Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Na mapach: 52°24'28″N 16°54'56″E / 52.40778, 16.91556

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Nazwa łacińskaUniversitas Studiorum Mickiewicziana Posnaniensis (nazwa łacińska tradycyjna: Alma Mater Posnaniensis)
Nazwa angielskaAdam Mickiewicz University
Data założenia4 kwietnia 1919
Lokalizacja   Polska , Poznań
Liczba studentów49,8 tys. (2009)[1]
Rektorprof. dr hab. Bronisław Marciniak
Adresul.Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
Członkostwo Socrates-Erasmus
Położenie na mapie Polski

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Strona internetowa uczelni
Aula uniwersytecka

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM)państwowy uniwersytet z siedzibą w Poznaniu . Powstał w 1919 roku - początkowo jako Wszechnica Piastowska, w 1920 r. przemianowana na Uniwersytet Poznański. Podczas II wojny światowej , w latach 1940 - 1944 Uniwersytet Poznański działał w Warszawie jako tajny Uniwersytet Ziem Zachodnich. 24 grudnia 1955 roku Uniwersytet otrzymał patrona i nową nazwę: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza .

Spis treści

Historia

 • Na mocy przywileju królewskiego Zygmunta III Wazy z 28 października 1611 roku Kolegium Jezuickie zaistniało jako pierwszy w Poznaniu uniwersytet . Przywilej króla Zygmunta III został potwierdzony przez króla Jana Kazimierza w 1650 roku i króla Jana III Sobieskiego w 1678 roku. Na podstawie tych przywilejów nadawano w Poznaniu stopnie i tytuły magistra oraz doktoraty.
 • Czwórka założycieli Wszechnicy Piastowskiej w Poznaniu, dzisiejszego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza to lekarz Heliodor Święcicki , archeolog Józef Kostrzewski , historyk i językoznawca Stanisław Kozierowski i filozof i krytyk teatralny Michał Sobeski . Pierwszym wydziałem, który rozpoczął działalność dydaktyczną był wielokierunkowy, powołany do życia 4 kwietnia 1919 , Wydział Filozoficzny.
 • 5 kwietnia 1919 - na pierwszym posiedzeniu Wydziału, spośród profesorów wybrano rektora, którym został prof. Heliodor Święcicki . Młodą Wszechnicę Piastowską wsparli profesorowie z Krakowa, Lwowa, Wilna i Warszawy.
 • 7 maja 1919 - 308 lat po formalnym powołaniu do życia uniwersytetu przez króla polskiego odbyła się w Poznaniu uroczysta inauguracja pierwszego roku akademickiego nowo powstałej Wszechnicy Piastowskiej (jak początkowo nazywano Uniwersytet Poznański). Inauguracyjny wykład pt. "Z dziejów uniwersytetów w Polsce" wygłosił wówczas profesor Kazimierz Tymieniecki .
 • Uczelnia przez cały okres międzywojenny doskonale się rozwijała, kształcąc studentów na pięciu wydziałach w zakresie: prawa i ekonomii, medycyny, humanistyki, matematyki i nauk przyrodniczych oraz rolnictwa i leśnictwa. Otrzymywał tu dyplom co dziesiąty absolwent szkół wyższych w Polsce.
 • 1939 - 1945 - okupanci niemieccy zamknęli uniwersytet, a wielu profesorów i pracowników naukowych uczelni uwięziono i poddano eksterminacji w obozie zagłady w Forcie VII na terenie Twierdzy Poznań . W 1940 w Warszawie byli wykładowcy i studenci utworzyli Tajny Uniwersytet Ziem Zachodnich , podczas gdy Niemcy w 1941 utworzyli własny Reichsuniversität Posen z nowym, niemieckim personelem.
 • 1945 - wznowienie działalności zaraz po ustaniu działań wojennych w Poznaniu.
 • 1950 - przekształcenie wydziału lekarskiego i farmaceutycznego w Akademię Medyczną (obecnie Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ).
 • 1955 - zmiana nazwy na Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.
 • 1968 - 1969 - udział części społeczności uniwersyteckiej w protestach marca 1968; w konsekwencji Marca odgórna reforma struktur uniwersyteckich (m.in. likwidacja katedr; zmiany w późniejszym okresie częściowo anulowane)
 • 1976 - reforma struktur wydziałowych na mocy decyzji rektora z 1975 r.; m.in. utworzenie wydziałów: Historycznego i Nauk Społecznych w miejsce Wydziału Filozoficzno-Historycznego
 • 1977 - początek budowy kampusu uniwersyteckiego na Morasku
 • 1978 - zawarcie umowy o współpracy naukowej ze strasburskim Universiteté des Scienes Humaines (ob. Uniwersytet im. Marca Blocha ) - początek dorocznych dwustronnych sesji naukowych
 • 1980 - udział społeczności akademickich w ogólnopolskich protestach (głównym centrum strajkowym Biblioteka Uniwersytecka). Na skutek ówczesnej sytuacji politycznej w Polsce, przerwanie prowadzonej od lat sześćdziesiątych współpracy naukowej i wymiany grup studentów z uniwersytetami w Charkowie i Halle .
 • 1981 - Dwukrotne studenckie strajki okupacyjne w części gmachów uniwersyteckich (m.in. Collegium Novum ). Zawieszenie zajęć dydaktycznych po wprowadzeniu stanu wojennego
 • 1982 - wznowienie zajęć dydaktycznych (w warunkach zwiększonej dyscypliny)
 • 1985 - zawieszenie władz uniwersyteckich przez władze państwowe
 • 1990 - przejęcie przez uniwersytet dawnego gmachu Komitetu Wojewódzkiego PZPR
 • 1998 - utworzenie Wydziału Teologicznego UAM na bazie dawnego niezależnego Papieskiego Wydziału Teologicznego (wspólny zarząd uniwersytetu i Kurii Metropolitalnej)
Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski na uroczystej inauguracji roku akademickiego 2005/2006

Rektorzy

Władze

Władze rektorskie

 • Rektor: prof. dr hab. Bronisław Marciniak
 • Prorektor ds. programów europejskich i współpracy z gospodarką: prof. UAM dr hab. Jacek Guliński
 • Prorektor ds. kształcenia: prof. dr hab. Krzysztof Krasowski
 • Prorektor ds. kadry i rozwoju uczelni: prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki
 • Prorektor ds. studenckich: prof. UAM dr hab. Zbigniew Pilarczyk
 • Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej: prof. dr hab. Jacek Witkoś

Władze kanclerskie

 • Kanclerz: mgr Stanisław Wachowiak
 • Z-ca kanclerza - kwestor: mgr Małgorzata Osesik
 • Z-ca kanclerza ds. administracyjno-gospodarczych: mgr Hanna Kamińska
 • Z-ca kanclerza ds. inwestycji: inż. Włodzimierz Płotkowiak
 • Z-ca kanclerza ds. technicznych: mgr inż. Marek Sobczak

Administracja

 • Biuro Rektora
 • Władze kanclerskie
 • Sekretariat Kanclerza
 • Kancelaria
 • Dział Kadr i Organizacji
 • Samodzielna Sekcja ds.Studiów doktoranckich
 • Dział Nauczania
 • Dział Programów Europejskich
 • Dział Współpracy z Zagranicą
 • Dział Nauki i Programów Krajowych
 • Dział Głównego Inżyniera ds. Aparatury Naukowej i Zaopatrzenia Laboratoryjnego
 • Inspektorat BHP
 • Zespół Radców Prawnych
 • Samodzielne stanowiska pracy
 • Biuro Promocji Zawodowej Studentów i Absowentów UAM (Biuro Karier)
 • Biuro Informacji i Promocji
 • Biuro Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej
 • Dział Socjalny
 • Dział Zaopatrzenia
 • Dział Techniczny
 • Dział Inwestycji
 • Kwestura
 • Dział Zamówień Publicznych
 • Samodzielna Sekcja Inwentaryzacji
 • Dział Administracyjno-Gospodarczy
 • Zakład Graficzny
 • Warsztaty Konserwacyjno-Naprawcze

Struktura

Jednostki ogólnouczelniane

 • Archiwum UAM

Jednostka powstała z dniem 7 października 1957 r. jako jednostka ogólnouczelniana, w celu gromadzenia, przechowywania, utrzymywania i udostępniania dokumentów wytworzonych przez uczelnię (przedtem zajmowała się tym administracja uczelni, a od 1953 wydzielona część sekretariatu). Od 1977 r. do końca lat osiemdziesiątych za prowadzenie sekretariatu odpowiedzialny był Instytut Historii UAM , następnie była to jednostka międzywydziałowa. Od lat dziewięćdziesiątych jest to ponownie jednostka ogólnouczelniana podległa bezpośrednio rektorowi . W przeszłości jednostką kierowali kolejno - kurator Zdzisław Grot (1957-1965), kierownicy: Franciszek Paprocki (1965-1969 i 1973-1978), Maria Banasiewicz (1969-1973), kurator Irena Radtke (1978-1988), kierownik Anna Ryfa (1988-?), Ilona Czamańska i Grzegorz Łukomski (?). Obecnym kierownikiem archiwum jest Anna Domalanus.

Wydziały

Collegium Mathematicum
Collegium Physicum

Obecnie UAM posiada 14 wydziałów ( 2008 ):

Jako odrębne jednostki organizacyjne w ramach UAM działają też: Kolegium Języków Obcych, Kolegium Europejskie w Gnieźnie , Collegium Polonicum w Słubicach i Kolegium w Kościanie . Uniwersytet posiada też 7 ośrodków zamiejscowych: w Krotoszynie , Ostrowie Wlkp. , Pleszewie , Pniewach , Śremie Wągrowcu i Pile . Ponadto sprawuje opiekę naukowo-dydaktyczną nad Nauczycielskimi Kolegiami Języków Obcych w Gorzowie Wielkopolskim , Kaliszu , Lesznie , Wrześni oraz w Złotowie .

Kampus

W północnej części miasta, w dzielnicy Morasko powstaje kampus uniwersytecki , na terenie którego powstają nowe budynki wydziałowe. Obecnie swoją siedzibę mają tam już wydziały: Wydział Biologii, Wydział Fizyki, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wydział Matematyki i Informatyki oraz Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Trwa budowa budynku Wydziału Chemii.

Galeria

Zobacz też

Przypisy

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza":

Adwentyzm ...

Oddychanie komórkowe ...

Xiamen ...

Linz ...

Linköping ...

Tampere ...

Växjö ...

Brno ...

Tadeusz Kognowicki ...

Adolf Giżyński ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza":

222 Historiografia po II wojnie światowej (plansza 17) ...

222 Historiografia po II wojnie światowej (plansza 14) ...

222 Historiografia po II wojnie światowej (plansza 15) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie