Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Alkohole

Alkohole

Wzór ogólny alkoholi jednohydroksylowych: R - alkil
Struktura cząsteczki alkoholu

Alkohole - związki organiczne zawierające jedną lub więcej grup hydroksylowych połączonych z atomem węgla w hybrydyzacji sp3.

W języku potocznym przez "alkohol" rozumie się zazwyczaj alkohol etylowy (etanol) lub napój alkoholowy .

Najprostsze i najczęściej spotykane w życiu codziennym alkohole, to zawierające jedną grupę hydroksylową w cząsteczce, pochodne alkanów o wzorze ogólnym CnH2n+1OH - alkohole monohydroksylowe. Noszą nazwę alkanole (m.in. metanol , etanol , propanol ). Analogiczne związki organiczne, w których grupa hydroksylowa połączona jest z węglem w hybrydyzacji sp2 to fenole (hydroksylowe pochodne benzenu i innych związków aromatycznych ) lub enole (hydroksylowe pochodne alkenów ).

Spis treści

Właściwości fizyczne

Wiązanie wodorowe w alkoholach

Ze względu na obecność silnie elektroujemnego atomu tlenu i związanego z nim atomu wodoru alkohole tworzą wiązania wodorowe , ulegając asocjacji w większe struktury. Niższe alkohole takie jak metanol, etanol i propanol mają niskie temperatury wrzenia i dużą lotność :

 • metanol: Tw = 65 °C
 • etanol: Tw = 79 °C
 • propan-2-ol: Tw = 82 °C
 • propan-1-ol: Tw = 97 °C

Niższe alkohole doskonale rozpuszczają się w rozpuszczalnikach polarnych (np. woda ), natomiast wyższe lepiej rozpuszczają się w rozpuszczalnikach niepolarnych (przeważa część hydrofobowa ). Obowiązuje zasada podobne rozpuszcza się w podobnym.

Rzędowość alkoholi

Rzędowość alkoholu jest równa rzędowości atomu węgla, z którym połączona jest grupa hydroksylowa.

metanol , etanol (I-rz), izopropanol (II-rz), tert-butanol (III-rz)

Klasyfikacja alkoholi

Metody otrzymywania alkoholi

\rm CH_2{=}CH_2 + H_2O \ \overset{H^+}{\longrightarrow}\ CH_3{-}CH_2{-}OH

 • redukcja:

\rm CH_3{-}CHO + H_2 \to CH_3{-}CH_2{-}OH

Do redukcji używa się m.im. nast. związków:

Właściwości chemiczne alkoholi

Najważniejsze reakcje alkoholi:

R-CH2OH + CuO → R-CH═O + Cu + H2O
R-CHOH-R + CuO → R-CO-R + Cu + H2O
Alkohole trzeciorzędowe nie reagują z tlenkiem miedzi(II).

Zastosowania

Spośród alkoholi największe znaczenie gospodarcze mają metanol i etanol

Metanol

 • rozpuszczalnik (rozpuszczają się w nim tłuszcze, żywice i pokosty )
 • przemysł farmaceutyczny
 • paliwo
 • przemysł chemiczny.

Etanol

 • przemysł spożywczy
 • paliwo napędowe.

Nomenklatura

Nazywanie alkoholi wodorotlenkami jest niepoprawne, ponieważ w wodorotlenkach między grupą -OH, a atomem pierwiastka (najczęściej metalu ) występuje wiązanie jonowe , natomiast w alkoholach między grupą -OH, a atomem węgla występuje wiązanie kowalencyjne .

Nazwy systematyczne

Nazwy alkoholi tworzy się poprzez dodanie końcówki -ol z odpowiednim lokantem do nazwy macierzystego związku. Stara nomenklatura polegała na użyciu słowa alkohol i dodaniu nazwy alkilu w formie przymiotnikowej .

Zobacz też


Inne hasła zawierające informacje o "Alkohole":

Nadciśnienie tętnicze dzieci i młodzieży, osób przyjmujących leki, które mogą wchodzić w interakcje z Alkoholem, osób z chorobami wątroby, osób, u których stwierdzono powikłania związane ze ...

Trzcina cukrowa ...

Maine ...

Związek organiczny ...

Celuloza ...

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" ...

Alkohole Wzór ogólny alkoholi jednohydroksylowych: R - alkil Struktura cząsteczki alkoholuAlkohole - związki organiczne zawierające jedną lub więcej grup hydroksylowych połączonych z ...

Zaburzenia rytmu serca ...

Literatura – przegląd chronologiczny Kafka 1914 w literaturze Arcadian Adventures With the Idle Rich – Stephen Leacock 1913 w literaturze Alkohole – Guillaume Apollinaire Petersburg – Andrei BelyKlechdy sezamowe, Przygody Sindbada Żeglarza – ...

Węgiel (pierwiastek) ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Alkohole":

Alkohole (plansza 24) Obecność większej ilości grup hydroksylowych zwiększa polarność alkoholi i ich reaktywność. Alkohole polihydroksylowe (wielowodorotlenowe) mają większe właściwości kwasowe, niż Alkohole jednowodorotlenowe. Szczególną cechą alkoholi ...

Alkohole (plansza 18) e height="380" width="770"> Pamiętaj Alkohole są to pochodne węglowodorów, które zawierają grupę wodorotlenową (hydroksylową) -OH (grupa ...

Alkohole (plansza 5) –OH Nazwę systematyczną tworzymy dodając do nazwy węglowodoru końcówkę - ol Wzór ogólny alkoholu jednowodorotlenowego Alkohole tworzą szereg homologiczny ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie