Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Patriarcha Konstantynopola

Patriarcha Konstantynopola

Konstantynopol stał się siedzibą patriarchy w 381 , gdy do czterech dotychczasowych stolic patriarszychRzymu , Aleksandrii , Antiochii i JerozolimySobór konstantynopolitański I dodał piątą: Nowy Rzym ( gr. Nea Roma), czyli Konstantynopol , sytuując ją jako drugą w hierarchii patriarchatów. Ustanowienie stolicy patriarszej w Konstantynopolu było wynikiem zabiegów biskupów tego miasta, dotychczas skromnych sufraganów Heraklei . Wśród hierarchii, wiernych i cesarzy przeważył pogląd, że skoro dotychczasowe Bizancjum , którego znaczenie wynikało "tylko" z ruchu handlowego przez Bosfor , stało się stolicą wschodniej części Cesarstwa, to powinno zostać wyniesione do rangi równej Rzymowi – starej stolicy. Mimo przeciwdziałania papieży kolejne sobory powszechne przyznały biskupom Konstantynopola godność patriarszą i wydzieliły im kanoniczne terytorium, składające się ostatecznie z całej europejskiej części Cesarstwa Wschodniorzymskiego , diecezji Ilirii (należącej do cesarstwa zachodniorzymskiego ) i całej Azji Mniejszej .

Patriarchowie Konstantynopola objęli przewodnią rolę w kościele wschodniej części cesarstwa rzymskiego , który później stał się Cerkwią prawosławną . Na osiągnięcie tej pozycji złożyło się kilka czynników. Pierwszym (chronologicznie) było to, że cesarze bizantyjscy faworyzowali patriarchów rezydujących w ich stolicy, którzy też naturalną koleją rzeczy mieli największe możliwości działania u tronu. Dalej: pozostałe patriarsze stolice Wschodu, Aleksandria, Antiochia i Jerozolima, wcześnie znalazły się pod władzą muzułmanów , co automatycznie odebrało im wiele z ich pierwotnego znaczenia – przestały być jakakolwiek konkurencją dla Konstantynopola. Po upadku Konstantynopola znaczenie jego patriarchów, paradoksalnie, jeszcze wzrosło, ponieważ w systemie millet , zgodnie z którym Turcy osmańscy urządzili swoje państwo, patriarcha konstantynopolitański został uznany za głowę całego rum millet ("narodu rzymskiego" – wiernych cerkwi prawosławnej), z czym wiązała się pewna władza świecka, a przede wszystkim fiskalna i finansowa. Uzależnienie patriarchów Antiochii, Aleksandrii i Jerozolimy od patriarchy Konstantynopola doszło do tego stopnia, że niektórzy z nich rezydowali w Konstantynopolu, a nie w swoich stolicach.

Wszystko to działo się w warunkach nieustannego konfliktu z Rzymem, który tlił się od początku istnienia patriarchatu, niekiedy otwarcie, innym razem tylko w formie nieprzychylnej postawy wobec "łacinników". Przejawami tego konfliktu były zwłaszcza schizmy : akacjańska ( 484 - 519 ), focjańska ( 867 - 893 ) i ostatnia, nie zakończona jak dotąd, wielka schizma wschodnia ( 1054 ). Patriarchowie Konstantynopola konsekwentnie odmawiają papieżom w Kościele prymatu innego, niż honorowy, uważając siebie, patriarchów ekumenicznych , za równych "papieżom rzymskim".

Zarówno wrogość wobec Rzymu, jak i władza nad całym prawosławiem wydają się słabnąć od początku XX wieku. Po upadku Imperium Osmańskiego upadła świecka władza patriarchów. W obecnej strukturze cerkwi prawosławnej dominują partykularne cerkwie autokefaliczne, niezależne jurysdykcyjnie od patriarchy ekumenicznego, a tylko uznające jego zwierzchnictwo duchowe. W cerkwi osłabł wpływ kultury greckiej, a i Konstantynopol przestał być jej ośrodkiem. 7 grudnia 1965 papież Paweł VI i patriarcha Atenagoras I odwołali wzajemne klątwy rzucone jeszcze w 1054 . Stosunki między Rzymem a Konstantynopolem uległy po tym fakcie ogólnemu ociepleniu, choć nie doszło jeszcze do interkomunii ani do wypracowania wspólnego stanowiska w sprawach wiary. Najdalszym krokiem w tym kierunku pozostaje prawosławno-katolicka Deklaracja z Balamand z 1993 .

Poza patriarchą prawosławnym, od 1461 w Konstantynopolu rezyduje jeszcze ormiański patriarcha Konstantynopola , jeden ze zwierzchników Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego . Nie ma natomiast w Konstantynopolu patriarchy łacińskiego (katolickiego). Jedynym okresem w dziejach, gdy w Konstantynopolu rezydowali patriarchowie łacińscy, pozostaje okres Cesarstwa Łacińskiego (1204-1261) (prawosławni patriarchowie konstantynopolitańscy rezydowali wtedy, wraz z dworem cesarskim, w Nicei ). Później był to urząd tytularny, sprawowany przez jednego z urzędników Kurii Rzymskiej , zniesiony w 1964 .

Zobacz też

Lista biskupów Bizancjum i patriarchów Konstantynopola

święty Andrzej Apostoł założyciel, przed r. 38
Stachys 38 - 54
Onezym 54 - 68
Polikarp I 69 - 89
Plutarch 89 - 105
Sedecjon 105 - 114
Diogenes 114 - 129
Eleuteriusz 129 - 136
Feliks 136 - 141
Polikarp II 141 - 144
Atenodor 144 - 148
Euzois 148 - 154
Wawrzyniec 154 - 166
Alipiusz 166 - 169
Pertinaks 169 - 187
Olimpian 187 - 198
Marek I 198 - 211
Filadelfus 211 - 217
Cyriak I 217 - 230
Kastyn 230 - 237
Eugeniusz I 237 - 242
Tytus 242 - 272
Domecjusz 272 - 284
Rufin I 284 - 293
Probus 293 - 306
Metrofan 306 - 314
Aleksander 314 - 337
Paweł I 337 - 339 , 342 - 342 , 346 - 351
Euzebiusz z Nikomedii 339 - 341
Macedoniusz I 342 - 346 , 351 - 360
Eudoksjusz z Antiochii 360 - 370
Demofil 370 - 379
Ewagriusz 379
Grzegorz z Nazjanzu 379 - 381
Maksym I Cynik 380
Nektariusz 381 - 397
Jan Chryzostom 398 - 404
Arsacjusz z Tarsu 404 - 405
Attyk 406 - 425
Syzyniusz I 426 - 427
Nestoriusz 428 - 431
Maksymian 431 - 434
Proklos 434 - 446
Flawian 446 - 449
Anatoliusz 449 - 458
Gennadiusz I 458 - 471
Akacjusz 471 - 488
Frawitas 488 - 489
Eufemiusz 489 - 495
Macedoniusz II 495 - 511
Tymoteusz I 511 - 518
Jan II Kapadocki 518 - 520
Epifaniusz 520 - 535
Antym I 535 - 536
Menas 536 - 552
Eutychiusz 552 - 565 , 577 - 582
Jan III Scholastyk 565 - 577
Jan IV Postnik 582 - 595
Cyriak II 596 - 606
Tomasz I 607 - 610
Sergiusz I 610 - 638
Pyrrus I 638 - 641 , 654
Paweł II 641 - 653
Piotr 654 - 666
Tomasz II 667 - 669
Jan V 669 - 675
Konstantyn I 675 - 677
Teodor I 677 - 679 , 686 - 687
Jerzy I 679 - 686
Paweł III 687 - 693
Kallinik I 693 - 705
Cyrus 705 - 711
Jan VI 712 - 715
German I 715 - 730
Anastazy 730 - 754
Konstantyn II 754 - 766
Nicetas I 766 - 780
Paweł IV 780 - 784
Tarazjusz 784 - 806
Nicefor I 806 - 815
Teodot I Kassiteras 815 - 821
Antoni I Kassimates 821 - 836
Jan VII Gramatyk 836 - 843
Metody I 843 - 847
Ignacy I 847 - 858 , 867 - 877
Focjusz I Wielki 858 - 867 , 877 - 886
Stefan I 886 - 893
Antoni II Kauleas 893 - 901
Mikołaj I Mistyk 901 - 907 , 912 - 925
Eutymiusz I Synkellos 907 - 912
Stefan II z Amasei 925 - 928
Tryfon 928 - 931
Teofilakt 933 - 956
Polieuktos 956 - 970
Bazyli I Skamandrenos 970 - 974
Antoni III Studyta 974 - 980
Mikołaj II Chryzoberges 984 - 996
Syzyniusz II 996 - 998
Sergiusz II 999 - 1019
Eustacjusz 1019 - 1025
Aleksy I Studyta 1025 - 1043
Michał I Cerulariusz 1043 - 1058
Konstantyn III Lichudes 1059 - 1063
Jan VIII Ksifilinos 1064 - 1075
Kosma I Jerozolimski 1075 - 1081
Eustracjusz Garidas 1081 - 1084
Mikołaj III Gramatyk 1084 - 1111
Jan IX Agapet 1111 - 1134
Leon Styppes 1134 - 1143
Michał II Kurkuas 1143 - 1146
Kosma II Attykos 1146 - 1147
Mikołaj IV Muzalon 1147 - 1151
Teodot II 1151 - 1153
Neofit I 1153
Konstantyn IV Chliarenos 1154 - 1145
Łukasz Chryzoberges 1156 - 1169
Michał III z Anchialos 1170 - 1177
Charyton Eugeniotes 1177 - 1178
Teodozjusz I Borradiotes 1179 - 1183
Bazyli II Kamateros 1183 - 1186
Nicetas II Muntanes 1186 - 1189
Leoncjusz Teotokites 1189 - 1190
Dozyteusz 1190 - 1191
Jerzy II Kifilinos 1191 - 1198
Jan X Kamateros 1198 - 1206
Michał IV Autorejan 1207 - 1213
Teodor II Eirenikos 1213 - 1215
Maksymus II 1215
Manuel I Charitopulos 1215 - 1222
German II 1222 - 1240
Metody II 1240
Manuel II 1244 - 1255
Arseniusz Autorejan 1255 - 1259 , 1261 - 1267
Nicefor II 1260 - 1261
German III 1267
Józef I Galezjotes 1267 - 1275
Jan XI Bekkos 1275 - 1289
Grzegorz II Cyprius 1283 - 1289
Atanazy I 1289 - 1293 , 1303 - 1309
Jan XII 1294 - 1303
Nefon I 1310 - 1314
Jan XIII Glikis 1315 - 1320
Gerazym I 1320 - 1321
Izajasz 1323 - 1334
Jan XIV Kalekas 1334 - 1347
Izydor 1347 - 1350
Kalikst I 1350 - 1354 , 1355 - 1363
Filoteusz Kokkinos 1354 - 1355 , 1364 - 1376
Makary 1376 - 1379 , 1390 - 1391
Nil Kerameus 1379 - 1388
Antoni IV 1389 - 1390 , 1391 - 1397
Kalikst II Ksantopulos 1397
Mateusz I 1397 - 1410
Eutymiusz II 1410 - 1416
Józef II 1416 - 1439
Metrofan II 1440 - 1443
Grzegorz III Mammas 1443 - 1450
Atanazy II 1450 - 1453
Gennadiusz II Scholar 1453 - 1456 , 1458 , 1462 - 1463 , 1464
Izydor II Ksantopulos 1456 - 1457
Sofroniusz I Syropulos 1463 - 1464
Joazaf 1464 , 1464 - 1466
Marek II Ksylokarawes 1466
Symeon I z Trapezuntu 1466 , 1471 - 1474 , 1481 - 1486
Dionizy I 1466 - 1471 , 1489 - 1491
Rafał I 1475 - 1476
Maksym III Manasses 1476 - 1481
Nefon II 1486 - 1488 , 1497 - 1498 , 1502
Maksym IV 1491 - 1497
Joachim I 1498 - 1502 , 1504
Pachomiusz I 1503 - 1504 , 1504 - 1513
Teolept I 1513 - 1522
Jeremiasz I 1522 - 1545
Joannik I 1546
Dionizy II 1546 - 1555
Joazaf II 1555 - 1556
Metrofan III 1565 - 1572 , 1579 - 1580
Jeremiasz II Tranos 1572 - 1579 , 1580 - 1584 , 1587 - 1595
Pachomiusz II 1584 - 1585
Teolept II 1585 - 1586
Mateusz II 1596 , 1598 - 1602 , 1603
Gabriel I 1596
Teofan I Karikes 1597
Melecjusz I Pegas 1597 - 1598 , 1601
Neofit II 1602 - 1603 , 1607 - 1612
Rafał II 1603 - 1607
Tymoteusz 1612 - 1620
Cyryl I Lukaris 1612 , 1620 - 1623 , 1623 - 1635 , 1637 - 1638
Grzegorz IV z Amasei 1623
Antym II 1623
Cyryl II Kontares 1633 , 1635 - 1636 , 1638 - 1639
Atanazy III Patelaros 1634
Neofit III Nicejski 1636 - 1637
Parteniusz I 1639 - 1644
Parteniusz II 1644 - 1646 , 1648 - 1651
Joannik II 1646 - 1648 , 1651 - 1656
Cyryl III 1652 , 1654
Paisjusz I 1652 - 1655
Parteniusz III 1656 - 1657
Gabriel II 1657
Parteniusz IV 1657 - 1662 , 1665 - 1667 , 1671 , 1675 - 1676 , 1684 , 1685
Dionizy III 1662 - 1665
Klemens 1667
Metody III 1668 - 1671
Dionizy IV Muselimes 1671 - 1673 , 1676 - 1679 , 1682 - 1684 , 1686 , 1687 , 1693 - 1694
Gerazym II 1673 - 1674
Atanazy IV 1679
Jakub 1679 - 1682 , 1685 - 1688
Kallinik II 1688 , 1689 - 1693 , 1694 - 1702
Neofit IV 1688
Gabriel III 1702 - 1707
Neofit V 1707
Cyprian I 1707 - 1709 , 1713 - 1714
Atanazy V 1709 - 1711
Cyryl IV 1711 - 1713
Kosma III 1714 - 1716
Jeremiasz III 1716 - 1726 , 1732 - 1733
Paisjusz II 1726 - 1732 , 1740 - 1743 , 1744 - 1748
Serafim I 1733 - 1734
Neofit VI 1734 - 1740 , 1743 - 1744
Cyryl V 1748 - 1751 , 1752 - 1757
Kallinik III 1757
Serafim II 1757 - 1761
Joannik III 1761 - 1763
Samuel I Chaceres 1763 - 1768 , 1773 - 1774
Melecjusz II 1768 - 1769
Teodozjusz I 1769 - 1773
Sofroniusz II 1774 - 1780
Gabriel IV 1780 - 1785
Prokopiusz I 1785 - 1789
Neofit VII 1789 - 1794 , 1798 - 1801
Gerazym III 1794 - 1797
Grzegorz V 1797 - 1798 , 1806 - 1808 , 1818 - 1821
Kallinik IV 1801 - 1806 , 1808 - 1809
Jeremiasz IV 1809 - 1813
Cyryl VI 1813 - 1818
Eugeniusz II 1821 - 1822
Antym III 1822 - 1824
Chryzant I 1824 - 1826
Agatangelos I 1826 - 1830
Konstancjusz I 1830 - 1834
Konstancjusz II 1834 - 1835
Grzegorz VI 1835 - 1840 , 1867 - 1871
Antym IV 1840 - 1841 , 1848 - 1852
Antym V 1841 - 1842
German IV 1842 - 1845 , 1852 - 1853
Melecjusz III 1845
Antym VI 1845 - 1848 , 1853 - 1855 , 1871 - 1873
Cyryl VII 1855 - 1860
Joachim II 1860 - 1863 , 1873 - 1878
Sofroniusz III 1863 - 1866
Joachim III 1878 - 1884 , 1901 - 1912
Joachim IV 1884 - 1887
Dionizy V 1887 - 1891
Neofit VIII 1891 - 1894
Antym VII 1895 - 1897
Konstantyn V 1897 - 1901
German V 1913 - 1918
Melecjusz IV Metaksakis 1921 - 1923
Grzegorz VII 1923 - 1924
Konstantyn VI 1924 - 1925
Bazyli III 1925 - 1929
Focjusz II 1929 - 1935
Beniamin 1936 - 1946
Maksym V 1946 - 1948
Atenagoras I 1948 - 1972
Dymitr I 1972 - 1991
Bartłomiej I od 1991


Inne hasła zawierające informacje o "Patriarcha Konstantynopola":

Biskup ...

1361 ...

Stanisław Konarski ...

79 ...

354 ...

Wyprawy krzyżowe ...

Józef II ...

Piotr I ...

1848 ...

XXI wiek ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Patriarcha Konstantynopola":

010c. Rzym (plansza 18) ...

011. Cesarstwo Bizantyjskie (plansza 11) ...

015. Wyprawy krzyżowe (plansza 5) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie