Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Cytoplazma

Cytoplazma

Cytoplazma:

cytoplazma + jądro komórkowe = protoplazma

Dzieli się ją na cytoplazmę podstawową ( cytozol ) oraz struktury błoniaste ( organelle ). W języku polskim słowo cytoplazma używa się jednak często w węższym znaczeniu, mając na myśli tylko cytozol, czyli płynny, złożony koloid wodny, zawierający m.in. białka (zawieszone bądź rozpuszczone), lipidy, kwasy tłuszczowe, wolne aminokwasy oraz sole mineralne (np. wapnia, magnezu, sodu). Ważnym składnikiem cytoplazmy jest też skomplikowana przestrzenna sieć białkowych włókienek ( mikrofilamenty ) i mikrorureczek ( mikrotubule ), tworzących tzw. cytoszkielet . W cytoplazmie podstawowej znajdują się pozostałe plazmatyczne składniki komórki i zachodzi większość procesów metabolicznych .

Cytoplazma podstawowa jest wypełniającą komórki substancją o pozornie jednolitej strukturze, mogącą przyjmować różną postać od cieczy do galaretki ( żelu ). W niektórych typach cytoplazmy (np. u pierwotniaków ) można zaobserwować wyraźnie rozróżnienie na dwa obszary:

Enzymem markerowym (markerem) cytoplazmy podstawowej jest dehydrogenaza glukozo-6-fosforanowa (G6PD).

Cytoplazmę podstawową przenikają układy błonowe . Od zewnątrz ogranicza ją błona komórkowa – plazmolemma .

Spis treści

Skład cytoplazmy

Cytoplazma podstawowa jest substancją koloidalną , w jej skład wchodzą:

Cytoszkielet

Zasadniczym elementem strukturalnym cytoplazmy podstawowej są białka mające postać globularną lub fibrylarną np. mikrofilamenty i mikrotubule .

Mikrotubule

Mikrotubule – zbudowane z tubuliny rurki. Biorąc pod uwagę lokalizację mikrotubul w komórce oraz pełnione przez nie funkcje, wyróżniamy:

  • mikrotubule cytoplazmatyczne stanowiące elementy cytoszkieletu i sterujące ruchami organelli komórkowych
  • mikrotubule kinetochorowe odgrywające ważną rolę w czasie ruchu chromosomów i ogólnie przy podziale komórki

Retikulum endoplazmatyczne

Retikulum endoplazmatyczne (= siateczka wewnątrzplazmatyczna) – struktura stanowiąca zasadniczą część systemu błon wewnątrzkomórkowych.

Złożone jest z zespołów cystern, kanalików, banieczek, pęcherzyków. Układy te przenikają w różnych kierunkach cytoplazmę i łączą się z plazmalemmą i błoną jądrową.

Wśród błon retikulum można wyróżnić :

Procesy zachodzące w cytoplazmie podstawowej

biosynteza białek ( translacja )

początkowy etap oddychania ( glikoliza lub oksydacyjny szlak pentozofosforanowy )

Ruchy cytoplazmy

  • cyrkulacyjny – cytoplazma płynie w różnych kierunkach w pomostach cytoplazmatycznych
  • rotacyjny – cytoplazma płynie w jednym kierunku wokół wakuoli, inaczej nazywany cyklozą
  • pulsacyjny – cytoplazma płynie raz w jednym, raz w drugim kierunku (wokół wakuoli)
  • fontannowy – szczególna odmiana ruchu cyrkulacyjnego, w którym cytoplazma płynie wokół dwóch wakuoli w przeciwnych kierunkach

Ruchy cytoplazmy spowodowane są skurczami włókienek kurczliwych

  • plazmoliza – proces odstawania protoplastu od ściany komórkowej – zachodzi w roztworze hipertonicznym.
  • deplazmoliza – proces odwrotny do procesu plazmolizy – zachodzi w roztworze hipotonicznym

Zobacz też


Inne hasła zawierające informacje o "Cytoplazma":

Oddychanie komórkowe ...

Organellum ...

Filamenty ...

Testosteron ...

Cykl kwasu cytrynowego ...

Mikrofilamenty ...

Elementy morfotyczne krwi ...

Glikoliza ...

Miękisz ...

Guz chromochłonny ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Cytoplazma":

Tkanka nabłonkowa i nerwowa (plansza 10) ...

Komórka (plansza 17) e height=380 width=770 > Cytoplazma Jest to płynny, złożony koloid wodny, w którym są rozpuszczone lub zawieszone ...

006. Grzyby (plansza 23) e height=380 width=770 > Cykle rozwojowe grzybów Ruch cyrkulacyjny cytoplazmy Cytoplazma i wszystkie jądra komórkowe przepływają bezpośrednio z plemni do lęgni przez ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie