Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Gerard Labuda

Gerard Labuda

Gerard Labuda
Urodzony28 grudnia 1916
Nowa Huta k. Kartuz
Zmarł1 października 2010
Poznań
Miejsce spoczynku Luzino
Narodowość   Polska
Link do zdjęcia Gerard Labuda
Stopień naukowydoktor habilitowany
Tytułprofesor zwyczajny
Alma Mater Uniwersytet Poznański
Uczelnia UAM
Wydział Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Poznańskiego
Zawódhistoryk mediewista, uczony
MałżonkaAlberta Wielopolska
Odznaczenia
Order Orła Białego
Order Odrodzenia Polski kl.III
Order Odrodzenia Polski kl. IV
Order Odrodzenia Polski kl. V
Order Sztandaru Pracy kl. I

Gerard Labuda (ur. 28 grudnia 1916 w Nowej Hucie koło Kartuz - zm. 1 października 2010 w Poznaniu ) – polski historyk , mediewista . Specjalność naukowa: historia powszechna i historia Polski; historia słowiańszczyzny Zachodniej w tym historia Pomorza i Kaszub ; wydawca źródeł skandynawskich i anglosaskich do historii Słowian zachodnich ; historia kultury i cywilizacji, metodologia badań historycznych. Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w latach 1962 - 1965 . W latach 1984 - 1989 wiceprezes PAN ; w latach 1989 - 1994 prezes PAU , następnie jej prezes honorowy. Członek Rady Konsultacyjnej przy Przewodniczącym Rady Państwa PRL . Mieszkał w Poznaniu .

Spis treści

Życiorys

Dzieciństwo i młodość

Edukację rozpoczął w rodzinnym domu. Rozpoczynając w wieku ośmiu lat naukę w czteroklasowej szkole powszechnej w Luzinie pisał i czytał biegle po polsku i niemiecku - po miesiącu nauki został awansem przeniesiony do drugiej klasy, a po kolejnych kilku tygodniach do trzeciej. Po ukończeniu tej szkoły uczęszczał do gimnazjum klasycznego w Wejherowie .

Studia

W 1936 roku rozpoczął studia historyczne na Uniwersytecie Poznańskim . Podczas studiów pisał rozprawy historyczne - jego monografia o biskupie Chrystianie zyskała status monumentalnej pozycji w polskiej historiografii. W 1938 pracował przy porządkowaniu archiwum Ordynacji Wielopolskich w Chrobrzu. W roku akademickim 1938 - 1939 był stypendystą Uniwersytetu w Lund w Szwecji . Studia historyczne przerwał mu wybuch II wojny światowej , kontynuował je na tajnym Uniwersytecie Ziem Zachodnich z siedzibą w Warszawie . Tam otrzymał w 1943 tytuł magistra na podstawie wydanej w 1937 roku publikacji Polska i krzyżacka misja w Prusach. Doktorat obronił w 1944 roku, również na podstawie przedwojennej rozprawy Założenia Arcybiskupstwa Magdeburskiego i Biskupstwa Poznańskiego na tle wschodniej polityki misyjnej. W okresie okupacji pracował jako księgowy w niemieckim zarządzie Liegenschaftverwaltung w Chrobrzu, równolegle wykładał konspiracyjnie historię średniowieczną Polski w filii Uniwersytetu Ziem Zachodnich w Kielcach . Potajemnie udostępniał dostępne mu (z racji obowiązków zawodowych) archiwalia do konspiracyjnych badań naukowych.

Kariera naukowa

Po wojnie zatrudniony na Uniwersytecie Poznańskim, czynnie angażował się w odbudowę biblioteki Seminarium Historycznego. W 1946 habilitował się na podstawie rozprawy Studia nad początkami państwa polskiego, w większej części napisanej w czasie okupacji. Okresowo pełnił wówczas funkcję prodziekana Wydziału Humanistycznego . Od 1950 profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Poznańskiego ; od 1951 członek korespondent PAU , a od 1953 także w Instytucie Historii PAN – tamże na czele Zakładu Historii Pomorza. Profesor zwyczajny 1956 , w latach 1958 - 1961 dyrektor Instytutu Zachodniego , rektor UAM 1962 - 1965 . Do jego zasług organizacyjnych należało powołanie rady doradczej w postaci kolegium rektorskiego oraz istniejącego do dziś Kolegium Rektorów Miasta Poznania. Od 1964 roku członek korespondent PAN, od 1969 członek rzeczywisty, w latach 1972 - 1994 członek prezydium PAN, 1972 - 1980 prezes oddziału poznańskiego PAN, 1984 - 1989 wiceprezes PAN. Członek i wieloletni sekretarz, w latach 1972 - 1975 i 1980 - 1981 prezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk . Członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności po jej reaktywacji w 1989 , prezez PAU w latach 1989 - 1994 , potem jej prezes honorowy. Był przewodniczącym Rady Naukowej Biblioteki Kórnickiej , redagował m.in. Historię dyplomacji, Słownik starożytności słowiańskich i Polski Słownik Biograficzny . Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu im. O. Kolberga 1960 - 2008 . Członek komisji UNESCO, PRL i RFN ds. podręczników szkolnych 1972 - 1989 .


Wydarzenia marcowe i ich konsekwencje

W 1968 jego czterej synowie wzięli udział w protestach marca 1968 na UAM co spowodowało, że stał się przedmiotem represji władz państwowych. Wezwany do ministerstwa w celu wyjaśnienia tej sprawy odparł, że jego (jako "dawnego rektora") synowie stanęli w marcu 1968 roku po właściwej stronie[1]. W rezultacie działań specjalnej komisji wiceministra Mistewicza, z dniem 1 września 1970 r., pod pretekstem "polityki jednoetatowości", został zmuszony do zaprzestania pracy na UAM – zezwolono mu jedynie na kontynuowanie pracy w Instytucie Historii PAN. Dzięki wsparciu ze strony ministra szkolnictwa wyższego Henryka Jabłońskiego uzyskał jednak bezterminowy urlop bezpłatny, co umożliwiło mu formalnie zachowanie stanowiska profesora na UAM. Dzięki temu mógł (choć już bez wynagrodzenia) nadal kierować do emerytury w 1986 roku pracami swojego zakładu, a okresowo prowadzić również wykład kursowy. Nieudane próby przerwania owego urlopu w celu przywrócenia pełnego etatu profesorskiego podjęte zostały w latach 1974-1975 przez ówczesnego rektora UAM Benona Miśkiewicza .

Życie prywatne

W 1943 poślubił hr. Albertę Wielopolską (1917-1999), prawnuczkę słynnego margrabiego Aleksandra Wielopolskiego . Wspomniani wyżej czterej synowie zostali profesorami uniwersytetów odpowiednio w Polsce, USA, Niemczech i Kanadzie. Córka, mieszkająca w Szwajcarii, jest jednym z redaktorów tzw. 'Wielkiego Inwentarza Zabytków' kantonu genewskiego.

9 października 2010 został pochowany w Luzinie na Kaszubach. W pogrzebie wziął udział prezes Rady Ministrów Donald Tusk [2]. Homilię wygłosił Prymas Polski senior, arcybiskup Henryk Muszyński .

Wybrane obszary badawcze

 • Propozycja najstarszego zapisanego zdania w języku polskim. Nie jest nim, jak dotąd uznawano "Daj, ać ja pobruszę, a ty poczywaj!" (Day, ut ia pobrusa, a ti poziwai) z Księgi henrykowskiej , lecz "Gorze nam się stało", które według kronikarza miał wypowiedzieć książę Henryk Pobożny w trakcie bitwy pod Legnicą . Zdanie to znamy dopiero od Jana Długosza , jednakże Labuda uargumentował, iż Długosz zaczerpnął je z obecnie zaginionej kroniki Wincentego z Kielczy .
 • Koncepcja właściwej pisowni " Wincenty z Kielczy " w miejsce stosowanej dawniej w odniesieniu do kronikarza "Wincenty z Kielc",
 • Ustalenie daty oblężenia Raciborza w 1241 r. przez Tatarów ( 15 lutego ), co wyjaśniło cały przebieg wyprawy tatarskiej. Przeprowadził to dzięki udowodnieniu na podstawie sakramentarza tynieckiego, iż 15 lutego również obchodzono wspomniany w kronice dzień św. Marcelego (czego nie byli w stanie ustalić inni badacze z powodu błędu w indeksie ).

Studenci

Uczony wypromował ponad 100 magistrów i kilkudziesięciu doktorów . Jego studentami byli m.in. profesorowie : Jerzy Hauziński , Bogusław Drewniak , Marceli Kosman , Jerzy Strzelczyk , Edward Rymar , oraz docent Irena Radtke .

Odznaczenia i tytuły honorowe

G. Labuda został odznaczony m.in. Krzyżem Wielkim, Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą, Krzyżem Komandorskim, Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Orderem Sztandaru Pracy I klasy. Prezydent Bronisław Komorowski przyznał mu pośmiertnie Order Orła Białego .

Nagroda Fundacji im. Alfreda Jurzykowskiego (USA, 1983), nagroda im. J.G.Herdera (Austria, 1991). Nagrody państwowe (1949,1951,1970).

Uzyskał tytuły doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego ( 1986 ), UMK ( 1993 ), Uniwersytetu Jagiellońskiego ( 1995 ), Warszawskiego ( 1997 ), Uniwersytetu Wrocławskiego ( 1999 ), [3], oraz Szczecińskiego ( 2003 )[4].

28 czerwca 1994 roku przyznano mu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Gdańska , a 5 lipca 2007 z inicjatywy Stowarzyszenia Czas Przestrzeń Tożsamość ze Szczecina – Honorowego Obywatela Miasta Szczecina. Byl takze Honorowym Obywatelem miasta Poznania. W 2000 nagrodzony został medalem Palmae Universitatis Studiorum Posnaniensis.

Pisma (wybór)

 • Studia nad początkami państwa polskiego, Kraków 1946.
 • Pierwsze państwo słowiańskie - państwo Samona, Kraków 1949.
 • Słowiańszczyzna pierwotna, Warszawa 1954.
 • Polska granica zachodnia. Tysiąc lat dziejów politycznych, 1970.
 • Fragmenty dziejów Słowiańszczyzny Zachodniej, t. 1-3, Poznań 1960, 1964, 1975.
 • Dzieje Zakonu Krzyżackiego w Prusach. Gospodarka-Społeczeństwo-Państwo-Ideologia (wraz z Marianem Biskupem ), Gdańsk 1986,
 • Studia nad początkami państwa polskiego (t. 1-2, 1987-88),
 • Pierwsze państwo polskie, Kraków 1989,
 • Kaszubi i ich dzieje, Gdańsk 1996,
 • Święty Stanisław Biskup Krakowski, Patron Polski, Publikacje Instytutu Historii UAM 39, Poznań 2000.
 • Mieszko I, Wrocław 2002.
 • Historia Kaszubów w dziejach Pomorza t.1 Czasy średniowieczne, Gdańsk 2006.
 • Korona i Infuła. Od Monarchii do poliarchii, Kraków 1996
 • Słowiańszczyzna starożytna i wczesnośredniowieczna, 2003
 • Mieszko II. Król Polski (1025-1034), Wydawnictwo: Poznańskie, Poznań 2008
 • Rozważania nad teorią i historią kultury i cywilizacji, Wydawnictwo: Poznańskie 2008[5].

Naukowe dokonania G. Labudy zostały przedstawione m.in. w pracy pod red. J. Dobosza, Naukowe dzieło Profesora Gerarda Labudy[6]. Łącznie opublikował ponad 2000 prac, w tym ponad 30 książek i kilkaset rozpraw i artykułów[7].

Przypisy

 1. Tomasz Schramm , Zarys dziejów Instytutu Historii UAM [w:] Bohdan Lapis , Tomasz Schramm , Rafał Witkowski, Ryszard Wryk Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 1956-2006, Poznań 2006, s. 26.
 2. pogrzeb Labudy w gazeta.pl
 3. Dział Nauki US w Szczecinie: Prof. zw. dr hab. Gerard Labuda ( pol. ). [dostęp 2010-07-24].
 4. L. Wątróbski: Doktorat h.c. dla prof. dr G. Labudy ( pol. ). [dostęp 2010-07-24]. Gazeta.pl Szczecin: Doktorat h.c US dla prof. Gerarda Labudy ( pol. ). [dostęp 2010-07-24].
 5. J. Dobosz: Prof. dr hab. Gerard Labuda ( pol. ). [dostęp 2010-07-24]., ss. 2-3.
 6. J. Dobosz: Prof. dr hab. Gerard Labuda ( pol. ). [dostęp 2010-07-24]., s. 2.
 7. J. Dobosz: Prof. dr hab. Gerard Labuda ( pol. ). [dostęp 2010-07-24]., s. 1.

Bibliografia

 • Wystąpienie Dziekana Wydziału Historycznego Profesora Tomasza Jasińskiego na uroczystości odnowienia doktoratu Profesora Gerarda Labudy, "Nasze Historie" nr 3 (1998), s. 7-10.
 • Wśród ksiąg. Z profesorem Gerardem Labudą rozmawia Tomasz Agatowski [w:] Aere perennius. Profesorowi Gerardowi Labudzie dnia 28 XII w hołdzie, Poznań 2001, s. 341-358.

Linki zewnętrzne


Poprzednik
Alfons Klafkowski
Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
1962 – 1965
Następca
Czesław Łuczak


Inne hasła zawierające informacje o "Gerard Labuda":

Mieszko II Lambert ...

1977 ...

Order Orła Białego 1995 (z urzędu) Eugeniusz Kwiatkowski , 11 listopada 1996 (pośmiertnie) Wincenty Kwieciński , 15 sierpnia 2008 (pośmiertnie) Gerard Labuda , 8 października 2010 (pośmiertnie) Stanisław Lem , 12 września 1996 Herman Lieberman , 1941 ...

Almagest ...

1932 ...

Gerard Labuda Gerard LabudaUrodzony28 grudnia 1916 Nowa Huta k. Kartuz Zmarł1 października 2010PoznańMiejsce spoczynku Luzino Narodowość   Polska Link do zdjęcia Gerard ...

Pokora ...

1969 ...

1983 ...

1933 ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Gerard Labuda":

017. Byt, człowiek i społeczeństwo według św. Tomasza z Akwinu (plansza 12) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie