substancje (np. gaz ) z widma światła padającego zostają usunięte fotony o określonej częstotliwości. Na tej podstawie można stwierdzić, przez jakie substancje przechodziło światło. Zjawisko to wykorzystuje się do badania składu chemicznego mieszanin związków chemicznych , gazów otaczających gwiazdy , obłoków gazowych we Wszechświecie . Zajmuje się tym spektroskopia absorpcyjna.

Wielkości charakteryzujące absorpcję światła

Ilościową miarą wielkości absorpcji są transmitancja i absorbancja promieniowania .

Zdolność absorpcyjna

Ułamek światła pochłoniętego.

Absorbancja

Wielkość absorpcji światła można obliczyć na podstawie prawa Bouguera . Zgodnie z tym prawem natężenie światła zmienia się wykładniczo wraz z grubością substancji. Aby ułatwić obliczanie wielkości absorpcji, wprowadzono w miejsce natężenia wielkość addytywną – absorbancję zwaną również gęstością optyczną. Oznacza się ją symbolem ABS lub A.

Absorbancja jest miarą absorpcji promieniowania i wyraża się wzorem

ABS = \log\left(\frac{I_{o}}{I}\right)

gdzie

Io – natężenie światła padającego,
I – natężenie światła po przejściu przez absorbujący ośrodek.
ABS = \log\left(\frac{I_{o}}{I}\right) = -\log(T)

Absorbancję naturalną wyrażoną wzorem

\varepsilon = \ln\left(\frac{I_{o}}{I}\right)

nazywa się również ekstynkcją promieniowania elektromagnetycznego.

Transmitancja

Transmitancja wskazuje, jaka część promieniowania padającego została przepuszczona przez substancję. Wyraża się ona wzorem

T = \frac{I}{I_{o}}

Można ją również wyrażać w procentach

T \left[ \% \right] =\frac{I}{I_{o}}\cdot 100%

Absorbancja powiązana jest z transmitancją wzorem

ABS = -\log(T)\,

Przypisy

  1. J. Fraunhofer, Gilbert's Ann. 56, 1817.
  2. Robert Bunsen, Gustaw Kirchhoff, Untersuchungen und die Spektren der chemischen Elemente, Abh, kgl.Akad. Wiss. Berlin, 1861, 1863.


Inne hasła zawierające informacje o "Absorpcja (optyka)":

Widmo Brockenu ...

PIONIER (sieć komputerowa) ...

Tęcza ...

Dyspersja (optyka) ...

Kwas siarkowy(VI) ...

Algebra Boole'a ...

Syriusz ...

Dziesięć najpiękniejszych eksperymentów z fizyki ...

Jonizacja ...

Widmo (spektroskopia) ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Absorpcja (optyka)":

016. Stawonogi – najliczniejszy szczep zwierząt na Ziemi (plansza 19) ...

105. Metabolizm: odżywianie się autotrofów cz.1 (plansza 9) ...

037. Zagrożenia związane ze wzrostem efektu cieplarnianego (plansza 10) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie