Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Tlen

Tlen

Tlen
Ciekły tlen

Ciekły tlen
Dane ogólne
Nazwa, symbol, l.a. Tlen, O, 8
Grupa, okres, blok 16 , 2, p
Właściwości metaliczne niemetal
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
warunków normalnych (0 °C, 1013,25 hPa)

Tlen (O, łac. oxygenium) – pierwiastek chemiczny , niemetal z grupy tlenowców w układzie okresowym .

Stabilnymi izotopami tlenu są 16O (stanowi ponad 99% tlenu naturalnego), 17O oraz 18O.

Tlen w stanie wolnym występuje w postaci cząsteczek dwuatomowych O2 oraz trójatomowych – ozonu O3 (głównie w ozonosferze ). Szczególną jego odmianą jest odkryty w latach 90. XX w. „ czerwony tlen ” o wzorze O4.

Tlen jest paramagnetykiem . Ciekły tlen ma barwę niebieską.

Spis treści

Występowanie

Tlen jest najbardziej rozpowszechnionym pierwiastkiem na Ziemi – zawartość tlenu w jej skorupie wynosi 46,4%. Stanowi też 20,95% objętości atmosfery ziemskiej (23,25% wagowych). W postaci związków z innymi pierwiastkami wchodzi w skład hydrosfery (gdzie jego zawartość wynosi około 89% – woda ) i litosfery jako tlenki (np. krzemionka (piasek) zawiera ok. 53% tlenu). W przyrodzie obieg tlenu odbywa się w cyklu zamkniętym.

Historia

Pierwszym odkrywcą tlenu najprawdopodobniej był żyjący w XVI wieku na dworze Zygmunta III Wazy alchemik Michał Sędziwój . Otrzymywał tlen z rozkładu saletry potasowej podczas jej prażenia, które to doświadczenie opisał w swoim dziele z 1604 r. p.t. "Dwanaście traktatów o kamieniu filozofów". Stwierdzał, że saletra jest ciałem złożonym, zawierającym "ducha świata" (tak nazwał tlen, uznając go za kamień filozoficzny ), umożliwiającym życie ludzi i zwierząt. Wiedział więc, że gaz jest składnikiem powietrza i jest niezbędny do życia.

Tlen został odkryty ponownie przez Carla Sheele przed rokiem 1773 , ale odkrycie nie zostało opublikowane do roku 1777 . W tym czasie za odkrywcę tlenu od dwóch lat uznawany był Joseph Priestley , który otrzymał tlen ogrzewając tlenek rtęci(II) i zbierając wydzielający się gaz.

Ciekły tlen po raz pierwszy otrzymali profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego , Zygmunt Wróblewski i Karol Olszewski , 5 kwietnia 1883 roku. Wcześniej, w 1877, mgłę skroplonego tlenu zaobserwowali niezależnie Szwed Raoul Pictet [1] i Francuz Louis-Paul Cailletet [2].

Łacińska nazwa tlenu oxygenium (z gr. oksy – kwaśny, gennao – rodzę), wprowadzona została przez Antoine Lavoisiera .

Polską nazwą "tlen" (od słowa "tlić") zaproponował Jan Oczapowski przed rokiem 1851 i została ona zaakceptowana przez większość polskiego środowiska chemicznego w ciągu ok. 10 lat. Wcześniejsza polska nazwa "kwasoród" była dosłownym tłumaczeniem łacińskiej, a wprowadził ją Jędrzej Śniadecki [3][4].

W przyrodzie

Tlen jest pierwiastkiem biogennym .

Jest niezbędny organizmom tlenowym do przeprowadzenia fosforylacji oksydacyjnej będącej najważniejszym etapem oddychania . Niektóre organizmy beztlenowe giną w obecności niewielkich ilości wolnego tlenu. Organizm przeciętnego dorosłego człowieka zużywa w ciągu minuty ok. 200 ml (0,3 g ) tlenu. Oddychanie czystym tlenem jest dość niebezpieczne, ponieważ podnosi on ciśnienie krwi i wywołuje kwasicę . Niedobór tlenu staje się niebezpieczny dla życia, gdy jego zawartość w powietrzu spada poniżej 10-12%.

Zwierzęta wykorzystują go w procesie oddychania tlenowego w celu otrzymania energii:

C6H12O6 + 6O2 → 6 CO2 + 6 H2O + ATP

Otrzymywanie w warunkach laboratoryjnych

2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2
  • poprzez termiczny rozkład azotanu(V) potasu w temp. powyżej 400 °C, ale nie większej niż 440 °C:
2KNO3 → 2KNO2 + O2
2KClO3 → 2KCl + 3O2
  • poprzez ogrzewanie tlenku rtęci(II):
2HgO → 2Hg + O2
2H2O2 → 2H2O + O2
2KMnO4 + 3H2O2 → 3O2 + 2KOH + 2MnO2 + 2H2O
2H2O → 2H2↑ + O2

Zastosowanie

Tlen jest stosowany w medycynie, do sporządzania mieszanek oddechowych do nurkowania , w przemyśle jako utleniacz , np. w palnikach acetylenowo-tlenowych .

Związki tlenu

Tlen wchodzi w skład wielu związków chemicznych o dużym znaczeniu przemysłowym: tlenków (w szczególności wody oraz dwutlenku węgla ), nadtlenków (w szczególności nadtlenku wodoru ), kwasów tlenowych , zasad . Jest też składnikiem większości związków organicznych o znaczeniu biologicznym np. białka , tłuszcze .

Prócz anionów takich jak tlenki, ozonki , podtlenki , ponadtlenki i nadtlenki, znane są związki, w których tlen występuje w podsieci kationowej . Jest to kation oksygenylowy O+2 w związku O2PtF6 (heksafluoroplatynian oksygenylowy). Kation ten może być stabilizowany przeciwjonem anionowym o silniejszych właściwościach ox-bas od tlenu lub red-ac od kationu oksygenylowego[5].

Zobacz też

Przypisy

  1. Sloan, T. O'Connor (1920). Liquid Air and the Liquefaction of Gases . New York: Norman W. Henley. ( ang. )
  2. Cailletet L. THE LIQUEFACTION OF OXYGEN.. „Science”. Jul 17;6. 128, ss. 51-52 (2007). doi:10.1126/science.ns-6.128.51 . PMID 17806947 . 
  3. Jan Oczapowski: Projekt do słownictwa chemicznego. Warszawa: 1853.  Przedruk: Uwagi o tlenie (oxygenium). Ogłoszone przez Jana Oczapowskiego. (1853). . „Chemik Polski”. Rok X (12), ss. 264-269 (1910-06-15). 
  4. Władysław Leppert. Jan Oczapowski . „Chemik Polski”. Rok X (12), ss. 269-272 (1910-06-15). 
  5. Zygmunt Gontarz: Związki tlenowe pierwiastków bloku sp. Wyd. 3. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2009. . 


Inne hasła zawierające informacje o "Tlen":

Oddychanie komórkowe ...

Mioglobina płodową(HbF)Mioglobina (oznaczana również: Mb) - złożone białko globularne biorące udział w magazynowaniu Tlenu. Jest pojedynczym łańcuchem białkowym, o masie cząsteczkowej 17053 Da , zbudowanym z ...

Zawał mięśnia sercowego ...

Związek organiczny ...

Chemoklina ...

Strefa eufotyczna ...

Przemysł chemiczny ...

Wody gruntowe ...

Próchnica nadkładowa ...

Celuloza ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Tlen":

Świat roślinny i zwierzęcy w Polsce (plansza 15) powstawaniu wydm – regulacja stosunków wodnych, tzw. funkcja wodochronna; zwiększenie wilgotności powietrza – pochłaniają dwuTlenek węgla, produkują Tlen i zatrzymują pyły przemysłowe – obszar intensywnej fotosyntezy – miejsce ...

Budowa i rola części czynnej układu ruchu (plansza 4) > Mioglobina Jest to złożone białko globularne, którego zasadniczą funkcją jest magazynowanie Tlenu w mięśniach czerwonych (poprzecznie prążkowanych). Podczas nadmiernego wysiłku, mioglobina uwalnia zmagazynowane ...

Zanieczyszczenia atmosfery (plansza 15) Ozon (O3) - trójatomowa cząsteczka Tlenu o niebieskiej barwie, toksyczna dla organizmów żywych. Występuje w 90% w ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie