Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Kwas deoksyrybonukleinowy

Kwas deoksyrybonukleinowy

Struktura chemiczna DNA. Wiązania wodorowe są zaznaczone linią przerywaną.

Kwas deoksyrybonukleinowy (dawn. kwas dezoksyrybonukleinowy), w skrócie DNA (od ang. Deoxyribonucleic acid) – wielkocząsteczkowy organiczny związek chemiczny należący do kwasów nukleinowych . Występuje w chromosomach i pełni rolę nośnika informacji genetycznej organizmów żywych .

Spis treści

Skład i budowa

DNA jest liniowym , nierozgałęzionym biopolimerem , dla którego monomeremnukleotydy . Nukleotydy zbudowane są z: pięciowęglowego cukru deoksyrybozy , którego grupa hydroksylowa znajdująca się przy ostatnim atomie węgla jest zestryfikowana resztą fosforanową, a pierwszy atom węgla połączony jest wiązaniem N-glikozydowym z jedną z czterech zasad azotowych : adeniny A i guaniny G ( zasady purynowe ) oraz cytozyny C i tyminy T ( zasady pirymidynowe ).

Powszechnie spotykaną modyfikacją DNA jest występowanie 5-metylocytozyny (m5C) w wyniku metylacji cytozyny. W DNA niektórych wirusów, np. bakteriofagów PBS2, zamiast tyminy występuje uracyl , (U), tworząc nukleozyd 2'-deoksyurydynę[1]. 2'-Deoksyurydyna powstaje też w wyniku deaminacji C do U.

W skład cząsteczki DNA zwykle wchodzą dwa łańcuchy (DNA dwuniciowy), które biegną antyrównolegle (tzn. koniec jednego jest dokładnie naprzeciw początku drugiego). Łańcuchy owijają się wokół wspólnej osi i tworzą tzw. prawoskrętną podwójną helisę . Reszty cukrowe i fosforowe, połączone ze sobą wiązaniem fosfodiestrowym , znajdują się na zewnątrz helisy, natomiast zasady skierowane są do wnętrza i tworzą pary zasad połączone według wzoru:

A-T (A-U)
G-C
T-A (U-A)
C-G

Zasady połączone są wiązaniami wodorowymi . Cząsteczki DNA mogą być bardzo długie. U Homo sapiens ich długość (po "rozkręceniu chromosomów") dochodzi w sumie do 2 m, gdzie najdłuższa cząsteczka ma 23 cm. W ścisłym skręceniu DNA do postaci chromosomu biorą udział białka histonowe lub niehistonowe.

Każda z nici DNA ma na jednym końcu (oznaczanym jako koniec 5' ), przy ostatnim nukleotydzie wolną grupę fosforanową przy węglu 5' deoksyrybozy , a na drugim końcu (oznaczanym jako koniec 3' ) ostatni nukleotyd posiada wolną grupę hydroksylową przy węglu 3' deoksyrybozy. Ze względu na to, że helisa dwóch nici DNA jest spleciona w ten sposób, że jedna z nici zaczyna się od końca 5' a druga od końca 3', mówi się, że obie nici są względem siebie antyrównoległe.

Łańcuch nici DNA zawiera informację genetyczną o kolejności aminokwasów w białkach kodowaną w postaci trójek nukleotydowych odpowiadających odpowiednim aminokwasom podczas syntezy białka . Nazywamy to kodem genetycznym .

Po "rozpakowaniu" z chromosomów , cząsteczka ludzkiego DNA miałaby około 180 centymetrów !

Rodzaje DNA

DNA rozróżnia się pod względem:

 • pochodzenia w czasie - aDNA
 • funkcji: cDNA , mDNA, mtDNA , chlDNA , YDNA
 • struktury
  • jednoniciowy DNA inaczej ssDNA
  • dwuniciowy DNA w formach: A-DNA, B-DNA, C-DNA[2], E-DNA[3], H-DNA[4] P-DNA[5], i Z-DNA[6][7]
  • trójniciowy DNA
  • czteroniciowy DNA

Najważniejsze z nich przedstawiono w tabeli:

Rodzaj DNA/FunkcjaB-DNAA-DNAZ-DNA
liczba par zasad
przypadająca na skręt helisy
10,4 (ok. 10,2 dla tzw. wysp CpG )1112
kąt skręcania między sąsiednimi
parami zasad (w stopniach)
+ 34,6+ 39,0- 30,0
skok helisy (w nm )3,542,534,56
kierunek skręcaniaprawoskrętnaprawoskrętnalewoskrętna
średnica helisy (w nm)2,372,551,84
Fragment struktury

Struktura i funkcja DNA są niezależne i mogą występować łącznie lub nie.

Historia poznania

Ta sekcja jest . Jeśli możesz, .

Za odkrycie w 1953 roku struktury DNA Watson, Crick i Wilkins otrzymali w 1962 Nagrodę Nobla (Rosalind Franklin zmarła na raka w 1958 ).

Przypisy

 1. Takahashi and Marmur. 1963. Replacement of thymidylic acid by deoxyuridylic acid in the deoxyribonucleic acid of a transducing phage for Bacillus subtilis. Nature 197:794-795.
 2. L van Dam, M H Levitt (2000). "BII nucleotides in the B and C forms of natural-sequence polymeric DNA: A new model for the C form of DNA". J Mol Biol 304 (4): 541-61. PMID 11099379 .
 3. Vargason J.M., Eichman B.F., Ho P.S. 2000. The extended and eccentric E-DNA structure induced by cytosine methylation or bromination. Nature Structural Biology 7:758-761.
 4. Wang G., Vasquez K.M. 2006. Non-B DNA structure-induced genetic instability. Mutat Res.: 598, 103-119.
 5. Allemand et al. 1998. Stretched and overwound DNA forms a Pauling-like structure with exposed bases. PNAS 24:14152-14157.
 6. Ghosh A., Bansal M. 2003. A glossary of DNA structures from A to Z. Acta Crystallogr D Biol Crystallogr 59:620–626.
 7. Palecek E. 1991. Local supercoil-stabilized DNA structures. Critical Reviews in Biochemistry and Molecular Biology 26:151-226.
 8. Archiwalne artykuły z Nature z 1953 roku dotyczące odkrycia struktury DNA (dostęp bezpłatny) . [dostęp 2010-03-05].

Zobacz też

Zagadnienia dotyczące budowy, struktury i funkcji DNA:

Zagadnienia genetyczne:

Eksperymenty:

Inne:

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Kwas deoksyrybonukleinowy":

Nadciśnienie tętnicze ...

Oddychanie komórkowe ...

Kwas fosforowy ...

Zawał mięśnia sercowego ...

Kwasy organiczne ...

Jarząb pospolity ...

Aldehyd glicerynowy ...

Towar ...

Hemofilia ...

Grupa karbonylowa ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Kwas deoksyrybonukleinowy":

210. Gospodarka Polski. Przemysł i budownictwo (plansza 10) ...

Budowa i funkcja DNA (poprawiona) (plansza 4) ...

Budowa i funkcja DNA (poprawiona) (plansza 3) białka, tłuszcze, kwasy nukleinowe. Okazało się, że tylko bakterie pozbawione kwasu DNA (Kwas deoksyrybonukleinowy) nie wywoływały u myszy objawów choroby. Dopiero w 1953 roku udało ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie