Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Iloczyn

Iloczyn


Inne hasła zawierające informacje o "Iloczyn":

Iloczyn Matematyka:Iloczyn – wynik mnożenia , Iloczyn nieskończony – uogólnienie powyższego, Iloczyn logiczny , Iloczyn zbiorów , Iloczyn kartezjański , Iloczyny grup , Iloczyn ...

Nadciśnienie tętnicze cechy przerostu lewej komory (LVH) w EKG ( wskaźnik Sokołowa-Lyona > 38 mm, Iloczyn Cornell > 2440 mm*ms) bądź w badaniu echokardiograficznym (LVMI ≥ 125 ...

Dyspersja (optyka) jest dyspersyjne.Dla fali elektromagnetycznej rozchodzącej się w jonosferze i wielu innych ośrodkach Iloczyn prędkości fazowej i grupowej jest stały i wynosiPrędkość grupowa jest mniejsza ...

Algebra Boole'a wyróżnionymi różnymi elementami zbioru , spełniająca następujące warunki dla wszystkich : łączność przemienność absorpcja rozdzielność pochłanianie OznaczeniaRóżne oznaczeniaSumaIloczynNegacja˜++−Istnieją co najmniej trzy różne, szeroko rozpowszechnione tradycje oznaczeń w teorii algebr ...

Aksjomat wyboru tej rodziny (zbiór taki nazywany jest selektorem).Przykładem innego sformułowania aksjomatu wyboru jest Iloczyn kartezjański dowolnej liczby niepustych zbiorów jest niepusty.Elementami Iloczynu kartezjańskiego są ...

Energia elektryczna na inną formę energii. Energię elektryczną przepływającą lub pobieraną przez urządzenie określa Iloczyn natężenia prądu płynącego przez odbiornik, napięcia na odbiorniku i czasu przepływu ...

Parzystość liczb 2(k − l − 1) + 1nieparzysta ± parzysta = nieparzysta; bo Iloczyn dwóch liczb nieparzystych jest liczbą nieparzystą,nieparzysta · nieparzysta = nieparzysta; bo ...

Liczba pierwsza pierwsze4 Rozkład środkowego współczynnika dwumianowego5 Rozmieszczenie5.1 Szereg odwrotności wszystkich liczb pierwszych5.2 Oszacowania Iloczynu odcinka liczb pierwszych5.3 Postulat Bertranda – Twierdzenie Czebyszewa5.4 Metoda Czebyszewa5.5 Wariacja ...

Zasada nieoznaczoności i dlatego błąd pomiaru pędu (prędkości) musi być odpowiednio większy, aby ich Iloczyn był większy niż stała.Zasada nieoznaczoności (zasada nieokreśloności) mówi, że istnieją takie ...

Werner Heisenberg atomu, niemożliwe jest jednoczesne, dokładne ustalenie ich położenia i pędu , przy czym Iloczyn błędu (a dokładniej nieokreśloności) pomiarów położenia oraz pędu nie może być ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Iloczyn":

Potęgi (plansza 8) e align='center' style='height: 470px; width: 604px;'> DZIAŁANIA NA POTĘGACH Iloczyn potęg o tych samych podstawach Czyli: kiedy mnożymy potęgi o tych samych ...

Zaokrąglanie liczb (plansza 8) e align='center' height='450' width='600'> p { margin: 0cm 5mm } PRZYKŁADY PRZYKŁAD 1. Czy Iloczyn: 4,8 ∙ 29 jest większy od 150? 4,8 ≈ 5 29 ≈ 30 5 ...

Zaokrąglanie liczb (plansza 9) e align='center' height='450' width='600'> p { margin: 0cm 5mm } PRZYKŁADY PRZYKŁAD 3. Czy Iloczyn: 6,8 ∙ 11,654 jest większy od 70? 6,8 ≈ 7 11,654 ≈ 12 7 ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie