Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Pogrom

Pogrom

Pogrom jest to tradycyjnie, w znaczeniu słownikowym tyle co „zadanie komuś klęski”, „rozgromienie” (np. wrogich wojsk), „unicestwienie”, „wybicie”. Współcześnie, za rosyjskim погром, słowo to jest używane najczęściej w odniesieniu do zbiorowych, brutalnych ataków na przedstawicieli mniejszości żydowskiej , a potocznie, zwłaszcza w języku publicystyki, bywa uogólniane jako wszelki grupowy akt przemocy skierowany przeciw jakiejś grupie narodowościowej lub religijnej , często połączony z niszczeniem własności jej członków (domów, miejsc pracy, miejsc kultu).

Do pogromów dochodzi zarówno spontanicznie w wyniku jakiegoś wydarzenia lub planowo, gdy są one prowokowane przez grupy propagujące wrogość wobec jego ofiar.

Spis treści

Geneza pojęcia

W potocznym rozumieniu określenie to odnosi się do aktów przemocy wobec Żydów . W tym sensie rozpowszechniło się w XIX w. po pogromach antyżydowskich na terenach carskiej Rosji. Po zamachu Woli Ludu na cara Aleksandra II w 1881 roku, przez rosyjskie miasta przetoczyła się fala pogromów – łącznie 166 aktów – dokonywanych na Żydach, których fałszywie oskarżono o udział w zabójstwie. Wiele pogromów mogło być inspirowanych przez carską tajną policję Ochranę , która prowadziła planowe prowokacje antyżydowskie ( Protokoły Mędrców Syjonu ).

Wcześniejsze pogromy

De facto zjawisko pogromów ma skalę o wiele szerszą i długą historię. Pogromy Żydów miały wcześniej miejsce w wielu krajach średniowiecznej Europy, zwłaszcza zachodniej ( Anglia , Francja , Niemcy ), co spowodowało ich migrację do zapewniającego im bezpieczeństwo Królestwa Polskiego. Ówczesnym pogromom sprzyjały chrześcijańskie uprzedzenia wobec Żydów rozbudzone zwłaszcza w czasie krucjat . Jeszcze wcześniej pogromy miały miejsce już w starożytnym Rzymie , gdzie ich ofiarą padali z powodów religijnych zarówno Żydzi jak i chrześcijanie.

Za największy na ziemiach Polski pogrom, należy uznać rzeź galicyjską , kiedy to niemal w tym samym czasie na rozległej przestrzeni od Wadowic po Dobromil doszło do znaczenie ponad 500 wystąpień przeciwko ziemianom, urzędnikom dworskim i księżom, w czasie których w okrutny sposób zamordowano, tylko ze względu na samą przynależność do stanu szlacheckiego i to nawet osoby lubiane przez miejscową społeczność, od ponad 1200 do 3000 osób.

Pogromy innych grup etnicznych

Zjawisko pogromów nie ogranicza się jednak wyłącznie do europejskiego kręgu kulturowego i antysemityzmu . W kategoriach tych można rozpatrywać także prześladowania:

Przypisy

  1. Zabić, spalić dom i kościół . Rzeczpospolita, 06-09-2008.
  2. Rzeź chrześcijan: nawet 500 zabitych . Wirtualna Polska, 2010.

Zobacz też


Inne hasła zawierające informacje o "Pogrom":

Kauen ...

Pogrom w Kownie ...

Adolf Hitler ...

1938 Wydarzenie stało się pretekstem dla dalszych prześladowań ("noc kryształowa"). 9 / 10 listopada – wielki Pogrom Żydów w Niemczech i Austrii (" noc kryształowa "). Grudzień – Niemcy opracowały tzw. ...

1946 (30% mieszkańców głosowało 3 x nie!). 4 lipca – w Kielcach miał miejsce Pogrom Żydów (zamordowano 42 osoby) – miał on odwrócić uwagę międzynarodowej opinii ...

Czortków 1 na 2 lipca 1941 NKWD morduje 8 dominikanów 1941 - 1944 pod okupacją niemiecką , Pogrom Żydów 6 lipca 1941 i getto w Czortkowie 1945 - 1991 w Ukraińskiej SRR 1946 ...

Spira widoczne obecnie. Pomimo tego w mieście dochodziło co jakiś czas do krwawych Pogromów, do najkrwawszych zalicza się Pogrom z 1096 roku związany z przejściem ...

1940 seria napadów na ludność żydowską, pod hasłem "Niech żyje Polska bez Żydów" ( Pogrom Wielkanocny ). 30 marca – Hubalczycy odnieśli zwycięstwo w bitwie pod Huciskiem. 3 kwietnia ...

Historia Rosji przemysłu towarzyszył wzrost liczebności Armii Czerwonej, którą jednak w latach 1936-1938 spotkał Pogrom kadry dowódczej. Po napaści Niemiec na ZSRR Armia Czerwona doznała olbrzymich ...

1945 ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Pogrom":

015. Wyprawy krzyżowe (plansza 5) rabowały tereny państw na tej drodze. Ich fanatyzm religijny powodował, że urządzano Pogromy ludności żydowskiej. Z kilkudziesięciotysięcznej niezdyscyplinowanej armii większość poniosła śmierć lub rozproszyła ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie