Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Templariusze

Templariusze

Templariusze
Herb
Pełna nazwaZakon Ubogich Rycerzy Chrystusa i Świątyni Salomona
Nazwa łacińskaFratres Militiæ Templi, Pauperes Commilitones Christi Templique Salomonis
Skrót zakonnyTemplariusze
Kościół Kościół katolicki
Założyciel Hugues de Payns
Data założenia≈1118
Rok zatwierdzenia1129
Liczba członkówok. 15 000-20 000

Zakon Ubogich Rycerzy Chrystusa i Świątyni Salomona ( łac. Fratres Militiae Templi, Pauperes Commilitones Christi Templique Salomonis).

Spis treści

Początki

Zakon Ubogich Rycerzy Świątyni, czyli templariuszy powstał w 1118 roku (lub, jak sądzi część historyków, w 1119 lub dopiero w 1120 roku), kiedy Hugo de Payens , rycerz z Szampanii i jego towarzysze: Godfryd de Saint-Omer, Godfryd d'Eygorande, Nicolas de Neuvic, Jean d'Ussel, Jean de Meymac i Pierre d'Orlean złożyli przed Gormondem de Picquigny, patriarchą Jerozolimy śluby ubóstwa, czystości, posłuszeństwa i walki za wiarę według reguły cysterskiej ( św. Bernarda z Clairvaux ). Rycerze-zakonnicy zobowiązali się bronić pielgrzymów i chronić szlaki pielgrzymkowe. Od króla Jerozolimy, Baldwina II , otrzymali stojący na wzgórzu świątynnym, przebudowany na kościół, meczet Al-Aksa i wznoszący się w pobliżu pałac, który stał się ich kwaterą. Po 10 latach istnienia w 1129 [1] na synodzie w Troyes , któremu przewodzili kardynał legat Mateusz d'Albano i Bernard z Clairvaux , templariusze faktycznie konstytuowali się jako zakon: otrzymali Regułę Zakonną. Ich sentencją stało się zdanie Memento Finis (łac. "pamiętaj o końcu"). Reguła łacińska składała się z siedemdziesięciu dwóch artykułów, które omawiały obowiązki religijne i wojskowe braci, porządek dnia zakonnego, doczesnych własności braci, hierarchii zakonu i posłuszeństwa. W 1147 roku w czasie pontyfikatu Eugeniusza III , który uczestniczył w kapitule generalnej w Paryżu , papież nadał templariuszom godło czerwonego, ośmiokątnego krzyża, symbolu męczeństwa, które noszono na białym habicie. W tym samym czasie regułę łacińską przetłumaczono na język francuski, wprowadzając zmiany reguł, jak np. rezygnacja z zasady nowicjatu.

Nazwa zakonu pochodzi od łacińskiego słowa templum – świątynia, od ich siedziby w pobliżu dawnej świątyni Salomona w Jerozolimie . Pieczęć zakonu przedstawiała dwóch rycerzy dosiadających jednego wierzchowca, co symbolizowało pokorę i ubóstwo.

Struktura zakonu

Na czele Zakonu stał wielki mistrz, którego większością głosów wybierało kolegium złożone z trzynastu elektorów: ośmiu rycerzy, czterech serwientów i jednego kapelana. Wielkim mistrzem mógł zostać wyłącznie brat po ślubach zakonnych.

W sprawach ważnych mistrz podejmował decyzje radząc się kapituły , w której skład wchodzili: seneszal , marszałek, szatny, komandor Królestwa Jerozolimskiego, Komandor Grodu Jeruzalem, komandor Akki , komandor Trypolisu i komandor Antiochii . Zastępcą wielkiego mistrza był seneszal , odpowiedzialny za zaopatrzenie i gospodarkę zakonu. Nad jego namiotem w obozie powiewała baussant – srebrzysto-biała chorągiew zakonu. Na czele hierarchii wojskowej stał marszałek, który dowodził hufcami w czasie wojny i był odpowiedzialny za dyscyplinę zakonników. Podczas bitwy marszałek osobiście dzierżył sztandar, najważniejszy znak dla walczących rycerzy.

Komandor Królestwa Jerozolimskiego był skarbnikiem zakonu. Komandor Grodu Jeruzalem odpowiadał za bezpieczeństwo szlaków pielgrzymkowych prowadzących nad Jordan . Komandor Jeruzalem i jego dziesięciu rycerzy miało przywilej strzec relikwii Świętego Krzyża, który stracono w czasie bitwy pod Hattin . Komandorzy, przy pomocy własnych marszałków i szatnych – sukienników, zarządzali swoimi prowincjami zakonnymi. Podlegali im kasztelani i komandorzy poszczególnych domów zakonnych.

W Europie templariusze posiadali 13 prowincji: Francja , Anglia ze Szkocją i Irlandią , Flandria , Poitou , Akwitania , Owernia , Prowansja , Sycylia , Apulia , Portugalia , Katalonia , Aragonia i Węgry . Na czele każdej stał mistrz. Najważniejszymi prowincjami, które posiadały status równy prowincjom wschodnim, były prowincje hiszpańskie , w których również walczono z niewiernymi. Pozostałe europejskie prowincje, baliwaty i komandorie pełniły funkcje gospodarcze i finansowe. Każdy klasztor miał swoją kapitułę zwykłą, zbierającą się raz w tygodniu, i kapitułę generalną, która służyła jako instancja odwoławcza.

Członkowie Zakonu dzielili się na cztery grupy: braci-rycerzy (fratres milities), braci służebnych – serwientów (fratres servientes armigerii), kapelanów (fratres capellani), oraz służby i rzemieślników (servients famuli et officii). W zakonie mogli również służyć rycerze na określony czas, po którym wracali do życia świeckiego, oraz fratres conjugati – bracia żonaci. Rycerze odbywający czasową służbę w zakonie i bracia żonaci nie mogli nosić białych habitów, lecz, podobnie jak serwienci, brązowe lub czarne. Wicemarszałek, chorąży, brat kucharz klasztoru, kowal klasztoru, komandor portu w Akce rekrutowali się spośród braci służebnych.

Motto, pieczęć i herb

Pieczęć zakonu templariuszy
Flaga templariuszy
Krzyż zakonny (jedna z wersji)

Motto Templariuszy:

Non nobis Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam!
(Nie nam, Panie, nie nam, lecz Twemu imieniu daj chwałę. Psalm 115,1)

Pieczęć nosiła napis:

SIGILLUM MILITUM CHRISTI
(Pieczęć bojowników Chrystusa)

Pieczęć pokazuje dwóch uzbrojonych rycerzy na jednym koniu. Jej znaczenie nie jest całkowicie znane. Może to wskazywać na ślub ubóstwa przy wejściu do zakonu, inni podejrzewają że jest symbolem ducha braterstwa, według trzeciej teorii ci dwaj rycerze są jedną osobą, raz jako wojownik i raz jako mnich. W czasie aresztowań pod Filipem IV. Pięknym została ona w akcie oskarżenia oceniona jako dowód praktyk homoseksualnych zakonu.

Znakiem identyfikacyjnym zakonu był początkowo tylko biały płaszcz noszony nad białym habitem . Później (z okazji II wyprawy krzyżowej 27 kwietnia 1147 roku) płaszcz ten został oznaczony czerwonym krzyżem na lewym ramieniu przez papieża Eugeniusza III . Krzyż (najpierw równoramienny) został później przekształcony w łapowy. W historii zakonu sporadycznie stosowane były również krzyże laskowane.

Flaga zakonu („Beaucéant“) jest podzielona na dwie części, jedną czarną i jedną białą (u góry i na dole — symbolizują pokój i wojnę), później wyglądała jak szachownica, a jeszcze później został dodany krzyż templariuszy.

Historia

W dniu 19 marca 1128 roku templariusze otrzymali pierwsze nadanie z rąk Teresy, królowej Portugalii , która oddała im zamek w Soure nad Mondego strzegący południowej granicy królestwa przed Maurami . Także w tym roku Hugo de Payens założył prowincję angielską ze Starą Świątynią w Holborn jako ośrodkiem, a Gotfryd z Saint-Omer, syn kasztelana z Saint-Omer uzyskał darowizny na rzecz zakonu od Wilhelma Clitona, hr. Flandrii. W kolejnych latach templariusze pozyskali kolejnych hojnych sponsorów i współbraci. 14 lipca 1130 r. ślub zakonny złożył Rajmund Berengar III , hrabia Barcelony i Prowansji , ofiarowując templariuszom zamek Granena na granicy marchii saraceńskiej, zaś Alfons , król Portugalii obdarzył templariuszy nadaniem puszczy Cera pozostającej w rękach Saracenów ; po wyzwoleniu regionu rycerze założyli Coimbrę , Ega i Rodin, które podlegały papieżowi bez pośrednictwa biskupów, a w 1131 r. podczas oblężenia Burgos Alfons I, król Aragonii pozostawił w testamencie templariuszom 1/3 swego królestwa. Jednak po jego śmierci w 1134 r. poddani unieważnili testament dzielący królestwo pomiędzy zakony rycerskie i przekazali królestwo don Ramirowi, bratu Alfonsa, biskupowi Burgos. W walkach o sukcesję, które wybuchły po unieważnieniu testamentu templariusze nie wzięli udziału. Kolejne nadania uzyskali w 1132 r., uzyskując zamek Barbara od Armengola, hr. Urgel, a w 1134 r. twierdzę saraceńską Calatrava zdobytą przez Alfonsa, kr. Kastylii i Aragonii od arcybiskupa Toledo , zaś w kwietniu tego roku hrabia Barcelony Rajmund Berengar IV przyrzekł templariuszom pomoc w obronie Graneny.

24 maja 1136 roku umarł Hugo de Payens , pierwszy mistrz templariuszy, jego następcą został wybrany Robert de Craon z Andegawenii , który uzyskał od papieży szereg bulli potwierdzających przywileje dla zakonu i stanowiących podstawę ich działalności. 23 marca 1138 r. papież Innocenty II wydał bullę Omne Datum Optimum będącą podstawą przywilejów templariuszy: wprowadził do zakonu braci kapelanów, wyłączył templariuszy spod władzy kościelnej (poza papieską) i powierzył mistrzowi oraz kapitule pełną odpowiedzialność za władzę w Zakonie, wyłączył spod opłaty dziesięcin, upoważnił do budowy kaplic i kościołów wyłączonych spod jurysdykcji biskupów. Bulla Milites Templi z 1144 r. nadała templariuszom prawo do kwestowania raz do roku w każdym kościele, nawet w okolicach obłożonych interdyktem; w tymże roku templariusze przyjęli do swego grona będącego w agonii i obłożonego klątwą Gotfryda z Mandeville, hr. Essex , co umożliwiło jego pochowanie w ziemi poświęconej i stanowiło wyraz ich szczególnego przywileju. W 1145 r. kolejna bulla Militia Dei powiadomiła biskupów o prawie templariuszy do budowy kaplic, a w 1147 r. papież Eugeniusz III nadał templariuszom godło czerwonego krzyża na białych habitach (miał być symbolem permanentnej krucjaty zakonu przeciw niewiernym) podczas obrad kapituły generalnej zakonu w Paryżu . Wszystkie te przywileje uszczuplające dochody duchowieństwa i wyłączające templariuszy spod jurysdykcji biskupiej spowodowały narastanie niechęci kleru do zakonu.

Nowe bractwo wypełniło lukę w wewnętrznej organizacji kolonialnego państwa Franków . Początkowo spełniało tylko rolę policji, patrolując drogi i zwalczając opór ludności miejscowej – muzułmańskiej i chrześcijańskiej. Odciążało w ten sposób szczupłe siły wojskowe królestwa od zajmowania się sprawami bezpieczeństwa wewnętrznego w okupowanym kraju. Dlatego szybko zyskało uznanie, popularność i cieszyło się poparciem króla i możnych. Również duchowieństwo przyjęło z zadowoleniem powstanie rycerskiego bractwa.

Gdy w 1291 roku upadło Królestwo Jerozolimskie , pozbawieni siedziby templariusze przenieśli się na Cypr ( 1291 ), a następnie do Francji.

Król francuski Filip IV Piękny był zadłużony u templariuszy. Chcąc się uwolnić od zobowiązań, w w piątek 13 października 1307 roku, uwięził członków zakonu we Francji, zarzucając im herezję , świętokradztwo , czary, rozpustę i spiskowanie z Saracenami . Po długotrwałym procesie, trwającym do czerwca 1311 roku, będący pod wpływem królów Francji sobór w Vienne zdecydował o kasacie zakonu templariuszy. Jego majątki we Francji zostały skonfiskowane, wielu templariuszy poniosło śmierć na stosie, w tym wielki mistrz Jakub de Molay i 54 innych dostojników zakonnych. Nie wszędzie jednak likwidacja zakonu przebiegła bez problemu. Zbrojny opór stawili templariusze aragońscy i cypryjscy; templariusze niemieccy stawili się przed władzami świeckimi w pełnym rynsztunku bojowym, dzięki czemu uniknęli aresztowania.

Liczebność zakonu w różnych okresach była różna, jednak tuż przed upadkiem zakon liczył ok. 4500 ludzi, z czego 1000 to najwyżej postawieni w hierarchii bracia-rycerze, pozostali to bracia służebni, rzemieślnicy i kapelani-duchowni. Z tej liczby 2000 przebywało we Francji, a 2500 poza nią.

Upadek zakonu

Ulegając naciskom króla Francji papież Klemens V zawiesił zakon w 1312 , ostatecznie jednak uniewinnił go z zarzutów o herezję . Po zawieszeniu zakonu templariuszy dobra jego zostały przez papieża przekazane joannitom , jednak nie wszystkie udało im się przejąć, część przejęli bowiem lokalni władcy. Templariuszom w Portugalii pozwolono natomiast na utworzenie nowego zakonu – Zakonu Rycerzy Chrystusa – który przejął posiadłości templariuszy. Stworzenie tego zakonu było możliwe dzięki wyjątkowym stosunkom templariuszy w tym kraju z jego władcami, gdyż już wcześniej zakonnicy składali tam przysięgę na wierność królowi, co ich uzależniało od władzy królewskiej, ale dzięki temu cieszyli się licznymi przywilejami i protekcją panujących. Podobnej zależności nie było w innych krajach, gdzie zakon funkcjonował. W Aragonii majątek zakonu został przekazany nowo utworzonemu Zakonowi Rycerzy z Montesy .

Po zawieszeniu zakonu templariuszy, kontynuatorzy ich tradycji mieli ponoć w czasach nowożytnych utworzyć masonerię . Nie ma na to jednak przekonujących dowodów, choć część lóż masońskich przyjęła nazwę Rycerzy Świątyni, a więc "templariuszy". Ponadto, niektóre loże masońskie posługują się flagami templariuszy, a podczas niektórych spotkań masoni przebierają się za templariuszy.

Wojsko

Początkowo templariusze byli tylko strażnikami szlaków pielgrzymkowych, by następnie wraz ze swoim liczebnym wzrostem stać się jedną z ważniejszych stron militarnych w Outremer . Ten fakt był m.in. przyczyną opracowania nowej Reguły w języku francuskim, która szczegółowo omawiała również militarne aspekty życia zakonnego. Z bronią w ręku musieli służyć wszyscy bracia i serwienci. Każdy rycerz-zakonnik mógł posiadać trzy wierzchowce, a czwartego dosiadał jego giermek. Zbroja rycerza składała się z hełmu, kolczugi oraz żelaznych nogawic. Templariusz uzbrojony był w miecz , tarczę , kopię , młot turecki i puginał . Serwianci najczęściej walczyli pieszo, chociaż mogli posiadać jednego konia, i byli uzbrojeni trochę gorzej. Podstawową jednostką taktyczną był hufiec, składający się z rycerzy i ich giermków. U boku templariuszy służyli turkopole – lekka jazda syryjska. Oddziałami templariuszy w czasie marszu, postoju i w boju dowodził marszałek. Reguła zakonna wymagała bezwzględnego podporządkowania się rozkazom marszałka, a każde naruszenie reguły było karane, najsurowiej tchórzostwo i przejście na stronę wroga. Nikt nie mógł opuścić pola walki, jeżeli widoczny był czarno-biały sztandar trzymany przez marszałka, którego chroniło dziesięciu rycerzy.

Militarny charakter działalności templariuszy kazał im wznosić na Wschodzie obronne fortece, również na terenie miast, które powierzono im w obronę. Templariusze stanowili garnizon twierdz, zamków i warowni: Gazy , Tortosy , Safad , Safity – Chastel-Blanc, Sydonu , Arsour, Atlit , Natron, Bagras , Askalon , Toron, Beaufort, Ajn Musa , Chastellet , Chastel Rouge, Ahamant, Destroit, La Fève , Maldoim, Merla, Casal des Plaines, La Colée, Darbasak, La Roche de Roussel.

"Rycerze Świątyni" brali udział w wielu bitwach nie tylko w Ziemi Świętej, ale też poza nią:

Templariusze w Polsce

Kaplica w Chwarszczanach – część dawnej komandorii templariuszy
Kaplica w Rurce – część dawnej komandorii templariuszy

Od XIII wieku templariusze działali także na obszarze współczesnej Polski . Pierwsze nadania ziemi zawdzięczali księciu śląskiemu Henrykowi Brodatemu , który przekazał im majątki w okolicach Oławy ( Oleśnica Mała ) oraz Lietzen (ówczesna Leśnica ). Władysław Odonic przekazał im Myślibórz , Wielką Wieś , Chwarszczany i Wałcz . Wielkopolski książę Przemysł II przekazał im Czaplinek . Zakon miał w Polsce kilkanaście komandorii , niektórzy historycy nawet doliczają się 50. Liczba templariuszy w Polsce w okresie największego rozwoju zakonu jest oceniana na 150-200, przy czym byli to rycerze z różnych krajów Europy z wyraźną przewagą templariuszy pochodzenia niemieckiego . Liczba Polaków w zakonie jest trudna do ustalenia. Po rozwiązaniu zakonu majątek przejęli joannici . Do Polski templariusze dotarli około 1155 r. Przywiózł ich ze sobą, wracając z krucjaty, książę Henryk Sandomierski , syn Bolesława Krzywoustego . Miał im nadać miejscowość Opatów oraz 16 przyległych wsi na ziemi sandomierskiej. Pozostałością ich klasztoru jest najprawdopodobniej kolegiata św. Marcina w Opatowie , gdzie według legendy znajdują się w podziemiach zabalsamowane ciała braci. Na Śląsku , dzięki staraniom Henryka Brodatego, pierwsi templariusze osiedlili się w 1226 r. w Oleśnicy Małej koło Oławy, gdzie założyli pierwszą na tych ziemiach siedzibę, czyli tzw. komandorię. Kolejna komandoria powstała, według starych kronik na przełomie XIII i XIV w., w miejscowości Obrowiec koło Krapkowic. Od wieków grodzisko to było zwane Tempelberg. Miejsce to istnieje do dnia dzisiejszego. Zakonnicy przebywali prawdopodobnie także na zamkach w Rogowie Opolskim , Krapkowicach , oraz na zamku w Otmęcie , po którym zostały tylko niewielkie ruiny. W całości zachowała się jedynie jego wieża, która obecnie jest integralną częścią kościoła parafialnego. Według legendy zamki w Rogowie i Otmęcie łączył podziemny korytarz; przypuszcza się, że połączenie miały również z Obrowcem i Krapkowicami. Ślady rycerzy wiodą także do Prudnika , gdzie mieli zbudować pierwszy drewniany zamek w tej okolicy.

Pergamin sprzed 700 lat

Sensacyjnego odkrycia dotyczącego templariuszy w Archiwum Watykańskim dokonała w 2004 roku włoska badaczka prof. Barbara Frale. Podczas kwerendy natknęła się na pergamin, o którym przez ostatnie siedem wieków sądzono, że zaginął. Okazało się, iż dokument był źle skatalogowany. Kopia dokumentu, który został odnaleziony przez badaczkę, została opublikowana we włoskim czasopiśmie "Hera". Jest to tzw. „pergamin z Chinon”, oryginał papieskiego śledztwa prowadzonego w zamku w Chinon , gdzie byli przetrzymywani wielki mistrz i jego najbliżsi współpracownicy. Proces przeciw templariuszom toczył się w 1308 r. w Poitiers we Francji , które wówczas było siedzibą papieża. Z pergaminu odnalezionego przez prof. Barbarę Frale wynika, iż templariusze nie byli heretykami [2].

Papież wiedział o różnych nadużyciach w zakonie, ale nie uważał templariuszy za odstępców od wiary. Watykan udostępnił dokumenty z Procesu Templariuszy w dniu 25 października 2007 roku. W tym dniu w Sali Synodalnej dokumenty zaprezentowało Tajne Archiwum Watykańskie . Sergio Pagano, prefekt tajnego archiwum watykańskiego, stwierdził, że celem przedstawienia dokumentów "nie była żadna chęć uczczenia zakonu templariuszy, a tym bardziej jego rehabilitacji. Nasza rola ogranicza się do badań historycznych".

Templariusze a masoneria

Wielu masonów uważa masonerię za kontynuatora zakonu Templariuszy. Jedna z organizacji masońskich dla dzieci nosi imię ostatniego wielkiego mistrza zakonu, DeMolay'a. Podczas niektórych rytuałów przebierają się oni za templariuszy. Uważa się, że ma to związek z negatywnym stosunkiem Kościoła do tego zakonu dawniej.

Kultura masowa

 • Peter Berling, Dzieci Graala, Wyd. 4, Książnica, Katowice 2003, ss. 638.
 • Peter Berling, Krew królów, Wyd. 2, Książnica, Katowice 2003, ss. 644.
 • Peter Berling Korona świata, Wyd. 2, Książnica, Katowice 2005, ss. 680. Seria: "Książnica" Kieszonkowa,
 • Peter Berling, Czarny kielich, Wyd. Książnica, Katowice 2005, ss. 552.
 • Maurice Druon, Seria: Królowie Przeklęci
 • Umberto Eco , Wahadło Foucaulta, PIW, Warszawa 1993, ss. 647. – beletrystyka, ale zawiera bardzo dużo informacji o templariuszach, zarówno historycznych, jak i spekulacji oraz czystych teorii spiskowych – wszystko jasno rozdzielone
 • Jarosław Iwaszkiewicz , Czerwone tarcze, Wyd. 12, Gebethner i Ska, Warszawa 1994, ss. 352.
 • Zofia Kossak, Krzyżowcy. T. 1-2, Wyd. 13, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 2003, ss. 436.
 • Zofia Kossak, Krzyżowcy. T. 3-4, Wyd. 13, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 2003, ss. 492.
 • Walter Scott, Ivanhoe. Powrót krzyżowca, Wyd. Zielona Sowa, Kraków 2003, ss. 340. Seria: Na Szlaku Wielkiej Przygody,
 • Jadwiga Żylińska, Gra w tarota, Wyd. Czytelnik, Warszawa 1987, ss. 315.
 • Jack Whyte, Rycerze czerni i bieli, wyd. Rebis, Poznań 2007, ss. 467.
 • Jack Whyte, Honor rycerza, wyd. Rebis, Poznań 2008, ss. 538.
 • Robyn Young, Bractwo, wyd Książnica, Katowice 2007,
 • Robyn Young, Krucjata, wyd Książnica, Katowice 2009,
 • Robyn Young, Requiem, wyd Książnica, Katowice 2010,
 • Jan Guillou, Krzyżowcy - Rycerz Zakonu Templariuszy, wyd Videograf II, Chorzów 2008,
 • Gra komputerowa " Assassin's Creed ", i jej kontynuacje, traktuje o wojnie Templariuszy i Asasynów .

Zobacz też

Przypisy

 1. Praca zbiorowa pod redakcją naukową Macieja Salamona: Wielka Historia Świata Tom 4 Kształtowanie średniowiecza. T. 4. Oficyna Wydawnicza FOGRA, 2005, s. 300. . 
 2. Adriano Forgione: Templariusze: płomień niewinności .

Bibliografia

 • M. Baigent R. Leigh, H. Lincoln, Święty Graal, Święta Krew, Książka i Wiedza, Warszawa 2004, ss. 358.
 • M. Barber, Templariusze, PIW, Warszawa 1999, ss. 367.
 • M. Bauer, Templariusze, mity i rzeczywistość, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 2004, s. 188.
 • G. Bordonove, Życie codzienne Zakonu Templariuszy, Wyd. Moderski, Poznań 1998, ss. 208.
 • Anna Borkowska, Bożek Templariuszy, Wyd. Znak, Kraków 1986, ss. 148.
 • Annaud de la Croix, Templariusze w sercu wypraw krzyżowych, Wyd. Vesper, Poznań 2006, ss. 327. Seria: Biblioteka Kacerska, ,
 • Jan Dobraczyński, Rozdarty Kościół.
 • Bohdan Guerquin, Zamki w Polsce, Wyd. Arkady, Warszawa 1984, ss. 348.
 • George Hill, The history of Cyprus.
 • Tomasz Jasiński, Przerwany hejnał, Wyd. KAW, Kraków 1988, ss. 80. Seria: Dzieje Narodu i Państwa Polskiego, I-5,
 • Jerzy Kłoczowski, Kościół w Polsce. T. 1., Wyd. Znak, Kraków. Seria: Studia nad historią Kościoła katolickiego w Polsce
 • Jerzy Kłoczowski, Wspólnoty chrześcijańskie. Grupy życia wspólnego w chrześcijaństwie zachodnim od starożytności do XV wieku, Wyd. Znak, Kraków 1964, ss. 556.
 • Wacław Korta, Najazd Mongołów na Polskę i jego legnicki epizod, Wyd. Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1983, ss. 155. Seria: Śląskie Epizody Historyczne,
 • Jan Wierusz Kowalski, Świat mnichów i zakonów, Wyd. 3, KAW, Warszawa 1987, ss. 256. Seria: Religie Świata,
 • Tadeusz Wojciech Lange, Szpitalnicy, Joannici, Kawalerowie Maltańscy, Wyd. Bellona, Warszawa 1999, ss. 176.
 • M. Małecki, Proces templariuszy we Francji (1307-1314), Wyd. Copipress, Kraków 1998, ss. 183. 83-908693-0-6
 • M. Melville, Dzieje Templariuszy, PAX, Warszawa 1991, ss. 340.
 • H. Nicholson, Rycerze templariusze, Bellona, Warszawa 2005, ss. 272.
 • Peter Partner, Wojownicy Boga. Święte wojny chrześcijaństwa i islamu, Wyd. Bellona, Warszawa 2000, ss. 352.
 • R. Pernoud, Templariusze, Wyd. Marabut, Gdańsk 2002, ss. 152.
 • E. Potkowski, Rycerze w habitach, Wyd. Bellona, Warszawa 2004, ss. 272. Seria: MH Miniatury Historyczne, (także: Wyd. MON, Warszawa 1974)
 • E. Potkowski, Zakony rycerskie, Bellona, Warszawa 2005, ss. 232.
 • Praca zbiorowa, Ziemia lubuska.
 • Jerzy Prokopiuk , Proces Templariuszy, Wyd. tCHu, Warszawa 2005, ss. 160. Seria: Biblioteka Gnosis,
 • Zbigniew Radacki, Średniowieczne zamki Pomorza Zachodniego, PWN, Warszawa 1976, ss. 347.
 • K. Ralls, Templariusze i święty Graal, Bellona, Warszawa 2004, ss. 244.
 • P. P. Read, Templariusze, Zysk i S-ka, Warszawa 2004, ss. 384.
 • Steven Runciman, Pierwsza krucjata i założenie Królestwa Jerozolimskiego, Wyd. PIW, Warszawa 1987, ss. 385. Seria: Dzieje wypraw krzyżowych, T. 1.
 • Steven Runciman, Królestwo Jerozolimskie i frankijski Wschód 1100-1187, Wyd. PIW, Warszawa 1987, ss. 518. Seria: Dzieje wypraw krzyżowych, T. 2.
 • Steven Runciman, Królestwo Akki i późniejsze krucjaty, Wyd. PIW, Warszawa 1987, ss. 570. Seria: Dzieje wypraw krzyżowych, T. 3.
 • Steven Runciman, Królestwo Akki i późniejsze krucjaty, Wyd. PIW, Warszawa 1987, ss. 570. Seria: Dzieje wypraw krzyżowych, T. 3.
 • D. Seward, Mnisi wojny, Zysk i S-ka, Poznań 2005.
 • Templariusze. Historia i mit, katalog wystawy, red. Sławomir Majoch, Muzeum Okręgowe, Toruń 2004, ss. 168.
 • ks. dr Józef Umiński, Historia Kościoła. T. 1, Chrześcijańska starożytność i wieki średnie, Wyd. 3 przejrz. i popr., Wyd. św. Krzyża, Opole 1949, ss. 588. Seria: Podręczna Biblioteka Naukowa, 1
 • A. Zieliński, Tajemnice polskich templariuszy, Bellona, Warszawa 2003, ss. 152.

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Templariusze":

1972 numer "Literatury" pod redakcją Jerzego Putramenta . 20 lutego – premiera serialu Samochodzik i Templariusze . 21 lutego – zapowiedź budowy pierwszej elektrowni atomowej, "najprawdopodobniej na północy kraju". ...

Wyprawy krzyżowe ...

1118 ...

1169 ...

Zakon krzyżacki ...

Zakon rycerski ...

III wyprawa krzyżowa ...

Klemens V ...

Strefa Gazy ...

1240 ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Templariusze":

032 Najazdy mongolskie w XIII w. (plansza 12) ...

030b Wyprawy Krzyżowe (plansza 2) świątyni Salomona, a od jej nazwy łacińskiej temple utworzono nazwę bractwa - Templariusze. ...

030b Wyprawy Krzyżowe (plansza 16) ludności, zakony osiągały duże korzyści finansowe. Jako sprawnie działający finansiści szczególnie zasłynęli Templariusze. ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie