Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Nie znaleziono szukanej frazy! Poniżej znajduje się fraza najbardziej przypominająca szukaną.

Hydratacja

Hydratacja

Hydratacja, uwodnienie – ogół procesów chemicznych lub fizycznych, w których związkiem chemicznym przyłączanym do innej substancji jest woda , przy czym woda ta jest przyłączana w całości (nie powstają dodatkowo produkty uboczne). Procesy hydratacji są szczególną postacią procesów solwatacji .

Przykładem uwodnienia jest przemiana hematytu w limonit , skrobi w dekstrynę oraz anhydrytu w gips . Proces zachodzi bardzo często łącznie z uwęglanowieniem i hydrolizą .

Woda w trakcie hydratacji może być w postaci ciekłej lub gazowej. Różne formy procesu hydratacji polegają na wiązaniu na różne sposoby cząsteczek wody z cząsteczkami innych substancji lub ich jonami . W produktach hydratacji woda może pozostawać nadal w postaci cząsteczkowej lub stanowić udział w nowo powstałym związku chemicznym w postaci mieszaniny wodoru i tlenu w proporcji równoważnej stechiometrycznie cząsteczce wody, czyli w stosunku 2:1.

Postacie hydratacji:

  • reakcja chemiczna syntezy (zarówno w chemii nieorganicznej jak i organicznej ), np. reakcja wody z tlenkiem , która daje wodorotlenek
  • powstanie wiązania koordynacyjnego w sieci krystalicznej niektórych związków, w wyniku czego z soli bezwodnej powstaje sól uwodniona
  • związanie w roztworze wodnym z niektórymi kationami o dużej wartościowości, czego efektem jest powstanie kationów kompleksowych
  • związanie cząsteczek wody z powierzchnią cząstki koloidalnej, czego efektem jest powstanie zolu

Związki chemiczne będące produktami hydratacji nazywane są hydratami .


Inne hasła zawierające informacje o "Hydratacja":

Alkohole nie przy pierścieniu aromatycznym, np. alkohol benzylowy polihydroksylowe (wielowodorotlenowe) diole cukrol Metody otrzymywania alkoholihydroliza halogenków alkilów Hydratacja alkenów (zachodzi w środowisku kwaśnym), np.:redukcja: aldehydów (tylko alkohole I-rzędowe), np.: ketonów (tylko ...

Cykl kwasu cytrynowego ...

Stan skupienia materii ...

Wietrzenie chemiczne ...

Hydratacja Hydratacja, uwodnienie – ogół procesów chemicznych lub fizycznych, w których związkiem chemicznym ...

Siarczan(VI) sodu ...

Białka ...

Adenozynotrifosforan tym także wiązań wodorowych pomiędzy produktami reakcji i wodą. Innymi słowy, to Hydratacja produktów przyczynia się do uwolnienia energii znacznie większej, niż wymagana do ...

Wietrzenie się cząstek rozpuszczalnika z cząsteczkami substancji rozpuszczanej.ługowanieproces rozpuszczania i wymywania minerałów.hydrolizazasadowo-kwasowy rozkład minerałów.Hydratacja (uwodnienie)przemiana minerałów bezwodnych w słabo uwodnione, nie niszczy minerałów ale zmienia ...

Kategoria:Reakcje chemiczne ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Hydratacja":

102. Nieorganiczne i organiczne składniki komórki cz.1 (plansza 18) ...

111. Pobór soli mineralnych i wody oraz ich transport u roślin (plansza 10) ...

015. Wietrzenie i procesy denudacyjne (plansza 7) procesy denudacyjne Na skutek przyłączenia do minerału wody zachodzi uwodnienie (Hydratacja). Przykładem tego procesu jest przejście anhydrytu (siarczan wapnia) w gips (uwodniony ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie