Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Kolektywizm

Kolektywizm

Kolektywizm - przeciwstawiany indywidualizmowi pogląd akcentujący rolę wspólnot , grup i zbiorowości . Dla zwolenników kolektywizmu kolektywy są istotniejsze od jednostek i tym samym ich cele i dobro powinny przeważać nad celami i dobrem jednostek.

Zobacz też


Inne hasła zawierające informacje o "Kolektywizm":

Anarchizm Geneza i prekursorzy anarchizmu3 Klasyczne nurty anarchizmu3.1 Anarchizm indywidualistyczny (Anarchoindywidualizm)3.2 Anarchizm kolektywistyczny (AnarchoKolektywizm)3.3 Anarchizm komunistyczny (Anarchokomunizm)3.4 Anarchizm syndykalistyczny (Anarchosyndykalizm)3.5 Anarchizm bezprzymiotnikowy4 Kontrowersyjne nurty4.1 Anarchizm ...

Friedrich Hayek ...

Katolicka nauka społeczna ...

Anarchizm kolektywistyczny Anarchizm kolektywistyczny (anarchoKolektywizm) – anarchistyczna doktryna polityczna i ekonomiczna , której twórcą był Michał Bakunin ...

Kolektywizm Kolektywizm - przeciwstawiany indywidualizmowi pogląd akcentujący rolę wspólnot , grup i zbiorowości . Dla ...

Bertolt Brecht ...

Liberalizm ...

Cywilizacja łacińska ...

Martin Buber zaangażowanie jesteśmy w stanie "zbliżyć" Boga do naszego świata. Buber krytykuje zarówno Kolektywizm, jak i skrajny indywidualizm, należy bowiem być zarówno dla siebie, jak ...

Order Sztandaru Pracy (NRD) ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Kolektywizm":

23. Socjaldemokracja (plansza 3) były takie wartości, jak własność społeczna, gospodarka planowa, sprawiedliwy podział dóbr oraz Kolektywizm, czyli prymat działań zbiorowych nad indywidualnymi. ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie