Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Rasa

Rasa

Rasa – dawna kategoria systematyczna zajmująca niższy poziom niż gatunek . Obecnie częściowo zastąpiona przez podgatunek . Jako kategoria oparta na fenotypie a nie genotypie znajduje się poza współczesną taksonomią .

Spis treści

Zoologia

Pierwotnie w zoologii , w zależności od przyjętych kryteriów podziału wyróżniano:

  • rasa geograficzna - kategoria zastąpiona we współczesnej systematyce przez podgatunek,
  • rasa fenotypowa - grupa o wspólnym fenotypie, termin używany do dziś, nazywany po prostu rasą lub odmianą ,
  • rasa ekologiczna - populacja zajmująca dany biotop ,
  • rasa fenologiczna - populacja o zsynchronizowanym cyklu biologicznym.

Botanika

W botanice termin rasa jest od początku znacznie węższy i pokrywa się z rasą fenologiczną w zoologii.

W odniesieniu do roślin hodowlanych termin rasa zastąpiono kultywarem .

Zootechnika

Zestawienie różnych ras psów

W zootechnice rozróżnia się trzy typy ras w zależności od stopnia ingerencji człowieka w ich powstanie. Wyróżnikiem ras są przede wszystkim cechy fenologiczne i fenotypowe:

  • rasy prymitywne - powstałe głównie w wyniku presji środowiskowej,
  • rasy kulturalne - powstałe w wyniku doboru sztucznego ,
  • rasy przejściowe - powstałe w wyniku skrzyżowania rasy prymitywnej i kulturalnej.

Zobacz też


Inne hasła zawierające informacje o "Rasa":

Narodowy socjalizm cechy żydowskie, Aryjczykom – cechy europejskiej kultury, a wymyślonym przez volkizm nordykom (Rasa taka w rzeczywistości w ogóle nie istnieje) – podretuszowane cechy niemieckie. ...

Tabula rasa Tabula Rasa ( łac. "niezapisana tablica"), w filozofii i psychologii pojęcie mające wyrażać pogląd, ...

Adolf Hitler ...

Anarchizm ...

Polska Partia Socjalistyczna ...

Plejstocen główne rasy ludzkie: mongoidalna w Azji, negroidalna w Afryce Środkowej, europeidalna i Rasa australoidalna . Cały plejstocen przypada na okres, który w antropologii i paleoantropologii ...

Buddyzm tybetański który umarł w 650 r. n.e. Imperator ten wybudował dwie główne świątynie w Lhasie Rasa Trulnang Tsuglag Kbang i Ramoche Tsuglag Khang. Wysłał ministra i tłumacza ...

Ludwik Gumplowicz jest podstawą powstawania ras. Nie są to jednak rasy w sensie antropologicznym . Rasa u Gumplowicza to przede wszystkim grupa etniczna , powiązana wielorakimi węzłami społecznymi ...

Hodowla ...

Rasa Rasa – dawna kategoria systematyczna zajmująca niższy poziom niż gatunek . Obecnie częściowo ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Rasa":

204 Kryzys europejskiej myśli demokratycznej (plansza 7) również rasizm. Opierało się to na zasadzie wyższości „rasy” germańskiej nad innymi „Rasami” (w szczególności nad rasą żydowską i słowiańską). ...

14. Role społeczne i organizacyjne (plansza 3) różnych ról. Role społeczne i status mogą być dwojakiego rodzaju: — przypisane jednostce, jak płeć, Rasa, wiek, pochodzenie społeczne — osiągnięte przez jednostkę jej własnym wysiłkiem Człowiek rodzi ...

103 Wielkie zmiany (plansza 11) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie