Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Periodyzacja sztuki

Periodyzacja sztuki

Spis treści

Sztuka prehistoryczna (pradziejowa)

Jej początki datuje się na około 50 tys. lat p.n.e. Wyróżniamy sztukę kultur paleolitu , mezolitu , neolitu , epoki brązu , epoki żelaza .

Sztuka starożytna

V/III tys. p.n.e. - ok. 300 r. n.e.

W starożytnym okresie dziejów stosuje się podziały geograficzne w ramach krajów Bliskiego Wschodu i basenu Morza Śródziemnego.

nazwaramy czasowezobacz też
sztuka starożytnego Egiptu ok. 4000 p.n.e.
ok. 650 n.e.
Starożytny Egipt
architektura i rzeźba
malarstwo
sztuka okresu przeddynastycznegoIV tysiąclecie p.n.e.
sztuka okresu wczesnodynastycznegook. 2960 p.n.e.
ok. 2640 p.n.e.
sztuka Starego Państwaok. 2640 p.n.e.
ok. 2134 p.n.e.
sztuka Średniego Państwaok. 2134 p.n.e.
ok. 1785 p.n.e.
sztuka Nowego Państwaok. 1785 p.n.e.
ok. 1085 p.n.e.
Epoka Późnaok. 1085 p.n.e.
305 p.n.e.
sztuka okresu ptolemejskiego 305 p.n.e.
30 p.n.e.
sztuka okresu rzymskiego 30 p.n.e.
395 n.e.
sztuka koptyjska IV w.
VII w.
sztuka starożytnej Mezopotamii ok. 3200 p.n.e.
ok. 650 n.e.
Mezopotamia
sztuka sumeryjska pocz. III tys. p.n.e.
2000 p.n.e.
sztuka akadyjska 2340 p.n.e.
2200 p.n.e.
sztuka babilońska II tys. p.n.e.
539 p.n.e.
sztuka asyryjska pocz. II tys. p.n.e.
612 p.n.e.
okres hellenistyczny
sztuka hetycka
okres wczesnypocz. II tys. p.n.e.
sztuka Starego Państwa1. poł. II tys. p.n.e.
sztuka Nowego Państwa1450 p.n.e.
1200 p.n.e.
sztuka nowohetycka (syro-hetycka)do ok. 700 p.n.e.
sztuka starożytnej Persji ok. 600 p.n.e.
ok. 650 n.e.
okres achemenidzki
okres hellenistyczny (Seleucydów)
okres sasanidzki
sztuka egejska ok. 2900 p.n.e.
ok. 1100 p.n.e.
ceramika:
   styl Kamares
sztuka cykladzka 2900 p.n.e.
1100 p.n.e.
sztuka minojska (kreteńska)ok. 3500 p.n.e.
1070 p.n.e.
sztuka helladzka ok. 3000 p.n.e.
ok. 1100 p.n.e.
   okres wczesnyok. 3000 p.n.e.
ok. 1900 p.n.e.
   okres średniok. 1900 p.n.e.
ok. 1600 p.n.e.
    okres późny (mykeński)ok. 1600 p.n.e.
ok. 1100 p.n.e.
sztuka starożytnej Grecji ok. 1600 p.n.e.
ok. 400 n.e.
rzeźba:
  styl mokrych szat
ceramika:
   styl geometryczny
   styl submykeński
   styl czarnofigurowy
   styl czerwonofigurowy
   styl orientalizujący
   styl swobodny
   styl bogaty
   styl kerczeński
architektura:
   porządek dorycki
   porządek joński
   porządek koryncki
sztuka wieków ciemnych [1]
sztuka okresu archaicznego [2] XI w. p.n.e.
VI w. p.n.e.
   faza protogeometryczna XI w. p.n.e.
X w. p.n.e.
   faza geometryczna X w. p.n.e.
VIII w. p.n.e.
   styl orientalizujący VII w. p.n.e.
sztuka okresu klasycznego V w. p.n.e.
IV w. p.n.e.
sztuka okresu hellenistycznego 323 p.n.e.
30 p.n.e.
sztuka okresu rzymskiego
sztuka bosporańska V w. p.n.e.
IV w. n.e.
okres wpływów greckich V w. p.n.e.
II w. p.n.e.
okres wpływów sarmackich II w. p.n.e.
IV w. n.e.
sztuka etruska ok. 900 p.n.e.
ok. 50 p.n.e.
architektura:
   porządek toskański
sztuka starożytnego Rzymu ok. 600 p.n.e.
ok. 400 n.e.
Starożytny Rzym
architektura:
   porządek kompozytowy
   neoattycyzm
rzeźba
malarstwo
sztuka epoki królewskiej VI w. p.n.e.
sztuka okresu republiki V w. p.n.e.
30 p.n.e.
sztuka okresu cesarstwa 30 p.n.e.
koniec IV w. n.e.
sztuka wczesnochrześcijańska II w.
VI w.
architektura
okres pierwszy (katakumbowy)do 313 r.
okres drugi (kultu publicznego)

Sztuka średniowiecza

V w. - XV w.

nazwazasięgramy czasowezobacz też
sztuka koptyjska największy rozkwit: IV–VII[3]
sztuka bizantyjska ok. 400 r.
ok. 1450 r.
architektura
sztuka przedromańska (preromańska)ok. 500 r.
ok. 1050 r.
architektura
sztuka longobardzka
sztuka wizygocka Hiszpania
sztuka mozarabska Hiszpania od IX w.
sztuka merowińska
(przedkarolińska)
państwo Franków V w.
VIII w.
sztuka karolińska
(tzw. renesans karoliński)
państwo Franków 2. poł. VIII w.
1. poł. X w.
sztuka ottońska
(pokarolińska)
Niemcy X w.
1. poł. XI w.
sztuka wczesnopiastowska Polska X w.
ok. 1038 r.
sztuka irlandzka
sztuka romańska ok. 1000 r.
ok. 1300 r.
architektura
sztuka gotycka ok. 1150 r.
ok. 1550 r.[4]
styl międzynarodowy
doloryzm
architektura:
   gotyk brabancki
   gotyk skaldyjski
   gotyk wenecki
   styl izabeliński
   styl manueliński
   flamboyant
   mudejar
gotyk wczesny Francja : primaire
Anglia : early English
Niemcy : Frühgotik
11501200
ok. 11801270
12301300
gotyk dojrzały (pełny) Francja : rayonnant
Anglia : decorated style
Niemcy : Hochgotik
12001250
12501360
13001350 [5]
gotyk późny (płomienisty) Francja : flamboyant
Anglia : perpendicular style
Niemcy : Spätgotik (deutsche Sondergotik)
do przeł. XV i XVI w.

Sztuka nowożytna

XV - XIX w.

Wiek XV jest okresem przełomu sztuki średniowiecznej i nowożytnej. W okresie kultury nowożytnej stosujemy w dalszym ciągu podział na kolejne style historyczne, zapoczątkowane w Średniowieczu, umiejscowione w Europie. Druga połowa XIX w. jest okresem przełomu ze sztuką nowoczesną.

nazwazasięgramy czasowezobacz też
sztuka renesansu ok. 1400 r.
ok. 1600 r.
architektura :
   renesans lubelski
   plateresco
malarstwo
rzeźba
quattrocento Włochy XV w.
cinquecento Włochy XVI w.
manieryzm ok. 1520 r.
ok. 1620 r.
palladianizm
malarstwo:
   malarstwo włoskie
   szkoła Fontainebleau
barok ok. 1550 r.
ok. 1760 r.
architektura :
   churrigueryzm
malarstwo:
   caravaggionizm
styl Ludwika XIII Francja ok. 1610 r.
ok. 1650 r.
styl Ludwika XIV Francja ok. 1650 r.
ok. 1710 r.
styl regencji Francja ok. 1710 r.
ok. 1730 r.
rokoko ok. 1730 r.
ok. 1760 r.
styl Ludwika XV Francja ok. 1730 r.
ok. 1760 r.
styl wileńsko-lwowski Polska ok. 1740 r.
ok. 1770 r.
klasycyzm ok. 1760 r.
ok. 1830 r.
styl georgiański
architektura :
   styl Adamów
styl Ludwika XVI Francja ok. 1760 r.
ok. 1790 r.
styl stanisławowski (styl Stanisława Augusta) Polska ok. 1764 r.
ok. 1795 r.
empire (styl Cesarstwa) Francja ok. 1800 r.
ok. 1815 r.
klasycyzm późny, petersburski Rosja ok. 1800 r.
ok. 1830 r.
Polska ok. 1815 r.
ok. 1830 r.
neoklasycyzm pierwsza połowa XIX w.
romantyzm ok. 1800 r.
ok. 1850 r.
historyzm ok. 1830 r.
ok. 1910 r.
neoromanizm
neogotyk
neorenesans
neobarok
eklektyzm ok. 1830 r.
ok. 1910 r.

sztuka drugiej połowy XIX w.

nazwalata rozwojumiejsce[6]dziedzinyprzedstawicieleautor terminu
akademizm 18301900 malarstwo
rzeźba
William-Adolphe Bouguereau
Henryk Siemiradzki
szkoła z Barbizon (barbizończycy)Francjamalarstwo Théodore Rousseau
realizm 18501910 Francjamalarstwo
rzeźba
Gustave Courbet Gustave Courbet [7]
symbolizm 18501910 sztuki plastyczne
literatura
Gustave Moreau
Odilon Redon
szkoła Pont-Aven
nabiści
(1886)
impresjonizm 18741900 Francjamalarstwo
literatura
muzyka
Claude Monet
August Renoir
Louis Leroy (1874)
postimpresjonizm 18861905 malarstwo Vincent van Gogh
Paul Cézanne
Henri Toulouse-Lautrec
neoimpresjonizm koniec XIX w. Francjamalarstwo Georges Seurat
Paul Signac

Sztuka nowoczesna

Ramy czasowe: 2. połowa XIX w. - 1. połowy XX w.

Sztuka nowoczesna otwiera nowy etap, w którym kończą się wielkie style, stosuje się tu podział na kierunki, tendencje, ugrupowania artystyczne ( manifesty ).

Sztuka współczesna

od 2. połowy XX w.

Sztuka drugiej połowy XX wieku, umownie nazywana współczesną, kształtująca się po II wojnie światowej, nie podlega jeszcze ustalonym czasowym podziałom. Ruchy artystyczne, tendencje, manifesty składają się na skomplikowany obraz tej sztuki.

Zobacz też

Bibliografia

Przypisy

  1. Bardzo różnie traktowana przez badaczy. Czasem włączana do sztuki okresu archaicznego jako faza protogeometryczna.
  2. Sztukę tego okresu dzieli sie ze względu na style w ceramice
  3. Zaznaczyć trzeba, że Koptowie tworzą do dziś.
  4. We Włoszech gotyk trwał do wieku XV. W Anglii tradycje sztuki gotyckiej nie zanikły jeszcze w XVII i XVIII w. (tzw gothic survival)
  5. niektórzy datują koniec tej fazy w Niemczech na 1400 r.
  6. Wymienione państwa dotyczą raczej początków powstawania kierunków. Często nurty rozwijające się w danym kraju oddziaływały poza jego granicami i znajdowały tam swoich kontynuatorów.
  7. Termin realizm istniał, rzecz jasna, wcześniej, ale ten właśnie artysta użył go do określenia tego nurtu artystycznego


Inne hasła zawierające informacje o "Periodyzacja sztuki":

Odense ...

Linz ...

Tampere ...

I wiek ...

Sztuka Postmodernistyczny ogląd sztuki3 Sztuka a estetyka4 Funkcje sztuki5 Dziedziny sztuki5.1 Sztuki plastyczne6 Periodyzacja sztuki7 Przypisy8 Bibliografia9 Zobacz też10 Linki zewnętrzne Definicje sztuki Antyczna i ...

Kościół św. Michała Archanioła w Kownie ...

Iwan IV Groźny ...

1972 ...

Uniwersytet Witolda Wielkiego ...

Antanas Smetona ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Periodyzacja sztuki":

206 Kultura, nauka i sztuka okresu międzywojennego (plansza 3) ...

011. Cesarstwo Bizantyjskie (plansza 14) ...

219 Kultura, nauka i oświata w okresie II wojny światowej (plansza 3) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie