Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Bytom

Bytom

Bytom
Panorama miasta
Rynek w Bytomiu
Herb
Flaga
Herb Bytomia Flaga Bytomia
Województwo śląskie
Powiat miasto na prawach powiatu
Gmina
• rodzaj
Bytom
miejska
Prawa miejskie 1254 [1]
Prezydent miasta Piotr Koj
Powierzchnia 69,43 km²
Wysokość249-330 m n.p.m.
Ludność (2009)
•  liczba
•  gęstość
•  aglomeracja

182 749[2]
2655 os./km²
3 487 000 ( konurbacja śląska )
Strefa numeracyjna
+48 32
Kod pocztowy 41-900 do 41-936
Tablice rejestracyjne SY
Położenie na mapie Polski

Bytom
50°20'54″N 18°54'56″E / 50.34833, 18.91556 Na mapach: 50°20'54″N 18°54'56″E / 50.34833, 18.91556
TERC
( TERYT )
246201 1
SIMC 0938670
Miasta partnerskie Butte-Silver Bow , Dmitrov , Recklinghausen , Vsetín , Antalya , Brest
Hasło promocyjne : Bytom – Energia Kultury
Urząd miejski
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
Strona internetowa miasta

Bytom ( niem. Beuthen in Oberschlesien skrót Beuthen O.S., łac. Bithomia, Bethania, śląs. Bytůń[3]) – miasto na prawach powiatu położone w południowej Polsce , w województwie śląskim , na Wyżynie Śląskiej , w centrum konurbacji śląskiej .

Bytom, wzmiankowany w XII wieku , jest miastem od 1254 roku.

Ważny lokalny ośrodek gospodarczy oraz kulturalny. Siedziba m.in. Opery Śląskiej oraz Muzeum Górnośląskiego . Członek Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Silesia , Związku Miast Polskich oraz Związku Powiatów Polskich [4].

Spis treści

Warunki naturalne

Położenie

Bytom położony jest w centralnej części Wyżyny Śląskiej na Wyżynie Miechowickiej, czyści Płaskowyżu Bytomsko-Katowickiego. Położenie geograficzne Bytomia wyznaczają współrzędne: 50°19' i 50°26' szerokości geograficznej północnej oraz 18°47' i 18°58' długości geograficznej wschodniej [5].

Miasto znajduje się na średniej wysokości 280-290 m n.p.m. , wahając się od 249 m n.p.m. w dolinie rzeki Bytomki do 346 m n.p.m. w rejonie rezerwatu Segiet [6].

W rejonie Bytomia wydziela się kilka mniejszych jednostek morfologicznych. Centralny obszar miasta zajmuje Wyżyna Miechowicka otoczona od północy dolinami Dramy , Szarlejki i Brynicy , od południa Bytomką , natomiast od wschodu Wyżyna Miechowicka przechodzi w Wyżynę Siemianowicką. Północna część Bytomia znajduje się na terenie Garbu Tarnogórskiego .

Geologia

Podłoże Wyżyny Miechowickiej, na której leży Bytom, stanowią łupki i piaskowce z pokładami węgla kamiennego i rudy żelaza z okresu karbonu [7]. W Niecce Bytomskiej, leżącej w północnej części wyżyny, zalegają triasowe skały od pstrego piaskowca do wapienia muszlowego z dolomitami , w których znajdują się rudy cynku , ołowiu i żelaza [7]. Górną warstwę stanowią gliny, piaski i żwiry z epoki plejstocenu .

Gleba

Pierwotnie na terenie Bytomia występowały gleby bielicowe i brunatnice , powstałe na osadach polodowcowych lub w dolinie Bytomki , na nanosach rzecznych[6]. Obecnie, ze względu na intensywną działalność człowieka oraz zanieczyszczenie gleby, podobnie jak całe środowisko, zostały przeobrażone.

Klimat

Bytom wraz z całym obszarem Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego leżą w obrębie śląsko-krakowskiej dzielnicy klimatycznej. Charakteryzuje ją przewaga wpływów oceanicznych nad kontynentalnymi oraz sporadyczne oddziaływanie docierających tu od południowego zachodu przez Bramę Morawską mas powietrza zwrotnikowego. Docierają tu również zimne masy powietrza arktycznego z północy – głównie w chłodnej połowie roku.

Wilgotność względna powietrza waha się od 68 do 84%. Średnia temperatura stycznia wynosi ok. -3 °C, lipca +16,8 °C, roczna +8,12 °C[5]. Średnia roczna suma opadów wynosi ok. 723 mm, najwyższe opady są w lipcu, a najniższe w lutym. Bytom, podobnie jak i cały obszar Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, cechuje także dość długi okres zalegania pokrywy śnieżnej oraz stosunkowo duża jej przeciętna grubość w porównaniu do nizinnych terenów Polski środkowej.

Średnia temperatura i opady dla Bytomiu
MiesiącStyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
Średnie najwyższe temperatury [°C]1371319222323181362
Średnie najniższe temperatury [°C]-4-4-138111312951-3
Opady [mm]30.529.232.536.852.859.473.751.14535.337.632.8
Źródło: msn weather[8] {{{accessdate}}}

Wody

Bytom położony jest w wododziale Wisły i Odry . Większa część terytorium miasta leży w dorzeczu Odry i odwadniana jest przez Bytomkę oraz Potok Rokitnicki będący jej dopływem . Reszta miasta oddaje wody do Szarlejki i Brynicy .

Na terenie miasta znajduje się kilkadziesiąt stawów, utworzonych głównie w wyrobiskach i zapadliskach. Kilkanaście z nich znajduje się na terenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego " Żabie Doły ".

Przyroda

Kamieniołomy dolomitu Blachówka

Około 20 procent powierzchni miasta zajmują lasy znajdujące się głównie w północno-zachodniej części miasta. Większość z nich zostały nasadzone sztucznie, z przewagą sosny , świerka i buka [9].

W mieście znajduje się szereg osobliwości przyrodniczych. Należą do nich rezerwat leśny Segiet . W jego sąsiedztwie ochroną objęto nieczynne kamieniołomy dolomitu Blachówka ze skamieniałościami morza triasowego , formami krasowymi dolomitu oraz miejsce gniazdowania ptaków, także drapieżnych.

Na granicy Bytomia, Chorzowa i Piekar Śląskich znajduje się zespół przyrodniczo-krajobrazowy Żabie Doły , na terenie którego występuje ponad 100 gatunków ptactwa.

Na terenie miasta znajduje się także park miejski założony w 1870 roku.

Rozwój administracyjny

Pierwsze przedmieścia Bytomia powstały w średniowieczu i mieściły się poza murami obronnymi miasta, były to Błotnica, Dyngos, przedmieście Gliwickie oraz Krakowskie[10]. Z czasem miasto wchłonęło pobliskie wsie, osady i kolonie – Małe Pole (Kleinfeld), Duże Pole (Grossfeld) oraz Dąbrowę Miejską.

Do 1922 roku dzielnicą (eksklawą nie łączącą się bezpośrednio z resztą miasta) Bytomia był Czarny Las – późniejszy Nowy Bytom[]. Odłączony został od od reszty miasta przez poplebiscytową granicę.

W 1927 roku do Bytomia przyłączono Rozbark , który obecnie został w większości wchłonięty przez centrum. W 1951 roku w wyniku reformy administracyjnej zlikwidowano powiat bytomski a do miasta jako dzielnice przyłączono Bobrek , Karb ( gmina Bobrek-Karb ), Łagiewniki ( gmina Łagiewniki ), Miechowice ( gmina Miechowice ) oraz Szombierki ( gmina Chruszczów )[10]. Po reformie administracyjnej w 1975 roku zniesiono podział na dzielnice a nowymi częściami Bytomia stały się Stolarzowice i Górniki ( gmina Stolarzowice ) oraz Radzionków z dzielnicami Rojca , Stroszek , Vitor, Sucha Góra i Blachówka[10].

1 stycznia 1998 roku Radzionków , wraz z dzielnicą Rojca , ponownie stał się samodzielnym miastem[11].

W latach 1945 - 1950 Bytom należał do województwa śląsko-dąbrowskiego , zaś w latach 1950 - 1998 do województwa katowickiego (w okresie 1953 - 1956 funkcjonującym pod nazwą województwa stalinogrodzkiego ).

Demografia

Ludność Bytomia na przestrzeni ostatnich 4 stuleci

uwaga: do Bytomia w latach 1975 - 1997 włączono Radzionków

Największą populację Bytom odnotował w 1987 r. – wg danych GUS 239 800 mieszkańców[12].

Historia

Jeden z detali z wyburzonej kamienicy przy pl. Kościuszki
Detal architektoniczny na bytomskiej kamienicy
Śpiący lew

Najważniejsze daty:

Polityka

Urząd Miasta Bytom

Bytom jest miastem na prawach powiatu . Mieszkańcy wybierają do rady miasta 25 radnych . Organem wykonawczym jest prezydent miasta . Siedzibą władz jest Urząd Miasta przy ul. Parkowej.

Na czele bytomskiej Rady Miejskiej stoi Kazimierz Bartkowiak, powołany na miejsce odwołanego Artura Krawczyka[14], a jego zastępcami Stefania Wawer, Dariusz Wąsowicz i Andrzej Kostek[15]. W Radzie Miasta, oprócz zwycięskiej Platformy Obywatelskiej , zasiadają radni Prawa i Sprawiedliwości , Lewicy i Demokratów , Wspólnego Bytomia i Porozumienia dla Bytomia[16].

W wyborach parlamentarnych w 2007 roku do sejmu i senatu trafiło trzech bytomskich polityków: Jacek Brzezinka (poseł PO), Wojciech Szarama (poseł PiS) oraz Andrzej Misiołek (senator PO)[17].

Prezydent

Prezydentem Bytomia w wyborach samorządowych w 2006 roku został Piotr Koj . Wygrał w drugiej turze wynikiem 82,6% pokonując tym samym dotychczasowego prezydenta, Krzysztofa Wójcika[18].

Prezydenci Bytomia:

Architektura

Układ urbanistyczny

Pocztówka z ok. 1910 roku przedstawiająca wyburzoną zachodnią pierzeję rynku. Pierwszy z lewej ratusz w Bytomiu .

W Bytomiu zachowany został układ urbanistyczny średniowiecznego miasta typowy dla ówczesnych miast europejskich, lokowanych na prawie niemieckim .

Z rogów prostokątnego rynku wybiegały pod kątem prostym po dwie ulice, a ponadto dwie w połowie dłuższych boków – z pierzei północnej i południowej. Kościół farny ulokowany był poza rynkiem świadcząc o jego przedlokacyjnym pochodzeniu. Obecny wygląd rynku, odbiegający od pierwotnego, jest wynikiem przebudów po II wojnie światowej [20].

Wyburzenie zniszczonego po wojnie kwartału zabudowy w pierzei zachodniej spowodowało, że dzisiejszy rynek jest dwa razy większy od średniowiecznego. W miejscu usuniętej zabudowy stały co najmniej dwa bytomskie ratusze , z tego ostatni pochodzący z 1877 roku. Z przeprowadzonych na płycie rynku wykopalisk wiadomo, że co najmniej do XVI wieku niewielki murowany ratusz znajdował się pośrodku placu[20].

Mapka znajdująca się przy reliktach dawnych murów obronnych, na placu Kościuszki . Zaznaczono średniowieczny układ murów oraz bramy miejskie.

Pod koniec XIII wieku miasto posiadało mury obronne z łamanego kamienia, z łupinowymi basztami . W XVI wieku fortyfikacje zostały wzmocnione wałem ziemnym . W skład fortyfikacji wchodził także nieistniejący zamek książęcy znajdujący się na placu Grunwaldzkim od XIII wieku , a niszczejący po podziale w 1369 roku. Do miasta prowadziły bramy Pyskowicka, Gliwicka i Krakowska. Mury obronne miasta wyburzono w pierwszej połowie XIX wieku , do dziś zachowały się zaledwie małe fragmenty. Pamiątką po warownym grodzie są nazwy ulic Wałowej i Murarskiej. Średniowieczne nazwy zachowały również Krakowska, Gliwicka, Krawiecka, Browarniana i Rzeźnicza.

Widocznym śladem po rozwoju przestrzennym Bytomia na przełomie XIX i XX wieku jest ciąg placów prowadzący od Rynku poprzez plac Grunwaldzki , plac Sobieskiego do placu Akademickiego, uzupełniony leżącym nieco na uboczu placem Słowiańskim. Ścisłe centrum tworzy od drugiej połowy XIX wieku po dziś dzień położony na zachód od rynku plac Kościuszki wraz z głównym deptakiem miasta, ulicą Dworcową .

Zabytki

Kamienice przy Rynku w Bytomiu
Kamienica przy Rynku w Bytomiu
Kamienice przy Rynku w Bytomiu

Lista zabytków znajdujących się Bytomiu:

Kultura

Lista placówek kulturalnych w Bytomiu:

Imprezy cykliczne

 • Bytomska Noc Świętojańska
 • Międzynarodowa Konferencja Tańca Współczesnego
 • Festiwal Teatralny Teatromania
 • Dni Bytomia

Edukacja i nauka

Obecnie w mieście istnieją 43 przedszkola , 27 szkół podstawowych , 22 gimnazja i 34 szkoły średnie w tym 11 liceów ogólnokształcących, 7 liceów profilowanych, 9 techników i 7 zasadniczych szkół zawodowych[21]. W Bytomiu działają także dwie szkoły artystyczne – Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. L. Różyckiego oraz Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna im. F. Chopina.

Najbardziej cenionymi szkołami są[]: I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Smolenia , II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego oraz IV Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Bytomiu|IV Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego a także V Liceum Ogólnokształcące (o profilu sportowym: judo, lekka atletyka, hokej) im. Kamili Skolimowskiej.

W Bytomiu i jego okolicy studiuje ok. 7 tys. studentów[22], uczęszczających do siedmiu szkół wyższych:

W mieście znajduje się także Miejska Biblioteka Publiczna z 10 filiami oraz 2 Młodzieżowe Domy Kultury.

Turystyka

Piwnice Gorywodów

Atrakcje turystyczne

Szlaki turystyczne

Znakowane:

Spacerowe:

Ścieżki dydaktyczne:

Pozostałe:

Baza noclegowa

W mieście funkcjonuje niewielka baza noclegowa. Najstarszym hotelem jest dwugwiazdkowy "Bristol" działający w zabytkowej kamienicy Hotelu "Sanssouci" z 1858 roku przy ul. Dworcowej 16[23].

Oprócz niego w mieście działa Hotel "Bytom" przy ul. Zabrzańskej 110, Hotel "Royal Inn" przy ul. Strzelców Bytomskich 87a, Motel "Tramp" przy ul. Dolnej 2 oraz Pensjonat Dolomity Sportowa Dolina przy ul. Blachówka 94 na Suchej Górze [24].

Religia

Bytom ma 18 parafii rzymskokatolickich , z czego 17 parafii należy do 2 dekanatów: Bytom oraz Bytom-Miechowice w diecezji gliwickiej , natomiast parafia św. Jana Nepomucena w Łagiewnikach należy do dekanatu Świętochłowice , w archidiecezji katowickiej .

W mieście działają także następujące kościoły protestanckie : parafia ewangelicko-augsburska , parafia ewangelicko-metodystyczna , zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów , zbór Kościoła Wolnych Chrześcijan , zbór Kościoła Bożego w Chrystusie , zbór Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego , zbór Kościoła Reformowanego Adwentystów Dnia Siódmego oraz zbór Chrześcijan Dnia Siódmego .

Działalność prowadzą także wyznania restoracjonistyczne : Świadkowie Jehowy i Świecki Ruch Misyjny "Epifania" .

W latach 1982-1990 w Bytomiu funkcjonowała parafia Kościoła Starokatolickiego Mariawitów pw. Miłosierdzia Bożego . Obecnie mariawici z Bytomia należą do parafii Matki Boskiej Różańcowej w Sosnowcu . Obecnie znajduje się tutaj filia parafii starokatolickiej św. Ojca Pio i Chrystusa Króla Najwyższego i Wiecznego Arcykapłana z siedzibą w Chorzowie .

W mieście, na placu Grunwaldzkim , znajduje się także filia Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Katowicach .

W mieście znajduje się również ośrodek buddyzmu Diamentowej Drogi .

W Bytomiu, w Kościele Ducha Świętego przy ulicy Krakowskiej , będącym kościołem filialnym bytomskiej fary, z inicjatywy Bytomskiego Środowiska Wiernych Tradycji Łacińskiej (obecnie: Śląskie Środowisko Wiernych Tradycji Łacińskiej z siedzibą w Bytomiu) od 2005 roku można wysłuchać Mszy św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego (tzw. trydenckiej). Jest ona sprawowana w niedziele i święta o godzinie 9.15 oraz w niektóre dni w tygodniu o godzinie 19.00.

Sport i rekreacja

 • Lista klubów sportowych z Bytomia:
  • Polonia Bytom – klub piłkarski występujący w Ekstraklasie ; dwukrotny mistrz Polski , czterokrotny wicemistrz Polski , trzykrotny finalista Pucharu Polski , zdobywca Pucharu Rappana, najbardziej utytułowany klub piłkarski w Bytomiu
  • TMH Polonia Bytom – klub hokeja na lodzie występujący w hokejowej Ekstralidze ; sześciokrotny Mistrz Polski, trzykrotny wicemistrz Polski. W klubie grali i nadal grają Olimpijczycy i reprezentanci Polski w hokeja na lodzie m.in. Mariusz Puzio czy Krzysztof Kuźniecow .
  • Szombierki Bytom – klub piłkarski mający na swoim koncie jedno mistrzostwo Polski oraz jedno wicemistrzostwo Polski , aktualnie występuje w lidze okręgowej.
  • MLKS Czarna Strzała Bytom – znany w Polsce, odnoszący sukcesy klub łuczniczy . Wychowankiem klubu jest Olimpijka Małgorzata Sobieraj . Klub ma też sporo utalentowanych juniorów.
  • Rozbark Bytom – klub piłkarski który w całej swej historii najwyżej występował w III lidze (1970 rok), w 2006 roku został zlikwidowany z powodu kłopotów finansowych, w ostatnim swym sezonie zdołał utrzymać się w IV lidze
  • Bobrek Karb Bytom – klub piłkarski bez większych sukcesów. W sezonach 2001/02 oraz 2002/03 grał w IV lidze . Obecnie nie posiada drużyny seniorów
  • Czarni Sucha Góra – klub piłkarski grający obecnie w klasie A. Powstał w 1920 roku, klub ten posiada także kobiecą sekcję piłki nożnej
  • Silesia Miechowice – klub sportowy posiadający dwie sekcje: piłki nożnej oraz tenisa stołowego . Piłkarska sekcja występuje w lidze okręgowej, z kolei tenisiści stołowi rywalizują w południowej grupie I ligi. Największym sukcesem piłkarzy jest awans do 1/8 finału Pucharu Polski w 1968 roku.
  • Rodło Górniki – klub piłkarski grający na poziomie klasy A do której awansował w sezonie 2005/2006. Najpopularniejszymi wychowankami tego klubu są Józef Wandzik i Martin Max
  • Tempo Stolarzowice – klub piłkarski uczestniczący w rozgrywkach klasy A. Do tej klasy rozgrywkowej awansowali w sezonie 2005/2006
  • ŁKS Łagiewniki – kolejny klub piłkarski bez znaczących sukcesów, od kilku sezonów regularnie występuje w rozgrywkach klasy B
  • Czarni Bytom – obecnie działają dwie sekcje: rugby oraz judo , w latach świetności istniała również drużyna piłkarska. Sekcja judo należy do najlepszych w Polsce, w swym gronie ma również olimpijczyków. Rugbiści z kolei swoje najlepsze lata mają już za sobą i obecnie skupiają się na szkoleniu młodzieży, swego czasu był to czołowy klub w Polsce.
  • WTS Bytom – klub piłki wodnej który kontynuuje tradycje Polonii Bytom w tej dziedzinie sportu, obecnie skupia się głównie na szkoleniu młodzieży
  • Górnik Bytom – bardzo znany i ceniony klub tenisa ziemnego , w swych szeregach ma wielu utalentowanych i utytułowanych wychowanków. Organizuje turnieje zarówno rangi krajowej jak i międzynarodowej.
  • FC Pocztowa (piłka nożna) – nowy klub, który dopiero się rozwija (mecze rozegrane z innymi klubami tylko towarzysko); żadnych osiągnięć, klub który wygrał mistrzostwa MiędzyUliczne 2006; II Miejsce w sezonie 05/06
  • Nadzieja Bytom – nowy klub piłkarski, który od sezonu 2008/2009 bierze udział w rozgrywkach klasy B

Lista sportowców bytomskich:

Gospodarka

Rycina przedstawiająca EC Szombierki

Przemysł

W Bytomiu niegdyś działało 11 kopalń i 2 huty żelaza. Dziś z przemysłu ciężkiego w mieście została tylko kopalnia Bobrek-Centrum . W styczniu 2008 roku oddano do użytku 1. etap Bytomskiego Parku Przemysłowego na zrekultywowanych terenach po zamkniętych zakładach górniczo-hutniczych "Orzeł Biały".

Handel

Handel jest jednym z głównych filarów gospodarki Bytomia. Jako miasto o długich tradycjach handlowych, nadal bardzo dobrze spełnia swoją rolę. Centrum Bytomia, a głównie ulica Dworcowa i Rynek są największą siedzibą sprzedawców w gminie. Na wiosnę 2010 roku 60 metrów od Rynku – na skwerze pomiędzy placem Kościuszki i ulicami Jainty, Piekarską, Dzieci Lwowskich – zostanie otwarta galeria handlowo-rozrywkowa " Agora ", wybudowana przez skandynawską firmę Braaten+Pedersen plus Partners (po otwarciu zostanie zakupiona za 263 mln zł przez brytyjską firmę "First Property Group")[25]. Ponadto w Bytomiu działają 3 centra handlowe i 3 hipermarkety

Transport

Dworzec Autobusowy
Centrum Bytomia, tramwaj " Karlik "
Kursujący liniowo (linia 38) do dziś wagon nr 954 typu N z 1949 roku na ul. Piekarskiej

Komunikacja miejska

Mieszkańcy Bytomia korzystają z 53 linii autobusowych i 11 tramwajowych. Komunikację miejską w Bytomiu organizuje niemal całkowicie KZK GOP . Na jego zlecenie wszystkie linie tramwajowe obsługiwane są przez spółkę Tramwaje Śląskie , a liniami autobusowymi zajmują się m.in. PKM Tychy , PKM Świerklaniec i Nowak Transport .

Transport drogowy

Bytom leży na skrzyżowaniu głównych szlaków komunikacyjnych o charakterze regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym. Zapewnia dzięki temu dobre połączenia z miastami Aglomeracji Górnośląskiej i ważnymi ośrodkami miejskimi w kraju, ale również z krajami: Czechami , Słowacją , Niemcami i Ukrainą . W przyszłości dodatkowe połączenia drogowe z miastem na kierunku północ-południe zapewni autostrada A1 .

Drogi Wojewódzkie:

Drogi Krajowe:

Drogi Europejskie:

Autostrady:

Transport kolejowy

Linie kolejowe łączą Bytom bezpośrednio z wieloma miastami (połączenia bezpośrednie):

Ponadto z Bytomia do Miasteczka Śl. przez Tarnowskie Góry (głównie w sezonie letnim) kursują kolejki wąskotorowe Górnośląskich Kolei Wąskotorowych .

Transport lotniczy

W odległości około 23 km na północ od Bytomia zlokalizowany jest międzynarodowy port lotniczy "Katowice" w Pyrzowicach . Posiada on roczną przepustowość 3,6 mln pasażerów (dwa terminale). W 2006 obsłużono 1,5 mln pasażerów Poza tym ma także terminal cargo . Obsługuje stałe połączenia rejsowe z ponad dwudziestoma liniami lotniczymi : Ryanair , Centralwings , EuroLOT , LOT , Lufthansa , oraz Wizz Air .

Ponadto w odległości około 80 km znajduje się międzynarodowe lotnisko w Krakowie-Balicach . Jest to największy port regionalny w kraju i drugi po warszawskim Okęciu pod względem liczby obsługiwanych pasażerów. Obsługuje stałe połączenia rejsowe z ponad dwudziestoma liniami lotniczymi : Air France , EuroLOT , LOT , Lufthansa .

W niedalekiej odległości (ok. 70–90 km) od Bytomia znajduje się także międzynarodowy port lotniczy Ostrava-Mošnov w Czechach. Z jego usług korzysta niemal piętnaście linii lotniczych : Austrian Airlines , Air Europa i Fischer Air.

Bytomianie i ludzie związani z Bytomiem

Urodzeni w Bytomiu

 • Grzegorz Gerwazy Gorczycki (1665?–1734) – polski kompozytor i muzyk
 • Adolf Kober (1879–1958) – rabin i historyk
 • Max Tau (1897–1976) – niemiecki pisarz pochodzenia żydowskiego
 • Paul Habraschka (1897–1969) – niemiecki poeta i pisarz, humorysta
 • Henry J. Leir (1900–1998) – amerykański przemysłowiec, finansista i filantrop
 • Karol Kurpanik (1908–1946) – niemiecki zbrodniarz wojenny, podoficer SS i Rapportführer w KL Auschwitz-Birkenau . Za szczególne okrucieństwa skazany na karę śmierci przez Specjalny Sąd karny w Katowicach
 • Wilhelm Polotzek (1914-1952) – niemiecki zbrodniarz wojenny, podoficer SS i Rapportführer w KL Auschwitz-Birkenau . Za szczególne okrucieństwa skazany na karę śmierci przez Sąd Wojewódzki w Krakowie
 • Leo Scheffczyk (1920–2005) – niemiecki teolog, kardynał
 • Hans-Joachim Kasprzik (1928–1997) – niemiecki reżyser filmowy
 • Reiner Zimnik (ur. 1930) – niemiecki pisarz, malarz i ilustrator
 • Józef Szmidt (ur. 1935) w Miechowicach (obecnie dzielnica Bytomia) – sportowiec, zdobywca 2 złotych medali dla Polski w trójskoku na olimpiadach w Rzymie w 1960 r. i w Tokio w 1964 r.
 • Karin Stanek (ur. 1943) – polska piosenkarka
 • Leszek Engelking (ur. 1955) – polski poeta, pisarz, tłumacz, krytyk i literaturoznawca
 • Agnieszka Fatyga (ur. 1958) – polska aktorka i piosenkarka
 • Ewa Uryga (ur. 1961) – polska piosenkarka
 • Waldemar Legień (ur. 1963) – polski judoka, dwukrotny zdobywca złotych medali dla Polski na olimpiadach: w Seulu w 1988 r. i w Barcelonie w 1992 r.
 • Anna Popek (ur.1968) - redaktor i prezenter TV, aktorka
 • Jacek Król (ur. 1973) - polski aktor
 • Maciej Friedek (ur. 1973) – policjant, aktor-amator znany z serialu " Detektywi "
 • Monika Kwiatkowska-Dejczer (ur. 1975) – polska aktorka
 • Marzena Godecki (ur. 1978) – australijska aktorka polskiego pochodzenia
 • Seweryn Mosz (ur. 1978) - pisarz, filozof, teolog
 • Mariusz Kałamaga (ur. 1981) – polski artysta kabaretowy, członek kabaretu Łowcy.B
 • Gosia Andrzejewicz (ur. 1984) – polska piosenkarka.
 • prof. dr hab. Karol Musioł (ur. 1944) - fizyk, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • Jerzy Konikowski (ur. 1947) – szachista, trener i publicysta.

Honorowi obywatele miasta

 • Hubert Kowol – proboszcz parafii św. Barbary w latach 1965 - 2000 [26]
 • Jan Drabina – prof. dr hab., polski religioznawca, historyk, i mediewista
 • Wiesław Ochman – śpiewak operowy
 • Aleksander Sieroń – doktor medycyny, szef Kliniki Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej w Bytomiu

Zobacz też

Przypisy

 1. Cykl Gminy polskie – gmina Bytom – historia i architektura miasta. ( pol. ). odyssei.com, 2005-10-28. [dostęp 19 października 2008].
 2. Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym (Stan w dniu 30 XII 2009 r.) , GUS , 11 czerwca 2010 , Warszawa.
 3. Również Bytům
 4. Związki gmin ( pol. ). bytom.pl. [dostęp 2009-03-13].
 5. 5,0 5,1 Urząd Miejski w Bytomiu: Charakterystyka środowiska naturalnego w Bytomiu ( pol. ). [dostęp 19 października 2008].
 6. 6,0 6,1 Edward Wieczorek: Bytom i okolice. Bytom: 1997. . 
 7. 7,0 7,1 Leonard Kłos, Edward Wieczorek: Bytom i Wyżyna Miechowicka: przyroda i zabytki. Bytom: 2002, s. 55. . 
 8. Weather averages for Bytom, POL ( ang. ). [dostęp 2008-12-19].
 9. Edward Wieczorek: Przyroda Bytomia. Biuro Promocji Bytomia. 
 10. 10,0 10,1 10,2 Leonard Kłos, Edward Wieczorek: Bytom i Wyżyna Miechowicka: przyroda i zabytki. Bytom: 2002. . 
 11. Jarosław A. Krawczyk: Radzionków – Kalendarium historyczne ( pol. ). radzionkow.pl. [dostęp 2009-03-07].
 12. GUS Bank Danych Regionalnych, faktyczne miejsce zamieszkania, stan na 31 XII 1987
 13. Jan Drabina , Historia Bytomia 1254-2000, str.272.,
 14. Kazimierz Bartkowiak, przewodniczący RM w Bytomiu ( pol. ). gospodarkaslaska.pl, 2008-12-18. [dostęp 2009-02-28].
 15. Przewodniczący Rady Miejskiej ( pol. ). bytom.pl. [dostęp 2009-02-28].
 16. Radni Rady Miejskiej ( pol. ). bytom.pl. [dostęp 2009-02-28].
 17. ton: Trzej bytomianie w parlamencie ( pol. ). Życie Bytomskie , 2007-10-29. [dostęp 2009-02-28].
 18. ton: Koj, Wójcik i statystyka ( pol. ). Życie Bytomskie , 2006-12-18. [dostęp 2009-02-28].
 19. Nasze miasto . [dostęp 2009-02-15].
 20. 20,0 20,1 Układ urbanistyczny ( pol. ). bytom.pl. [dostęp 2009-03-08].
 21. Portal edukacyjny Bytom – Szkoły ( pol. ). edukacja.bytom.pl. [dostęp 2009-03-10].
 22. Anna Krzyszkowska. Bytomski Festiwal Nauki i Sztuki . „Bytomska Gazeta Miejska”. nr. 5, ss. s. 4 (25 kwietnia 2008). Urząd Miejski Bytom ( pol. ). 
 23. Hotel Bristol – Hotel . hotel-bristol.com.pl. [dostęp 2009-06-10].
 24. Dane teleadresowe . bytom.pl. [dostęp 2009-06-10].
 25. Życie Bytomskie , 17.09.2007, str.11
 26. Prałat Hubert Kowol Honorowym Obywatelem Miasta Bytomia . bytom.pl, 2009-06-23. [dostęp 2009-06-24].

Bibliografia

 • "Kościoły i kaplice Bytomia" – Halina i Zbigniew Łabęccy
 • "Bytomskie zabytki" – praca zbiorowa pod redakcją Jana Drabiny
 • "Dzielnice Bytomia na starych fotografiach, pocztówkach i planach" – praca zbiorowa pod redakcją Jana Drabiny

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Bytom":

1986 ...

Cieplice Śląskie-Zdrój LiteraturaO dziejach panów Cieplic, w: A. Kuzio-Podrucki, Schaffgotschowie. Zmienne losy śląskiej arystokracji, Bytom 2007, – informacje o książce na stronie: Śląska szlachta i ...

Zamek Chojnik zamków w Polsce. Warszawa: 2001. . A. Kuzio-Podrucki: Schaffgotschowie. Zmienne losy śląskiej arystokracji . Bytom: 2007. . Panorama z zamku Chojnik Panorama z zamku Chojnik Linki zewnętrzne Strona Zamku ...

1951 ...

Ziemiaństwo w Krakowie, Dekret Rolny a prawo BibliografiaA. Wójtowicz, "Ród Petrykowskich, Linia kujawsko-mazowiecka", Bytom 2008.J. Żarnowski, Społeczeństwo II Rzeczypospolitej 1918-1939, Warszawa 1973T. Chrzanowski, Dziedzictwo. Ziemianie ...

1254 ...

1460 ...

1946 ...

1999 ...

Port lotniczy Katowice-Pyrzowice ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Bytom":

208 Walki o granice II Rzeczypospolitej (plansza 10) ...

Surowce mineralne Polski (plansza 15) dolomitach kruszconośnych. Rudy te wydobywa się w trzech rejonach: - Tarnowskie Góry – Bytom - Olkusz – Zawiercie - Chrzanów – Trzebina Pod względem wydobycia Polska w 2003 ...

201. Środowisko przyrodnicze Polski (plansza 15) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie